Истраживачи

Истраживачи у научном и наставном звању

Проф. др Бранислав Ђорђевић редовни професор
др Душко Димитријевић научни саветник
др Драган Петровић научни саветник
Проф. др Драгољуб Тодић редовни професор
Проф. др Катарина Закић ванредни професор
др Срђан Кораћ виши научни сарадник
др Ненад Васић научни сарадник
др Михајло Вучић научни сарадник
др Небојша Вуковић научни сарадник
др Јелица Горданић научни сарадник
др Иван Дујић научни сарадник
др Анђела Ђукановић научни сарадник
др Александар Јазић научни сарадник
др Слободан Јанковић научни сарадник
др Сања Јелисавац Трошић научни сарадник
др Златан Јеремић научни сарадник
др Ана Јовић-Лазић научни сарадник
др Милош Јончић научни сарадник
др Ивона Лађевац научни сарадник
др Марко Новаковић научни сарадник
др Жаклина Новичић научни сарадник
др Душан Пророковић научни сарадник
др Стеван Рапаић научни сарадник
др Владимир Трапара научни сарадник

Истраживачи сарадници

мср Драгана Дабић истраживач сарадник
др Марина Костић истраживач сарадник
др Милош Петровић истраживач сарадник
др Наташа Станојевић истраживач сарадник
др Невена Станковић истраживач сарадник
мср Богдан Стојановић истраживач сарадник

Истраживачи приправници

мср Данило Бабић истраживач приправник
мср Јована Блешић истраживач приправник
мср Сандра Давидовић истраживач приправник
мср Михајло Копања истраживач приправник
мср Вук Лазић истраживач приправник
мср Вања Павићевић истраживач приправник
мср Исидора Поп-Лазић истраживач приправник
мср Јованка Кувекаловић-Стаматовић истраживач приправник
мср Ненад Стекић истраживач приправник
мср Невена Шекарић истраживач приправник

Руководство у области научноистраживачког рада

др Бранислав Ђорђевић директор
др Срђан Кораћ заменик директора
др Жаклина Новичић председник Научног већа
др Слободан Јанковић начелник Центра за суседство и Средоземље
др Владимир Трапара начелник Центра за евроатлантске студије
др Душан Пророковић начелник Центра за евроазијске студије
др Сања Јелисавац-Трошић начелница Центра за међународне организације и међународно право
др Ивона Лађевац начелница Центра за студије „Појаса и Пута”