Др Драган Петровић

Научни саветник

Др Драган Петровић ради у Институту за међународну политику и привреду у Београду, где се у оквиру проучавања међународних односа посебно бави Русијом и постсовјетским простором и Француском. Петровић је гостујући професор на Универзитету у Нижњем Новгороду, (Русија), a држао је предавања по позиву и на московском МНЭПУ универзитету и био ангажован у настави на основним, специјалистичким и мастер студијама на више факултета у Београду.

Петровић је радио у Институту за политичке студије, где се бавио политичким системом (домаћим и међународним), међународним политичким односима и политичком, економском и културном историјом. Дипломирао је на Универзитету у Београду и то на Економском факултету (1999), Филозофском (Одсек за социологију и Одсек за историју, 2000) и на Факултету политичких наука (2002). Постдипломске студије је завршио на Географском факултету Универзитета у Београду и одбранио магистарску тезу Развој и размештај индустрије Београда у XIX и XX веку (2003).

Постдипломске студије је завршио и на Факултету политичких наука Универзитета у Београду и одбранио магистарску тезу Француско-југословенски односи у време Алжирског рата 1952–1964. (2008). Докторирао је на Природно математичком факултету Универзитета у Новом Саду, област Политичка географија, са темом Русија на почетку ХХI века – геополитичка анализа (2007) и на Филозофском факултету истог универзитета у области Историја Југославије са темом Југословенска политичка јавност и СССР 1922–1941. (2015).

Аутор је више од 120 објављених научних радова у научним часописима, зборницима радова са међународних и националних скупова и тематских зборника, енциклопедијских јединица. Објавио је 31 научну монографију и коаутор је књиге Romanian population in Vojvodina within the Serb-Romanian relations (2015). Говори француски језик, а користи се енглеским и руским.

dragan.petrovic@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0002-8538-5119
https://scholar.google.com/citations?hl=sr&user=FtvkQYkAAAAJ