Међународни проблеми бр. 2/2021.

САДРЖАЈ

Драган Р. СИМИЋ, Драган ЖИВОЈИНОВИЋ
Првих сто дана Бајденове администрације и спољна и безбедносна политика Сједињених Америчких Држава

Ивана РАДИЋ МИЛОСАВЉЕВИЋ
Theorising the impact of the Covid-19 crisis on European Health integration: Crisis-induced reforms

Дејан ВУЛЕТИЋ, Бранислав ЂОРЂЕВИЋ
Проблеми и изазови управљања интернетом на међународном нивоу

Небојша ВУКОВИЋ
Концептуализација феномена рата у савременој руској војној мисли – допринос генерала Герасимова

Милош ВУКЕЛИЋ
Релационизам и промена у међународним односима: пример утицаја алгоритамске моћи на структуру свакодневице и појаву националног популизма

Игор ПЕЈИЋ
Модернизација оружаних снага и промене у перцепцији кинеске претње

ПРИКАЗИ

Библиографија:

Библиографија

Међународни проблеми су часопис Института за међународну политику и привреду и представљају најстарији научни часопис у региону посвећен објављивању резултата научних истраживања из области међународних односа. Први број је објављен у априлу 1949. године. Више о уређивачкој концепцији Међународних проблема можете погледати у документу „Уређивачка политика“.

Уређивачка политика >>>

Упутство за ауторе >>>

Изјава аутора >>>

Уговор о преносу ауторских права >>>

Главни и одговорни уредник:

Др Срђан Т. КОРАЋ
srdjan@diplomacy.bg.ac.rs

Заменик главног и одговорног уредника:

Др Ивона ЛАЂЕВАЦ

Секретар:

Др Марина КОСТИЋ

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

Проф. др Слободан MИЛАЧИЋ, Истраживачки институт „Монтескје” Универзитета у Бордоу
Проф. др Дејан ГУЗИНА, Одељење за политичке науке, Универзитет Вилфрид Лорије, Ватерло (Канада)
Проф. др Биљана ВАНКОВСКА, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Ћирило и Методије“, Скопље
Проф. др Радмила НАКАРАДА, Факултет политичких наука Универзитета у Београду
Др Миша ЂУРКОВИЋ, Институт за европске студије, Београд
Др Александар ФАТИЋ, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд
Проф. др Бранислав ЂОРЂЕВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Драган ЂУКАНОВИЋ, Факултет политичких наука Универзитета у Београду
Проф. др Вања РОКВИЋ, Факултет безбедности Универзитета у Београду
Доц. др Владимир АЈЗЕНХАМЕР, Факултет безбедности Универзитета у Београду
Проф. др Ивана ПОПОВИЋ-ПЕТРОВИЋ, Економски факултет Универзитета у Београду
Др Дејана ВУКАСОВИЋ, Институт за политичке студије, Београд
Др Милан ИГРУТИНОВИЋ, Институт за европске студије, Београд
Др Душан ПРОРОКОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Стеван РАПАИЋ, Институт за политичке студије, Београд

ИЗДАВАЧКИ САВЕТ

Проф. др Драган СИМИЋ, Факултет политичких наука Универзитета у Београду
Проф. др Дејан ЈОВИЋ, Факултет политичких знаности Свеучилишта у Загребу
Проф. др Деметриус AНДРЕАС ФЛОУДАС, Хјуз Хол колеџ, Универзитет у Кембриџу
Др Роберт ХЕЈДЕН, Центар за руске и источноевропске студије, Питсбург
Проф. др Ирена KИКЕРКОВА, Економски факултет Универзитета Св. Ћирило и Методије, Скопље
Др Наталиа ВЛАДИМИРОВНА KУЛИКОВА, Економски институт Руске академије наука, Москва
Др Aлександар ЛУКИН, Moсковски државни институт за међународне односе, Moсква
Др Чаран ВОДВА, Центар за истраживање политике, Њу Делхи
Проф. др Дражен ДЕРАДО, Економски факултет Свеучилишта у Сплиту
Др Сандро KНЕЗОВИЋ, Институт за развој и међународне односе, Загреб
Проф. др Владан ЈОНЧИЋ, Правни факултет Универзитета у Београду
Проф. др Владимир ЦВЕТКОВИЋ, Факултет безбедности Универзитета у Београду
Проф. др Зоран ЈЕФТИЋ, Факултет безбедности Универзитета у Београду
Проф. др Миленко ЏЕЛЕТОВИЋ, Факултет безбедности Универзитета у Београду
Проф. др Јелена KOЗОМАРА, Економски факултет Универзитета у Београду
Др Ватрослав ВЕКАРИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Mирослав AНТЕВСКИ, Институт за међународну политику и привреду, Београд