Међународни проблеми бр. 1/2020.

САДРЖАЈ

Небојша ВУКОВИЋ
Да ли нам је потребна ревизија кључних геополитичких парадигми?

Владимир ТРАПАРА
Улазак у „неомахановски“ свет: савремено поморско ривалство Кине и Сједињених Држава

Михајло КОПАЊА
Геополитичка мисао Сола Бернарда Коена: између превазиђености и недовољне искоришћености

Слободан ЈАНКОВИЋ
Геополитичка мисао Апенинског полуострва: учитељи и ученици

Nuno MORGADO
Neoclassical geopolitics: Preliminary theoretical principles and methodological guidelines

Marta ZORKO, Dario SRŠEN
From a critique to self-evolving (inter)discipline: Critical geopolitics vs. popular geopolitics

Срђан Т. КОРАЋ
Феминистичка геополитика: оспорени бунтовни изданак геополитичког знања

Ненад СТЕКИЋ
Нова парадигма квантификације геополитичких појава: интерпретације, методи и извори података

Bohumil DOBOŠ
Astropolitics: Yes, that’s really a thing

Душан ПРОРОКОВИЋ
Геополитички контекст енергетске безбедности

ПРИКАЗИ

 

Библиографија:

Библиографија

Међународни проблеми су часопис Института за међународну политику и привреду и представљају најстарији научни часопис у региону посвећен објављивању резултата научних истраживања из области међународних односа. Први број је објављен у априлу 1949. године. Више о уређивачкој концепцији Међународних проблема можете погледати у документу „Уређивачка политика“.

Уређивачка политика >>>

Упутство за ауторе >>>

Изјава аутора >>>

Уговор о преносу ауторских права >>>

Главни и одговорни уредник:

Др Срђан Т. КОРАЋ
srdjan@diplomacy.bg.ac.rs

Заменик главног и одговорног уредника:

Др Ивона ЛАЂЕВАЦ
ivona@diplomacy.bg.ac.rs

Секретар:

Др Марина КОСТИЋ
marina@diplomacy.bg.ac.rs

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

Проф. др Слободан MИЛАЧИЋ, Истраживачки институт „Монтескје” Универзитета у Бордоу
Проф. др Дејан ГУЗИНА, Одељење за политичке науке, Универзитет Вилфрид Лорије, Ватерло (Канада)
Проф. др Биљана ВАНКОВСКА, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Ћирило и Методије“, Скопље
Проф. др Радмила НАКАРАДА, Факултет политичких наука Универзитета у Београду
Др Миша ЂУРКОВИЋ, Институт за европске студије, Београд
Др Александар ФАТИЋ, Институт за филозофију и друштвену теорију, Београд
Проф. др Бранислав ЂОРЂЕВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Драган ЂУКАНОВИЋ, Факултет политичких наука Универзитета у Београду
Проф. др Вања РОКВИЋ, Факултет безбедности Универзитета у Београду
Доц. др Владимир АЈЗЕНХАМЕР, Факултет безбедности Универзитета у Београду
Проф. др Ивана ПОПОВИЋ-ПЕТРОВИЋ, Економски факултет Универзитета у Београду
Др Дејана ВУКАСОВИЋ, Институт за политичке студије, Београд
Др Милан ИГРУТИНОВИЋ, Институт за европске студије, Београд
Др Душан ПРОРОКОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Стеван РАПАИЋ, Институт за политичке студије, Београд

ИЗДАВАЧКИ САВЕТ

Проф. др Драган СИМИЋ, Факултет политичких наука Универзитета у Београду
Проф. др Дејан ЈОВИЋ, Факултет политичких знаности Свеучилишта у Загребу
Проф. др Деметриус AНДРЕАС ФЛОУДАС, Хјуз Хол колеџ, Универзитет у Кембриџу
Др Роберт ХЕЈДЕН, Центар за руске и источноевропске студије, Питсбург
Проф. др Ирена KИКЕРКОВА, Економски факултет Универзитета Св. Ћирило и Методије, Скопље
Др Наталиа ВЛАДИМИРОВНА KУЛИКОВА, Економски институт Руске академије наука, Москва
Др Aлександар ЛУКИН, Moсковски државни институт за међународне односе, Moсква
Др Чаран ВОДВА, Центар за истраживање политике, Њу Делхи
Проф. др Дражен ДЕРАДО, Економски факултет Свеучилишта у Сплиту
Др Сандро KНЕЗОВИЋ, Институт за развој и међународне односе, Загреб
Проф. др Владан ЈОНЧИЋ, Правни факултет Универзитета у Београду
Проф. др Владимир ЦВЕТКОВИЋ, Факултет безбедности Универзитета у Београду
Проф. др Зоран ЈЕФТИЋ, Факултет безбедности Универзитета у Београду
Проф. др Миленко ЏЕЛЕТОВИЋ, Факултет безбедности Универзитета у Београду
Проф. др Јелена KOЗОМАРА, Економски факултет Универзитета у Београду
Др Ватрослав ВЕКАРИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Mирослав AНТЕВСКИ, Институт за међународну политику и привреду, Београд