Међународни проблеми бр. 1/2022.

САДРЖАЈ

Жарко ОБРАДОВИЋ, Мирослав МЛАДЕНОВИЋ
Безбедносна компонента стабилности држава на националном и међународном плану

Ана ЈОВИЋ-ЛАЗИЋ
Улога Турске у другом јерменско-азербејџанском оружаном сукобу око Нагорно-карабаха као одраз континуитета и промена у њеној спољној политици

Дејан В. ВУЛЕТИЋ, Бранислав Д. ЂОРЂЕВИЋ
Ривалство Сједињених америчких Држава и Русије у сајбер простору

Милош ПЕТРОВИЋ
Европска унија и Украјина: стратешко партнерство у (не)ком правцу?

Љиљана СТЕВИЋ
Кинеска културна мека моћ: студија случаја Босне и Херцеговине

НАУЧНИ ОСВРТ

ПРИКАЗ КЊИГЕ

Библиографија:

Библиографија

Међународни проблеми су часопис Института за међународну политику и привреду и представљају најстарији научни часопис у региону посвећен објављивању резултата научних истраживања из области међународних односа. Први број је објављен у априлу 1949. године. По важећој категоризацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије часопис Међународни проблеми има категорију М24. Више о уређивачкој концепцији Међународних проблема можете погледати овде.

Позивају се аутори заинтересовани да oбјаве своје оригиналне истраживачке/прегледне чланке у броју 2/2022  часописа да их пошаљу до 15. јуна 2022. године.

Чланци који добију позитивне рецензије биће објављени.

Главни и одговорни уредник:

др Ивона Лађевац

Заменик главног и одговорног уредника:

др Небојша Вуковић

Секретар:

др Милош Петровић

Контакт:

ip@diplomacy.bg.ac.rs

 

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

Проф. др Слободан MИЛАЧИЋ, редовни професор, Универзитет за право, политичке студије и економију, Бордо, Француска
Проф. др Дејан ГУЗИНА, редовни професор, Универзитет Вилфрид Лориер, Ватерло, Канада
Проф. др Николаос ЦИФАКИС, ванредни професор, Одељење за политичке науке и међународне односе, Универзитет на Пелопонезу
Проф. др Тони МИЛЕСКИ, редовни професор, Универзитет Св. Ћирило и Методије, Филозофски факултет – Институт за безбедност, одбрану и мир, Скопље, Северна Македонија
Др Миша ЂУРКОВИЋ, научни саветник, Институт за европске студије, Београд
Проф. др Бранислав ЂОРЂЕВИЋ, редовни професор, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Драган ЂУКАНОВИЋ, редовни професор, Факултет политичких наука Универзитета у Београду
Проф. др Вања РОКВИЋ, ванредни професор, Факултет безбедности Универзитета у Београду
Проф. др Син ЧЕН, редовни професор, Институт за европске студије, Кинеска академија друштвених наука, Пекинг, Кина
Проф. др Базил ЧИЗЕВСКИ, редовни професор, Универзитет за пословну економију, Познањ, Пољска
Проф. др Миленко ПЕТРОВИЋ, виши предавач, Универзитет Кентербери, Крајсчрч, Нови Зеланд
Проф. др Дејан МОЛНАР, ванредни професор, Економски факултет Универзитета у Београду
Др Владимир АЈЗЕНХАМЕР, доцент, Факултет безбедности Универзитета у Београду
Др Жељко БУДИМИР, доцент, Факултет политичких наука, Бања Лука, Република Српска
Др Ивана ПОПОВИЋ-ПЕТРОВИЋ, ванредни професор, Економски факултет Универзитета у Београду
Др Дејана ВУКАСОВИЋ, научни саветник, Институт за политичке студије, Београд
Др Милан ИГРУТИНОВИЋ, научни сарадник, Институт за европске студије, Београд
Др Душан ПРОРОКОВИЋ, научни сарадник, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Јури КУЛИЊЦЕВ, научни сарадник, Институт за студије Далеког истока, Руска академија наука
Др Дејан ВУЛЕТИЋ, научни сарадник, Институт за стратегијска истраживања, Београд
Др Марина КОСТИЋ, научни сарадник, Институт за међународну политику и привреду, Београд

ИЗДАВАЧКИ САВЕТ

Проф. др Дејан ЈОВИЋ, редовни професор, Факултет политичких знаности Свеучилишта у Загребу, председник
Проф. др Драган СИМИЋ, редовни професор, Факултет политичких наука Универзитета у Београду
Проф. др Деметриус AНДРЕАС ФЛОУДАС, редовни професор, Хјуз Хол колеџ, Универзитет у Кембриџу, Велика Британија
Проф. др Роберт ХЕЈДЕН, професор емеритус, Центар за руске и источноевропске студије, Питсбург, САД
Проф. др Ирена KИКЕРКОВА, редовни професор, Економски факултет Универзитета Св. Ћирило и Методије, Скопље, Северна Македонија
Др Наталија ВЛАДИМИРОВНА KУЛИКОВА, ванредни професор, Економски институт Руске академије наука, Москва, Руска Федерација
Др Aлександар ЛУКИН, редовни професор, Moсковски државни институт за међународне односе, Moсква, Руска Федерација
Проф. др Чаран ВОДВА, професор емеритус, Центар за истраживање политике, Њу Делхи, Индија
Проф. др Дражен ДЕРАДО, редовни професор, Економски факултет Свеучилишта у Сплиту, Хрватска
Др Сандро KНЕЗОВИЋ, научни саветник, Институт за развој и међународне односе, Загреб, Хрватска
Проф. др Зоран ЈЕФТИЋ, ванредни професор, Факултет безбедности Универзитета у Београду
Проф. др Јелена KOЗОМАРА, редовни професор, Економски факултет Универзитета у Београду
Проф. др Дејан МИХАИЛОВИЋ, редовни професор, Универзитет Монтереј, Мексико
Др Марек ХРУБЕЦ, виши научни сарадник, Центар за глобалне студије, Филозофски институт, Чешка академија наука, Праг, Чешка