Међународни проблеми
2/2018

Садржај:

ЧЛАНЦИ

Милан ИГРУТИНОВИЋ,
О схватању несврстаности у југословенској теоретизацији међународних односа

Маја КОВАЧЕВИЋ,
Међународни проблеми и изучавање процеса европске интеграције од оснивања заједница до Јединственог европског акта

Вук ЛАЗИЋ,
Ограничења примене концепта изградње државе: случај Босне и Херцеговине

Анђела ЂУКАНОВИЋ,
Извршење пресуда Европског суда за људска права: актуелна питања

ПРИКАЗИ

Библиографија:

Библиографија

Међународни проблеми, часопис Института за међународну политику и привреду, Београд, најстарији је научни часопис у региону посвећен међународним односима. Први број је објављен у априлу 1949, годину након оснивања Института.

Часопис прати основне истраживачке области Института: међународну економију, међународну политику и међународно право, а у новије време и проблематику безбедности, одрживог развоја и заштите животне средине. Објављује научне резултате истраживача из Института, као и аутора из земље и иностранства.

Часопис излази четири пута годишње, а радови се штампају на српском и енглеском језику. Захваљујући научној објективности и стеченом угледу, његови корисници су бројни институти, универзитети, библиотеке, домаћа и страна дипломатска представништва у земљи и иностранству.

Уређивачка политика >>>

Упутство за ауторе >>>

Изјава аутора >>>

Уговор о преносу ауторских права >>>

Главни и одговорни уредник:

Проф. др Бранислав ЂОРЂЕВИЋ

Заменик главног и одговорног уредника:

Др Срђан КОРАЋ
E-mail: srdjan@diplomacy.bg.ac.rs

Секретар часописа:

Др Ивона ЛАЂЕВАЦ
E-mail: ivona@diplomacy.bg.ac.rs

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

Др Владимир БИЛАНЏИЋ, Мисија ОЕБС у Србији, Беoград
Др Миша ЂУРКОВИЋ, Институт за европске студије, Београд
Проф. др Деметриус AНДРЕАС ФЛОУДАС, Хјуз Хол колеџ, Универзитет у Кембриџу
Проф. др Слободан MИЛАЧИЋ, Универзитет за право, политичке студије и економију, Бордо
Проф. др Биљана ВАНКОВСКА, Филозофски факултет, Институт за одбрану, Скопље
Проф. др Радмила НАКАРАДА, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду
Проф. др Калојан Методиев, Југозападни универзитет „Неофит Рилски”, Благоевград
Проф. др Драган ЂУКАНОВИЋ, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду
Проф. др Вања РОКВИЋ, Факултет безбедности, Универзитет у Београду
Др Небојша ВУКОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Бeоград
Др Стеван РАПАИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Владимир АЈЗЕНХАМЕР, Факултет безбедности, Универзитет у Београду

ИЗДАВАЧКИ САВЕТ

Предраг БЈЕЛИЋ, Универзитет у Београду, Економски факултет, Београд
Проф. др Лиу Зуокуи, Институт за европске студије Кинеске академије друштвених наука
Дражен ДЕРАДО, Универзитет у Сплиту, Економски факултет, Сплит
Роберт ХЕЈДЕН, Центар за руске и источноевропске студије, Питсбург
Зоран ЈЕФТИЋ, Универзитет у Београду, Факултет безбедности, Београд
Ирена KИКЕРКОВА, Универзитет Св. Ћирило и Методије, Економски факултет, Скопље
Сандро KНЕЗОВИЋ, Институт за међународне односе, Загреб
Јелена KOЗОМАРА, Универзитет у Београду, Економски факултет, Београд
Наталиа ВЛАДИМИРОВНА KУЛИКОВА, Руска академија наука, Економски институт, Москва
Aлександар ЛУКИН, Moсковски државни институт за међународне односе, Moсква
Драгана MИТРОВИЋ, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, Београд
Jaсмина OСМАНКОВИЋ, Универзитет у Сарајеву, Факултет за економију и бизнис, Сарајево
Mирослав AНТЕВСКИ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Гордана ИЛИЋ ПОПОВ, Универзитет у Београду, Правни факултет, Београд
Чаран ВОДВА, Центар за истраживање политике, Њу Делхи
Владан ЈОНЧИЋ, Универзитет у Београду, Правни Факултет, Београд