Европско законодавство N°.70 / 2019

САДРЖАЈ

Душан ДАБОВИЋ
УРЕДБЕ О ОЗНАЧАВАЊУ ВИНА СА ГЕОГРАФСКИМ ПОРЕКЛОМ

Драгана ДАБИЋ
ОСНИВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЕВРОПСКОГ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА – РАЂАЊЕ НОВОГ УТИЦАЈНОГ АКТЕРА У ЕВРОПСКОМ СИСТЕМУ УПРАВЉАЊА НА ВИШЕ НИВОА?

Станислав РАДУЛОВИЋ
КОЛЕКТИВНО ОСТВАРИВАЊЕ АУТОРСКОГ ПРАВА У КОНТЕКСТУ КОРИШЋЕЊА ДЕЛА НА ИНТЕРНЕТУ – ОСВРТ НА ЗАКОНОДАВСТВО ЕУ

Миљана ЂУРЧЕВИЋ ЦУЦИЋ
ПРИСТУПАЊЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ КОНВЕНЦИЈИ ЗА ЗАШТИТУ ЉУДСКИХ ПРАВА И ОСНОВНИХ СЛОБОДА САВЕТА ЕВРОПЕ – СТАГНИРАЊЕ ПРОЦЕСА КАО РЕЗУЛТАТ МИШЉЕЊА 2/13 СУДА ПРАВДЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Јована БЛЕШИЋ
ЈЕДИНСТВЕНА ЗАШТИТА ЉУДСКИХ ПРАВА У ЕВРОПИ

ОСВРТИ

Ирис БЈЕЛИЦА ВЛАЈИЋ
ЕУ ПРОПИСИ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ПОСАДЕ НА БРОДОВИМА УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ

Филип МИРИЋ, Бојана ГОЛУБОВИЋ
СТАНДАРДИ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖРТАВА КРИВИЧНИХ ДЕЛА

Европско законодавство је специјализовани научни часопис који објављује научне и стручне радове из области права Европске уније, судске праксе Европског суда правде и Европског суда за људска права, те анализира национална законодавства држава кандидата за чланство у Европској унији из перспективе комунитарног права.

Уређивачка политика >>>

Упутства за ауторе >>>

Главни и одговорни уредник:

Др Марко НОВАКОВИЋ
marko@diplomacy.bg.ac.rs

Заменик главног и одговорног уредника:

Др Михајло ВУЧИЋ
mihajlo@diplomacy.bg.ac.rs

Секретар:

Мср Вања ПАВИЋЕВИЋ
vanja.pavicevic@diplomacy.bg.ac.rs

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

Др Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Владимир ЧОЛОВИЋ, Институт за упоредно право, Београд
Проф. др Драгољуб ТОДИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Перо ПЕТРОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Добрица ВЕСИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Јован ЋИРИЋ, судија Уставног суда Републике Србије
Др Милош ЈОНЧИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Бранко РАКИЋ, Правни факултет Универзитета у Београду
Проф. др Татјана ЈЕВРЕМОВИЋ-ПЕТРОВИЋ, Правни факултет Универзитета у Београду
Др Јелена КОСТИЋ, Институт за упоредно право, Београд
Др Анђела ЂУКАНОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Ненад ВАСИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд

ИЗДАВАЧКИ САВЕТ

Проф. др Филип КЛАРЕ, Универзитет Монтескје у Бордоу
Др Ченг ВЕИДОНГ, Институт за европске студије Кинеске академије друштвених наука
Др Андраш Г. ИНОТАЈ, Универзитет Матије Корвина, Будимпешта
Проф. др Слободан САМАРЏИЋ, Факултет политичких наука Универзитета у Београду
Проф. др Маја СТАНИВУКОВИЋ, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
Проф. др Маја КОСТИЋ, Правни факултет Универзитета Црне Горе, Подгорица
Проф. др Светомир ШКАРИЋ, Правни факултет Јустинијан Први, Универзитета Свети Ћирило и Методије, Скопље
Проф. др Гордана ИЛИЋ-ГАСМИ, Институт за упоредно право, Београд
Проф. др Златко СТЕФАНОВИЋ, Правни факултет Универзитет Унион, Београд
Др Малинка РИСТЕВСКА ЈОРДАНОВА, Институт за европску политику, Скопље
Др Дан ЛАЗЕА, Нови европски колеџ, Институт за напредне студије, Букурешт
Др Иринеуш БИЛ, Амикус Еуропеа, Варшава
Љубов ПАНАЈОТОВА, Европски институт, Софија
Проф. др Ана ЛАНГОВИЋ, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Др Благоје БАБИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд