Европско законодавство 75/2021

САДРЖАЈ

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
ПРИМЕНА ПРАВНОГ ОКВИРА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА ПРОВЕРУ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ ЦОВИД-19

Ирена АРСИЋ БОГДАНОВИЋ
УСКЛАЂИВАЊЕ ЗАКОНОДАВНОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ПРАВОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ОБЛАСТИ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА

Саша СИМОВИЋ
ПРАВНО РЕГУЛИСАЊЕ ПЛАТФОРМИ ЗА РАЗМЕНУ ВИДЕО САДРЖАЈА У РЕВИДИРАНОЈ ДИРЕКТИВИ О АУДИОВИЗУЕЛНИМ МЕДИЈСКИМ УСЛУГАМА

Драгољуб ТОДИЋ, Љубомир ТИНТОР
ДИРЕКТИВЕ У ПРАВНОМ СИСТЕМУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ЊИХОВ ПРЕНОС (ТРАНСПОЗИЦИЈА) У УНУТРАШЊЕ ПРАВНЕ СИСТЕМЕ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА

Јована ТОШИЋ
СУД ПРАВДЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ КАО ПОСЉЕДЊА НАДА ЗА СУНОВРАТ ВЛАДАВИНЕ ПРАВА У ПОЉСКОЈ – ПОСЕБАН ОСВРТ НА ПРАВОСУДНУ РЕФОРМУ

Мина КУЗМИНАЦ
ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ СА ПОРОДИЧНИМ ДУЖНОСТИМА У ЕВРОПСКОМ ПРАВУ

Марија МИЛОШЕВИЋ
СЛОБОДА КРЕТАЊА ЉУДИ ЗА ВРИЈЕМЕ „ПРВОГ ТАЛАСА” ПАНДЕМИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ КОРОНА У ДРЖАВАМА ЧЛАНИЦАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Страхиња ОБРЕНОВИЋ
(РЕ)ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ НА ТРЖИШТУ ПРИРОДНОГ ГАСА: ОД НОСИОЦА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ТРЖИШТА ДО „ЕВРОПСКОГ РЕГУЛАТОРА”?

Јасмина ВУКОТИЋ
УРЕДБА (ЕУ) 910/2014 О ЕЛЕКТРОНСКОЈ ИДЕНТИФИКАЦИЈИ И УСЛУГАМА ОД ПОВЕРЕЊА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ ТРАНСАКЦИЈЕ

Урош БАЈОВИЋ
ПРАВНИ АСПЕКТИ ПАНДЕМИЈЕ ЦОВИД-19 И УТИЦАЈ НА ПОСТУПАК ПРЕД КОШАРКАШКИМ АРБИТРАЖНИМ ТРИБУНАЛОМ (БАТ)

ПРИКАЗИ

Невена ШЕКАРИЋ
АСПЕКТИ ЕНЕРГЕТСКЕ УНИЈЕ

Јована БЛЕШИЋ
ЕВРОПСКО КРИВИЧНО ПРАВО – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ?

 

Европско законодавство је специјализовани научни часопис који објављује научне и стручне радове из области права Европске уније, судске праксе Европског суда правде и Европског суда за људска права, те анализира национална законодавства држава кандидата за чланство у Европској унији из перспективе комунитарног права. Од 2021. године Европско законодавство излази два пута годишње.

Уређивачка политика >>>

Упутства за ауторе >>>

Главни и одговорни уредник:

Др Михајло ВУЧИЋ
mihajlo@diplomacy.bg.ac.rs

Заменик главног и одговорног уредника:

Др Марко НОВАКОВИЋ
marko@diplomacy.bg.ac.rs

Секретар:

Мср Вања ПАВИЋЕВИЋ
vanja.pavicevic@diplomacy.bg.ac.rs

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

Др Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Владимир ЧОЛОВИЋ, Институт за упоредно право, Београд
Проф. др Драгољуб ТОДИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Перо ПЕТРОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Добрица ВЕСИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Јован ЋИРИЋ, судија Уставног суда Републике Србије
Др Милош ЈОНЧИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Бранко РАКИЋ, Правни факултет Универзитета у Београду
Проф. др Татјана ЈЕВРЕМОВИЋ-ПЕТРОВИЋ, Правни факултет Универзитета у Београду
Др Јелена КОСТИЋ, Институт за упоредно право, Београд
Др Анђела ЂУКАНОВИЋ, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд
Др Ненад ВАСИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд

ИЗДАВАЧКИ САВЕТ

Проф. др Филип КЛАРЕ, Универзитет Монтескје у Бордоу
Др Ченг ВЕИДОНГ, Институт за европске студије Кинеске академије друштвених наука
Др Андраш Г. ИНОТАЈ, Универзитет Матије Корвина, Будимпешта
Проф. др Слободан САМАРЏИЋ, Факултет политичких наука Универзитета у Београду
Проф. др Маја СТАНИВУКОВИЋ, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
Проф. др Маја КОСТИЋ, Правни факултет Универзитета Црне Горе, Подгорица
Проф. др Светомир ШКАРИЋ, Правни факултет Јустинијан Први, Универзитета Свети Ћирило и Методије, Скопље
Проф. др Гордана ИЛИЋ-ГАСМИ, Институт за упоредно право, Београд
Проф. др Златко СТЕФАНОВИЋ, Правни факултет Универзитет Унион, Београд
Др Малинка РИСТЕВСКА ЈОРДАНОВА, Институт за европску политику, Скопље
Др Дан ЛАЗЕА, Нови европски колеџ, Институт за напредне студије, Букурешт
Др Иринеуш БИЛ, Амикус Еуропеа, Варшава
Љубов ПАНАЈОТОВА, Европски институт, Софија
Проф. др Ана ЛАНГОВИЋ, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Др Благоје БАБИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд