Европско законодавство N°.67 / 2019

ИНСТИТУЦИЈЕ

Слободан ЗЕЧЕВИЋ
Повлачење држава из чланства у Европској унији – Случај: „Уједињено Краљевство Велике Британије“

ЗАКОНОДАВСТВО

Милена ТРГОВЧЕВИЋ ПРОКИЋ
Хармонизација прописа о лишењу пословне способности са европским правним стандардима

ЕКОНОМИЈА, КОНКУРЕНЦИЈА, ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Перо ПЕТРОВИЋ, Даут КАЛАЧ
Индустријска политика и економски развој ЕУ

Вaлeнтинa ИВAНИЋ
Пoлитикe прeдузeтништвa у Eвропској унији и зeмљaмa Jугоисточне Европе

Ђорђе ПАВЛОВИЋ
Заштита потрошача у Европској унији

Жаклина СПАЛЕВИЋ, КОСАНА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ, Зоран ЈЕРОТИЈЕВИЋ
Примена електронског документа у пословној пракси

Слободан НЕШКОВИЋ, Ратомир АНТОНОВИЋ, Лазар ШОШКИЋ
Пословна дипломатија и конзуларно право у савременом европском и међународном окружењу

ФИНАНСИЈЕ

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ, Иван ДУЈИЋ
Дирeктивa (EУ) 2015/849 o спрeчaвaњу употребе финансијског система за прање новца или финансирање тероризма

САОБРАЋАЈ

Драгољуб ТОДИЋ
Уговор о оснивању транспортне заједнице и Европско законодавство

Ирис БЈЕЛИЦА ВЛАЈИЋ
Европско законодавство о мултимодалном транспорту

ЕКОЛОГИЈА

Драгана БАРЈАКТАРЕВИЋ
Уговор о оснивању енергетске заједнице и имплементација прописа ЕУ у области заштите животне средине

БЕЗБЕДНОСНА И ОДБРАМБЕНА ПОЛИТИКА

Хатиџа БЕРИША, Мила ЈЕГЕШ, Миленко ЏЕЛЕТОВИЋ
Стратегије „паметне одбране“ НАТО и „удруживања и дељења“ Европске уније

Милан РАНКОВИЋ
„Војни Шенген“ Европске уније – могућности и перспективе

РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА

Ненад БИНГУЛАЦ
Прекогранична сарадња и европске интеграције

Александар ЈАЗИЋ
Закон о безбедносним регионима у Холандији

НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Јелена МАТИЈАШЕВИЋ-ОБРАДОВИЋ, Сара ЗАРУБИЦА
Интернет и злоупотребе у сајбер простору

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА

Ана ЧОВИЋ, Александра ДАРИЈА ЧОВИЋ, Драган ЧОВИЋ
Улога интелектуалне својине у креирању стандарда система квалитета

ЉУДСКА ПРАВА

Снежана ПРЕЛЕВИЋ ПЛАВШИЋ
(Р)еволуција женских права – од лица alieni iuris до нордијског парадокса

Стефан ЈОЈИЋ
Евроинтеграције као механизам за реализацију права етничких заједница

СУДСКА ПРАКСА

Биљана ЛЕПОТИЋ
Пракса суда правде и Европског суда за људска права у области заштите људских права

Анђела ЂУКАНОВИЋ
Забрана враћања због неадекватне здравствене заштите у пракси Суда правде Европске уније

Миладин ПЕЈАК
Европски правни оквири за примену модел-закона UNCITRAL-а

ПРИЛОЗИ

Најновије публикације Европске уније доступне на интернету
Најновије публикације Савета Европе
Часописи Европске уније доступни на интернету

Европско законодавство је специјализовани научни часопис који објављује научне и стручне радове из области права Европске уније, судске праксе Европског суда правде и Европског суда за људска права, те анализира национална законодавства држава кандидата за чланство у Европској унији из перспективе комунитарног права.

Уређивачка политика >>>

Упутства за ауторе >>>

Главни и одговорни уредник:

Др Михајло ВУЧИЋ
mihajlo@diplomacy.bg.ac.rs

Заменик главног и одговорног уредника:

Др Марко НОВАКОВИЋ
marko@diplomacy.bg.ac.rs

Секретар:

Мср Вања ПАВИЋЕВИЋ
vanja.pavicevic@diplomacy.bg.ac.rs

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

Др Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Владимир ЧОЛОВИЋ, Институт за упоредно право, Београд
Проф. др Драгољуб ТОДИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Перо ПЕТРОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Добрица ВЕСИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Јован ЋИРИЋ, судија Уставног суда Републике Србије
Др Милош ЈОНЧИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Бранко РАКИЋ, Правни факултет Универзитета у Београду
Проф. др Татјана ЈЕВРЕМОВИЋ-ПЕТРОВИЋ, Правни факултет Универзитета у Београду
Др Јелена КОСТИЋ, Институт за упоредно право, Београд
Др Анђела ЂУКАНОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Ненад ВАСИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд

ИЗДАВАЧКИ САВЕТ

Проф. др Филип КЛАРЕ, Универзитет Монтескје у Бордоу
Др Ченг ВЕИДОНГ, Институт за европске студије Кинеске академије друштвених наука
Др Андраш Г. ИНОТАЈ, Универзитет Матије Корвина, Будимпешта
Проф. др Слободан САМАРЏИЋ, Факултет политичких наука Универзитета у Београду
Проф. др Маја СТАНИВУКОВИЋ, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
Проф. др Маја КОСТИЋ, Правни факултет Универзитета Црне Горе, Подгорица
Проф. др Светомир ШКАРИЋ, Правни факултет Јустинијан Први, Универзитета Свети Ћирило и Методије, Скопље
Проф. др Гордана ИЛИЋ-ГАСМИ, Институт за упоредно право, Београд
Проф. др Златко СТЕФАНОВИЋ, Правни факултет Универзитет Унион, Београд
Др Малинка РИСТЕВСКА ЈОРДАНОВА, Институт за европску политику, Скопље
Др Дан ЛАЗЕА, Нови европски колеџ, Институт за напредне студије, Букурешт
Др Иринеуш БИЛ, Амикус Еуропеа, Варшава
Љубов ПАНАЈОТОВА, Европски институт, Софија
Проф. др Ана ЛАНГОВИЋ, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Др Благоје БАБИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд