Европско законодавство N°.73-74 / 2020

САДРЖАЈ

Бојан МИЛИСАВЉЕВИЋ
ОДРЖИВОСТ КОНЦЕПТА РЕГИОНАЛНИХ КОГЕНТНИХ НОРМИ

Ана БАТРИЋЕВИЋ
ПОЛОЖАЈ РОМА У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Михајло ВУЧИЋ
ГРАНИЦЕ ВАНТЕРИТОРИЈАЛНОГ ДЕЈСТВА ОПШТЕ УРЕДБЕ О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Александар ЈАЗИЋ
ОДЛУКА БР. 1313/2013/ЕУ О МЕХАНИЗМУ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ УНИЈЕ

Драгана ДАБИЋ, Бранимир ГАЈИЋ
ЕВРОПСКА БАНКАРСКА УНИЈА КАО ДЕО ПОСТКРИЗНОГ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ЕКОНОМСКОМ И МОНЕТАРНОМ УНИЈОМ

Марија МАЈСТОРОВИЋ
ОПШТА УРЕДБА ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА

Нинослав ЖИВКОВИЋ
ИСТРАЖНИ ОДБОРИ ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА

Ирис БЈЕЛИЦА ВЛАЈИЋ
ПРАВИЛА И СТАНДАРДИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ПУТНИЧКИХ БРОДОВА

Катарина РАДОЈКОВИЋ ИЛИЋ
ПЛУРИЛИНГВИЗАМ И ОБРАЗОВНА ЈЕЗИЧКА ПОЛИТИКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У СРБИЈИ

ПРИКАЗИ

Михајло КОПАЊА
ДА ЛИ ЈЕ ЧИН ПРИЗНАЊА ЈЕДИНО ВАЖАН? ДРЖАВЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ИЗМЕЂУ ПРИЗНАЊА И ИНТЕРАКЦИЈЕ СА КОСОВОМ*

Европско законодавство је специјализовани научни часопис који објављује научне и стручне радове из области права Европске уније, судске праксе Европског суда правде и Европског суда за људска права, те анализира национална законодавства држава кандидата за чланство у Европској унији из перспективе комунитарног права. Од 2021. године Европско законодавство излази два пута годишње.

Уређивачка политика >>>

Упутства за ауторе >>>

Главни и одговорни уредник:

Др Михајло ВУЧИЋ
mihajlo@diplomacy.bg.ac.rs

Заменик главног и одговорног уредника:

Др Марко НОВАКОВИЋ
marko@diplomacy.bg.ac.rs

Секретар:

Мср Вања ПАВИЋЕВИЋ
vanja.pavicevic@diplomacy.bg.ac.rs

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

Др Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Владимир ЧОЛОВИЋ, Институт за упоредно право, Београд
Проф. др Драгољуб ТОДИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Перо ПЕТРОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Добрица ВЕСИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Јован ЋИРИЋ, судија Уставног суда Републике Србије
Др Милош ЈОНЧИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Бранко РАКИЋ, Правни факултет Универзитета у Београду
Проф. др Татјана ЈЕВРЕМОВИЋ-ПЕТРОВИЋ, Правни факултет Универзитета у Београду
Др Јелена КОСТИЋ, Институт за упоредно право, Београд
Др Анђела ЂУКАНОВИЋ, Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд
Др Ненад ВАСИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд

ИЗДАВАЧКИ САВЕТ

Проф. др Филип КЛАРЕ, Универзитет Монтескје у Бордоу
Др Ченг ВЕИДОНГ, Институт за европске студије Кинеске академије друштвених наука
Др Андраш Г. ИНОТАЈ, Универзитет Матије Корвина, Будимпешта
Проф. др Слободан САМАРЏИЋ, Факултет политичких наука Универзитета у Београду
Проф. др Маја СТАНИВУКОВИЋ, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
Проф. др Маја КОСТИЋ, Правни факултет Универзитета Црне Горе, Подгорица
Проф. др Светомир ШКАРИЋ, Правни факултет Јустинијан Први, Универзитета Свети Ћирило и Методије, Скопље
Проф. др Гордана ИЛИЋ-ГАСМИ, Институт за упоредно право, Београд
Проф. др Златко СТЕФАНОВИЋ, Правни факултет Универзитет Унион, Београд
Др Малинка РИСТЕВСКА ЈОРДАНОВА, Институт за европску политику, Скопље
Др Дан ЛАЗЕА, Нови европски колеџ, Институт за напредне студије, Букурешт
Др Иринеуш БИЛ, Амикус Еуропеа, Варшава
Љубов ПАНАЈОТОВА, Европски институт, Софија
Проф. др Ана ЛАНГОВИЋ, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Др Благоје БАБИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд