Европско законодавство
N°.  63 /2018

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПИТАЊА

Слободан ЗЕЧЕВИЋ
Европска одредница српске спољне политике

Ненад СТЕФАНОВИЋ, Марко СТАНКОВИЋ
Приступање Републике Србије Европској унији и независност правосуђа

ЗАКОНОДАВСТВО

Драган ЈОВАШЕВИЋ
Условна осуда у европском кривичном праву

Раде БОГОЈЕВИЋ
Упоредни правни преглед кривичних дела ‒ примање и давање мита у обављању привредне делатности

Владимир МИЛЕТИЋ
Упоредни правни преглед кривичног дела ‒ несавесно пружање лекарске помоћи у законодавствима држава бивше Југославије

ЕКОНОМИЈА, КОНКУРЕНЦИЈА, ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Јован РУДЕЖ, Небојша ПАВЛОВИЋ, Добрица ВЕСИЋ
Елементи хармонизације права привредних друштава Србије са правом ЕУ

Жељана ВРУЋИНИЋ
Слободне зоне као инструмент привлачења страног капитала земаља у транзицији ‒ пример Босне и Херцеговине

Љубиша СТЕФАНОСКИ, Милица ШУТОВА
Значај и функције жига у пословном и потрошачком сектору

Мирослав МИЛОСАВЉЕВИЋ, Јелена МИЛОСАВЉЕВИЋ
Европско удружење за слободну трговину

Владета ПЕТРОВИЋ, Биљана СТОЈАНОВИЋ-ВИШИЋ, Сања ЈЕЛИСАВАЦ ТРОШИЋ
Реформа поштанског тржишта у Европској унији и утицај на регулацију тржишта поштанских услуга у Републици Србији

ФИНАНСИЈЕ

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
Европски фонд за стратешка инвестирања

Цариша БЕШИЋ, Снежана БЕШИЋ
Надзорни механизам банака у ЕУ

Перо ПЕТРОВИЋ, Марина ПРОТИЋ
Ликвидација привредних друштава

Жаклина СПАЛЕВИЋ , Косана ВИЋЕНТИЈЕВИЋ 
Изазови форензичког рачуноводства у caјбер окружењу

СПОЉНА И БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА

Хатиџа БЕРИША, Миленко ЏЕЛЕТОВИЋ, Мила ЈЕГЕШ
Прагматичност ЕУ или редефинисање моћи са НАТО партнером

Вojислaв JOВИЋ , Дрaгaн MAНOJЛOВИЋ, Здрaвкo ПEТРOВИЋ
Фoрмaлни прeдуслoви прaвнe и бeзбeднoснe сaрaдњe измeђу Рeпубликe Србиje и других држaвa Зaпaднoг Бaлкaнa

Јелена ПЕЈИЋ
Јачање улоге европског парламента у области заједничке спољне и безбедносне политике кроз поступке пред судом правде ЕУ

Предраг МИРКОВИЋ, Јелена СТОЈШИЋ ДАБЕТИЋ
Нерегуларне миграције као облик угрожавања система националне безбедности

ЉУДСКА ПРАВА

Јасмина ВУКОТИЋ
Општа уредба (ЕУ) 2016/679 о заштити података о личности

СУДСКА ПРАКСА

Биљана ЛЕПОТИЋ
Став суда правде ЕУ о односу система заштите људских права у ЕУ и другим међународним организацијама

Архива:

2019 2018 2017 2016 2015
2014 2013 2012 2011 2010

Европско законодавство је специјализовани научни часопис који објављује научне и стручне радове из области права Европске уније, судске праксе Европског суда правде и Европског суда за људска права, те анализира национална законодавства држава кандидата за чланство у Европској унији из перспективе комунитарног права.

Уређивачка политика >>>

Упутства за ауторе >>>

Главни и одговорни уредник:

Др Михајло ВУЧИЋ
mihajlo@diplomacy.bg.ac.rs

Заменик главног и одговорног уредника:

Др Марко НОВАКОВИЋ
marko@diplomacy.bg.ac.rs

Секретар:

Мср Вања ПАВИЋЕВИЋ
vanja.pavicevic@diplomacy.bg.ac.rs

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

Др Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Владимир ЧОЛОВИЋ, Институт за упоредно право, Београд
Проф. др Драгољуб ТОДИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Перо ПЕТРОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Добрица ВЕСИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Јован ЋИРИЋ, судија Уставног суда Републике Србије
Др Милош ЈОНЧИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Бранко РАКИЋ, Правни факултет Универзитета у Београду
Проф. др Татјана ЈЕВРЕМОВИЋ-ПЕТРОВИЋ, Правни факултет Универзитета у Београду
Др Јелена КОСТИЋ, Институт за упоредно право, Београд
Др Анђела ЂУКАНОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Ненад ВАСИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд

ИЗДАВАЧКИ САВЕТ

Проф. др Филип КЛАРЕ, Универзитет Монтескје у Бордоу
Др Ченг ВЕИДОНГ, Институт за европске студије Кинеске академије друштвених наука
Др Андраш Г. ИНОТАЈ, Универзитет Матије Корвина, Будимпешта
Проф. др Слободан САМАРЏИЋ, Факултет политичких наука Универзитета у Београду
Проф. др Маја СТАНИВУКОВИЋ, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
Проф. др Маја КОСТИЋ, Правни факултет Универзитета Црне Горе, Подгорица
Проф. др Светомир ШКАРИЋ, Правни факултет Јустинијан Први, Универзитета Свети Ћирило и Методије, Скопље
Проф. др Гордана ИЛИЋ-ГАСМИ, Институт за упоредно право, Београд
Проф. др Златко СТЕФАНОВИЋ, Правни факултет Универзитет Унион, Београд
Др Малинка РИСТЕВСКА ЈОРДАНОВА, Институт за европску политику, Скопље
Др Дан ЛАЗЕА, Нови европски колеџ, Институт за напредне студије, Букурешт
Др Иринеуш БИЛ, Амикус Еуропеа, Варшава
Љубов ПАНАЈОТОВА, Европски институт, Софија
Проф. др Ана ЛАНГОВИЋ, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије
Др Благоје БАБИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд