Међународна политика, год. LXXIII, бр. 1186, септембар–децембар 2022.

САДРЖАЈ

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
Сукоб у Украјини и право на употребу силе

Vukan SLAVKOVIĆ
Core crimes in the name of “mercy”

Богдан СТОЈАНОВИЋ
Нуклеарни програм у глобалном позиционирању Шведске: НАТО, неутралност и антинуклеарно држање

Стеван РАПАИЋ и Андреа МАТИЈЕВИЋ
Улога „Отвореног Балкана” у спољној политици Србије

Исидора ПОП-ЛАЗИЋ
Сарадња Србије и Хрватске у ванредним ситуацијама

Ivan DUJIĆ
The British Isles and Latin American Countries

Милан ВЕСЕЛИЦА
Национално питање и транснационални изазов: Римокатоличка црква, религија и секуларни национализам у Мексику

ПРИКАЗИ

Вук ЛАЗИЋ
Ahmet Seyhun, Competing Ideologies in the Late Ottoman Empire and Early Turkish Republic Selected Writings of Islamist, Turkist, and Westernist Intellectuals

Међународна политика је рецензирани научни часопис отвореног приступа који издаје Институт за међународну политику, водећа научна институција у региону посвећена истраживању међународних односа. Више од 70 година овај интердисциплинарни часопис објављује оригиналне, аналитичке, теоријске и прегледне радове о широком спектру савремених међународних политичких, економских и правних односа. Часопис се интересује за политике најважнијих актера који обликују савремене међународне односе. Релевантне су и теме посвећене различитим територијалним и етничким сукобима и споровима, од међудржавних до унутардржавних, као и њиховим ширим регионалним и глобалним политичким, економским и правним импликацијама. За часопис су значајне и друга питања која утичу на савремене међународне односе, као што су глобална трговина, економски и енергетски односи, међународне и регионалне интеграција, различити облици тероризма и фундаментализма, као и изазови које представљају мигрантска криза, глобално ширење заразних болести и нуклеарних капацитета у свету. Дакле, овај научни часопис је заснован на отвореном и широком приступу предметној области.

Међународна политика не наплаћује никакве накнаде за подношење рукописа или објављивање чланака. Не постоје било какви скривени трошкови.

Међународна политика је часопис отвореног приступа, што значи да су сви садржаји часописа доступни онлајн бесплатно. Корисници могу да читају, преузимају, копирају, дистрибуирају, штампају, претражују или повезују садржај, као и да га мењају, редизајнирају или прерађују или користе на друге легалне начине, све док га на одговарајући начин цитирају.

Међународна политика не објављује рукописе који имају карактеристике плагијата. Рукописи за које се утврди да садрже плагијат или аутоплагијат биће одмах одбијени. Плагијат, односно присвајање туђих идеја, речи или других облика креативног изражавања и њихово представљање као сопствене, представља озбиљно кршење научне и издавачке етике. Такође, плагијат може укључивати кршење ауторских права, што је кажњиво по закону.

Сви рукописи подлежу ригорозном, двоструко анонимном процесу рецензије од стране најмање два рецензента који су стручњаци у области рецензираног чланка. Циљ рецензије је да се ауторима пружи колегијална повратна информација како би побољшали свој рад и, критички, омогући уреднику да процени подобност рукописа за објављивање.

Рецензенти достављају уреднику оцену научне вредности рукописа, оцењујући радове у односу на усклађеност теме са профилом часописа, релевантност области истраживања и примењених метода, оригиналност и научну релевантност рукописа. Рецензенти третирају рукописе које прегледају као поверљиве документе. Ово важи и за време и након процеса објављивања.

Од аутора се тражи да се придржавају етичких стандарда који се односе на научна истраживања. Аутори гарантују да рукопис представља њихов оригинални допринос, да није раније објављиван и да се не разматра за објављивање на другом месту. Аутори додатно гарантују да рукопис не садржи лажне или незаконите тврдње и да не нарушава права других. Такође, обавеза аутора је да у рукопису наведе да ли постоји финансијски или други значајан сукоб интереса који би могао утицати на налазе истраживања или њихово тумачење.

Часопис је финансијски подржан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Владе Републике Србије. Према закону, сви објављени бројеви и томови часописа архивирају се у дигиталном депозиторијуму Народне библиотеке Србије. Тренутно је индексиран у следећим базама: Google Scholar и Кобсон база података.

Ауторима је дозвољено да објављену верзију чланка депонују у институционални или тематски репозиториј или да је објаве на личним веб страницама (укључујући профиле на друштвеним мрежама као што су ResearchGate, Academia.edu, итд.), на веб страници институције у којој су су запослени. Аутори су дужни да доставе потпун библиографски опис чланка објављеног у овом часопису (аутори, наслов рада, наслов часописа, том, број, пагинацију) и ставе везу ка ДОИ ознаци чланка.

Међународна политика излази три пута годишње, у априлу, августу и децембру. Часопис објављује чланке на српском језику, али прихвата и рукописе на енглеском језику.

Уређивачка политика >>>

Упутство за ауторе >>>

Изјава аутора >>>

Главни и одговорни уредник:

др Ана Јовић-Лазић

Заменик главног и одговорног уредника:

др Сања Јелисавац-Трошић

Секретар редакције:

Мср Милена Митровић

Контакт:

mp@diplomacy.bg.ac.rs

 

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

Др Александар ЈАЗИЋ, научни сарадник, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Србија
Др Александар МИЛОШЕВИЋ, доцент, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, Београд, Србија
Др Александра ТОШОВИЋ-СТЕВАНОВИЋ, научни сарадник, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Србија
Проф. др Беатрис БИСИО, ванредни професор, Катедра за политичке науке, Федерални универзитет у Рио де Жанеиру, Рио де Жанеиро, Бразил
Проф. др Биргул ДЕМИРТАШ, редовни професор, Турско-немачки универзитет, Одсек за политичке науке и међународне односе, Истанбул, Турска
Др Богдан СТОЈАНОВИЋ, научни сарадник, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Србија
Др Владимир ТРАПАРА, виши научни сарадник, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Србија
Проф. др Дарина ГРИГОРОВА, редовни професор, Историјски факултет, Софијски универзитета „Св. Климент Охридски”, Софија, Бугарска
Др Драган ПЕТРОВИЋ, научни саветник, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Србија
Др Душан ДОСТАНИЋ, научни сарадник, Институт за политичке студије, Београд, Србија
Др Жаклина НОВИЧИЋ, научни сарадник, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Србија
Проф. др Жужа М. ЧАСАР, ванредни професор, Катедра за политичку географију и регионални развој, Универзитет у Печују, Печуј, Мађарска
Др Иван ДУЈИЋ, научни сарадник, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Србија
Др Марко ДАШИЋ, доцент, Факултет политичких наука Универзитета у Београду, Београд, Србија
Др Марко КОВАЧЕВИЋ, асистент, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, Београд, Србија
Проф. др Милош ХРЊАЗ, ванредни професор, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, Београд, Србија
Проф. др Мирослав МЛАДЕНОВИЋ, редовни професор, Факултет безбедности, Универзитет у Београду, Београд, Србија
Проф. др Немања ЏУВЕРОВИЋ, ванредни професор, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, Београд, Србија
Проф. др Олга БАРБАШЈЕВИЧ, ванредни професор, Факултет за међународне и политичке студије, Јагелонски универзитет, Краков, Пољска
Проф. др Олга ШИШКИНА, ванредни професор, Катедра за међународне односе и спољну политику Русије, Универзитет МГИМО, Москва, Русија
Проф. др Петар СТАНОЈЕВИЋ, ванредни професор, Факултет безбедности, Универзитет у Београду, Београд, Србија
Проф. др Растислав КАЗАНСКИ, ванредни професор, Факултет политичких наука и међународних односа, Универзитет Матеј Бел, Банска Бистрица, Словачка
Проф. др Рут ФЕРЕРО ТУРИОН, ванредни професор, Факултет политичких наука и социологије, Универзитет Комплутенсе у Мадриду, Мадрид, Шпанија
Проф. др Себастиан СТЕПИЕН, ванредни професор, Економски факултет, Универзитет за економију и бизнис у Познању, Познањ, Пољска
Др Стеван ГАЈИЋ, научни сарадник, Институт за европске студије, Београд, Србија
Др Стеван НЕДЕЉКОВИЋ, доцент, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, Београд, Србија
Др Халил Емре ДЕНИС, доцент, Катедра за политичке науке и међународне односе, Универзитет Хакари, Хакари, Турска
Др Хрвоје БУТКОВИЋ, виши знанствени сурадник, Институт за развој и међународне односе, Загреб, Хрватска

ИЗДАВАЧКИ САВЕТ

Проф. др Иво ВИСКОВИЋ, редовни професор, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, Београд, Србија
Проф. др Алексис ТРУД, редовни професор, Универзитет у Версају, Версај, Француска
Др Бисер БАНЧЕВ, научни сарадник, Институт за балканске студије, Бугарска академија наука, Софија, Бугарска
Проф. др Василиј КЛАВДИЈЕВИЧ БЕЛОЗЕРОВ, редовни професор, Катедра за политичке науке, Московски државни лингвистички универзитет, Москва, Русија
Проф. др Виолета РАШКОВИЋ-ТАЛОВИЋ, редовни професор, Факултет за међународну политику и безбедност, Универзитет Унион „Никола Тесла”, Београд, Србија
Др Дејан СТОЈКОВИЋ, доцент, Универзитет одбране Републике Србије, Београд, Србија
Др Жолтан Хајду, научни саветник, Мађарска академија наука, Центар за економске и регионалне студије, Будимпешта, Мађарска
Проф. др Јованка ШАРАНОВИЋ, ванредни професор, Институт за стратегијска истраживања, Београд, Србија
Проф. др Лука БРКИЋ, редовни професор, Факултет политичких знаности, Свеучилиште у Загребу, Загреб, Хрватска
Проф. др Марјан ЂУРОВСКИ, ванредни професор, Факултет за безбедност Скопље, Универзитет „Св. Климент Охридски”, Северна Македонија
Др Мирослав ГЛИШИЋ, доцент, Универзитет одбране Републике Србије, Београд, Србија
Проф. др Тања МИШЧЕВИЋ, редовни професор, Факултет политичких наука, Универзитет у Београду, Београд, Србија
Проф. др Тиан ДЕВЕН, редовни професор, Институт за европске студије, Кинеска академија друштвених наука, Пекинг, Кина