Међународна политика, год. LXXI, бр. 1179-1180, јул–децембар 2020.

САДРЖАЈ

Жаклина Новичић, Исидора Поп-Лазић
Синоптички неореализам: осврт на минхенску школу и констелациону анализу међународних односа

Богдан Стојановић
Нуклеарна депролиферација и политика ЕУ према неширењу оружја за масовно уништење у контексту односа према Индији, Пакистану, Ирану и Северној Кореји

Небојша Вуковић
Перспективе америчко-индијског савезништва у светлу „кинеске претње“

Невена Станковић
Главне одреднице спољне политике Емануела Макрона

Михајло Копања
Француска (гео)стратегија за Западни Балкан: трасиран пут или пут у настајању?

Невена Шекарић
Европска енергетска безбедност: случај Северног тока 2

Александар Јазић
Промене у циљевима Вишеградске групе након приступања Европској унији

Марко Новаковић, Јована Блешић
Околности и специфичности поступка за геноцид Мјанмара над Рохинџама пред Међународним судом правде

Љубомир Тинтор
Реформа метода рада Савета безбедности Уједињених нација

ПРИКАЗИ

Вук Лазић
Thierry Balzacq, Frédéric Charillon, Frédéric ramel (eds.): Global Diplomacy: An Introduction to Theory and Practice

Драгана Дабић
Жан Тирол: Економија за опште добро

Јованка Кувекаловић-Стаматовић
Борис Кривокапић: Мир и рат у међународним односима и праву

Јована Блешић
Милош Јончић: Међународноправни положај цивилног становништва у оружаним сукобима

Међународна политика је један од најстаријих часописа у Србији који се бави објављивањем стручних и научних чланака из области међународних односа и спољне политике. Током скоро седам деценија постојања, часопис је стекао признање у земљи и свету као извор чланака, анализа, студија и документације од ауторитета о савременом развоју међународних односа.

Стремљење ка рационалном погледу на савремене међународне односе, а посебно на спољну политику Србије, приоритет је уређивачког концепта Међународне политике. Уређивачки одбор даје првенство прилозима који садрже професионални и уравнотежени приступ међународним питањима, као и ауторима који нуде отворена, непристрасна и љубопитљива гледишта актуелних међународних процеса. На тај начин часопис настоји да на што кредибилнији начин објасни разнолике и недовољно истражене нове феномене на међународној сцени.

Међународна политика излази квартално на српском језику.

Уређивачка политика >>>

Упутство за ауторе >>>

Изјава аутора >>>

Главни и одговорни уредник:

Др Владимир ТРАПАРА
vtrapara@diplomacy.bg.ac.rs

Заменик главног и одговорног уредника:

Др Ана ЈОВИЋ ЛАЗИЋ
anajovic@diplomacy.bg.ac.rs

Секретар редакције:

Мср Драгана ДАБИЋ
ddabic@diplomacy.bg.ac.rs

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

Проф. др Алексис ТРУД, Универзитет у Версају, Версај
Др Гордон БАРДОШ, Истраживачки центар за југоисточну Европу, Њујорк
Проф. др Мирослав МЛАДЕНОВИЋ, Факултет безбедности, Универзитета у Београду
Др Едита СТОЈИЋ-КАРАНОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Александар ЈАЗИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Иван ДУЈИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Жаклина НОВИЧИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Петар СТАНОЈЕВИЋ, Факултет безбедности Универзитета у Београду
Др Стеван ГАЈИЋ, Институт за европске студије, Београд
Др Душан ДОСТАНИЋ, Институт за политичке студије, Београд
Др Драган ПЕТРОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Јелица ГОРДАНИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд

ИЗДАВАЧКИ САВЕТ

Проф. др Тања МИШЧЕВИЋ (председавајућа)
Др Тиан ДЕВЕН, Институт за европске студије Кинеске академије друштвених наука
Проф. др Лиу ЗУОКУИ, Институт за европске студије Кинеске академије друштвених наука, Пекинг
Др Хуе ЛИ, Институт за светску економију и политику Кинеске академије друштвених наука, Пекинг
Проф. др Обрад РАЧИЋ, Факултет политичких наука Универзитета у Београду
Проф. др Иво ВИСКОВИЋ, Факултет политичких наука Универзитета у Београду
Проф. др Лука БРКИЋ, Факултет политичких знаности Свеучилишта у Загребу
Др Жолтан ХАЈДУ, Мађарска академија наука, Печуј
Др Хрвоје БУТКОВИЋ, Институт за развој и међународне односе, Загреб
Др Бисер БАНЧЕВ, Институт за балканске студије Бугарске академије наука, Софија
Др Марина ЈОВИЋЕВИЋ, Министарство спољних послова Републике Србије
Др Мирослав ГЛИШИЋ, Универзитет одбране Републике Србије
Др Дејан СТОЈКОВИЋ, Универзитет одбране Републике Србије
Др Виолета РАШКОВИЋ-ТАЛОВИЋ, Факултет за међународну политику и безбедност Универзитета Унион „Никола Тесла”, Београд