Међународна политика
ГОД. LXIX, БР. 1171, ЈУЛ–СЕПТЕМБАР 2018.

САДРЖАЈ

Слободан Поповић
Утицај дискурса мирољубивог развоја на кинеско (ре)позиционирање у међународном поретку

Бојан С. Марић
Немачки хегемонизам у Европској унији: мит или стварност?

Александра М. Пећинар
Етничка интеграција у Југоисточној Европи и на Блиском истоку(Краљевина СХС и Краљевина Сирија)

Алекса Николић, Стефан Јојић
Привилегије и имунитети шефа државе: случај Пиноче

Марина Комад
Однос балканизације и евроинтеграција кроз процес разградње бикултурних идентитета на простору бивше Југославије

Маја Црнић, Андреј Стефановић
Брикс у савременим глобалним економским односима: историја, постигнућа и изазови

ПРИКАЗИ

Душан Пророковић, Винко Пандуревић: 
Нови хладни рат и Србија

IN MEMORIAM
др Милован Радаковић

МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИКА је један од најстаријих часописа у Србији који се бави проучавањем међународних односа. Током више од шест деценија постојања, часопис је стекао признање у земљи и свету као извор чланака, анализа, студија и документације од ауторитета о савременом развоју међународних односа. 

Стремљење ка рационалном погледу на савремене међународне односе, а посебно на спољну политику Србије, јесте приоритет уређивачког концепта МЕЂУНАРОДНЕ ПОЛИТИКЕ. Уредништво даје првенство прилозима који садрже професионални и уравнотежени приступ међународним питањима, као и ауторима који нуде отворена, непристрасна и љубопитљива гледишта актуелних међународних процеса. На тај начин часопис настоји да на што кредибилнији начин објасни разнолике и недовољно истражене нове феномене на међународној сцени.

МЕЂУНАРОДНА ПОЛИТИКА излази квартално на српском језику.

Упутство за ауторе >>>

Главни и одговорни уредник:

Др Владимир ТРАПАРА
E-mail: vtrapara@diplomacy.bg.ac.rs

Заменик главног и одговорног уредника:

Др Слободан ЈАНКОВИЋ
E-mail: slobodan@diplomacy.bg.ac.rs

Секретар редакције:

Мср Драгана ДАБИЋ
E-mail: ddabic@diplomacy.bg.ac.rs

 

ИЗДАВАЧКИ САВЕТ

Проф. др Тања Мишчевић (председавајућа), шеф Преговарачког тима за вођење преговора о приступању Србије ЕУ
др Тиан Девен, Институт за европске студије Кинеске академије друштвених наука
Доц. др Милица Делевић, доцент, Факултет политичких наука Универзитета у Београду
Др Душко Лопандић, Министарство спољних послова Републике Србије, Београд
Проф. др Обрад Рачић, редовни професор, Факултет политичких наука Универзитета у Београду
Проф. др Иво Висковић, редовни професор, Факултет политичких наука Универзитета у Београду
Проф. др Лука Бркић, Факултет политичких знаности, Загреб, Хрватска
Др Хуе Ли, Институт за светску економију и политику Кинеске академије друштвених наука Пекинг, Кина
Др Жолтан Хајду, Мађарска академија наука, Печуј, Мађарска
Јоргос Левентис, Универзитет Уједињених нација и Међународни безбедносни форум, Левкозија
Др Михаил М. Лобанов, Институт за економију Руске академије наука, Москва
Др Хрвоје Бутковић, Институт за међународне односе, Загреб, Хрватска
Проф. Николета Сирги, Факултет за економију Универзитета Западни Темишвар,
Др Зоила Гонсалес Маикас, Институт за међународне односе, Хавана
Др Бисер Банчев, Институт за балканске студије Бугарске академије наука, Софија
Проф. др Јоаким Бекер, Институт за међународну економију и развој Универзитета за економију и пословну администрацију, Беч 

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

Проф. др Мирослав МЛАДЕНОВИЋ, Факултет безбедности, Универзитет у Београду 
Др Едита СТОЈИЋ-КАРАНОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд 
Др Мирослав АНТЕВСКИ, Институт за међународну политику и привреду, Београд 
Др Ана ЈОВИЋ-ЛАЗИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Александар ЈАЗИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Иван ДУЈИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Видоје ГОЛУБОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Жаклина НОВИЧИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Петар СТАНОЈЕВИЋ, Факултет безбедности, Универзитет у Београду 
Др Стеван ГАЈИЋ, Институт за европске студије, Београд
Др Душан ДОСТАНИЋ, Институт за политичке студије, Београд

Адреса редакције:

Македонска 25
11000 Београд
Србија
Тел: 011 3373 824 (главни и одговорни уредник); 3373 832 (претплата)
Факс: 011 3373 835; 3373 832