Међународна политика, год. LXXII, бр. 1183, септембар–децембар 2021.

САДРЖАЈ

Александар Јаковљевић
Effects of Public Policy Measures on Combating Migration Challenges in Serbia

Богдан Стојановић
Страх од таргетирања као главни узрок стопирања либијског програма нуклеарног наоружања

Исидора Поп-Лазић
Специфичности и ток приступних преговора Србије и Хрватске за чланство у Европској унији

Милош Јончић
Међународноправна регулисаност аутономних и аутоматизованих борбених Система у савременим оружаним сукобима

Иван Дујић
Валидност истраживања Слободана Јовановића за државе Латинске Америке у дигиталној ери

Зоран Обрадовић, Александар Живановић
Мигрантска криза, илегалне миграције и трговина људима као безбедносни проблеми: студија случаја Аустрије и Мађарске

Татјана Вујић Тубић
ОПЕК у посткорона геополитичком сценарију

ПРИКАЗИ

Владимир Трапара
Angela Stent: Putin’s World: Russia against the West and with the Rest

Међународна политика је рецензирани научни часопис отвореног приступа који издаје Институт за међународну политику, водећа научна институција у региону посвећена истраживању међународних односа. Више од 70 година овај интердисциплинарни часопис објављује оригиналне, аналитичке, теоријске и прегледне радове о широком спектру савремених међународних политичких, економских и правних односа. Часопис се интересује за политике најважнијих актера који обликују савремене међународне односе. Релевантне су и теме посвећене различитим територијалним и етничким сукобима и споровима, од међудржавних до унутардржавних, као и њиховим ширим регионалним и глобалним политичким, економским и правним импликацијама. За часопис су значајне и друга питања која утичу на савремене међународне односе, као што су глобална трговина, економски и енергетски односи, међународне и регионалне интеграција, различити облици тероризма и фундаментализма, као и изазови које представљају мигрантска криза, глобално ширење заразних болести и нуклеарних капацитета у свету. Дакле, овај научни часопис је заснован на отвореном и широком приступу предметној области.

Међународна политика не наплаћује никакве накнаде за подношење рукописа или објављивање чланака. Не постоје било какви скривени трошкови.

Међународна политика је часопис отвореног приступа, што значи да су сви садржаји часописа доступни онлајн бесплатно. Корисници могу да читају, преузимају, копирају, дистрибуирају, штампају, претражују или повезују садржај, као и да га мењају, редизајнирају или прерађују или користе на друге легалне начине, све док га на одговарајући начин цитирају.

Међународна политика не објављује рукописе који имају карактеристике плагијата. Рукописи за које се утврди да садрже плагијат или аутоплагијат биће одмах одбијени. Плагијат, односно присвајање туђих идеја, речи или других облика креативног изражавања и њихово представљање као сопствене, представља озбиљно кршење научне и издавачке етике. Такође, плагијат може укључивати кршење ауторских права, што је кажњиво по закону.

Сви рукописи подлежу ригорозном, двоструко анонимном процесу рецензије од стране најмање два рецензента који су стручњаци у области рецензираног чланка. Циљ рецензије је да се ауторима пружи колегијална повратна информација како би побољшали свој рад и, критички, омогући уреднику да процени подобност рукописа за објављивање.

Рецензенти достављају уреднику оцену научне вредности рукописа, оцењујући радове у односу на усклађеност теме са профилом часописа, релевантност области истраживања и примењених метода, оригиналност и научну релевантност рукописа. Рецензенти третирају рукописе које прегледају као поверљиве документе. Ово важи и за време и након процеса објављивања.

Од аутора се тражи да се придржавају етичких стандарда који се односе на научна истраживања. Аутори гарантују да рукопис представља њихов оригинални допринос, да није раније објављиван и да се не разматра за објављивање на другом месту. Аутори додатно гарантују да рукопис не садржи лажне или незаконите тврдње и да не нарушава права других. Такође, обавеза аутора је да у рукопису наведе да ли постоји финансијски или други значајан сукоб интереса који би могао утицати на налазе истраживања или њихово тумачење.

Часопис је финансијски подржан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Владе Републике Србије. Према закону, сви објављени бројеви и томови часописа архивирају се у дигиталном депозиторијуму Народне библиотеке Србије. Тренутно је индексиран у следећим базама: Google Scholar и Кобсон база података.

Ауторима је дозвољено да објављену верзију чланка депонују у институционални или тематски репозиториј или да је објаве на личним веб страницама (укључујући профиле на друштвеним мрежама као што су ResearchGate, Academia.edu, итд.), на веб страници институције у којој су су запослени. Аутори су дужни да доставе потпун библиографски опис чланка објављеног у овом часопису (аутори, наслов рада, наслов часописа, том, број, пагинацију) и ставе везу ка ДОИ ознаци чланка.

Међународна политика излази три пута годишње, у априлу, августу и децембру. Часопис објављује чланке на српском језику, али прихвата и рукописе на енглеском језику.

Уређивачка политика >>>

Упутство за ауторе >>>

Изјава аутора >>>

Главни и одговорни уредник:

др Ана Јовић-Лазић
anajovic@diplomacy.bg.ac.rs

Заменик главног и одговорног уредника:

др Сања Јелисавац-Трошић
sanja@diplomacy.bg.ac.rs

Секретар редакције:

Мср Милена Митровић
milena.mitrovic@diplomacy.bg.ac.rs

УРЕЂИВАЧКИ ОДБОР

Проф. др Алексис ТРУД, Универзитет у Версају, Версај
Др Гордон БАРДОШ, Истраживачки центар за југоисточну Европу, Њујорк
Проф. др Мирослав МЛАДЕНОВИЋ, Факултет безбедности, Универзитета у Београду
Др Едита СТОЈИЋ-КАРАНОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Александар ЈАЗИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Иван ДУЈИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Жаклина НОВИЧИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Проф. др Петар СТАНОЈЕВИЋ, Факултет безбедности Универзитета у Београду
Др Стеван ГАЈИЋ, Институт за европске студије, Београд
Др Душан ДОСТАНИЋ, Институт за политичке студије, Београд
Др Драган ПЕТРОВИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд
Др Јелица ГОРДАНИЋ, Институт за међународну политику и привреду, Београд

ИЗДАВАЧКИ САВЕТ

Проф. др Тања МИШЧЕВИЋ (председавајућа)
Др Тиан ДЕВЕН, Институт за европске студије Кинеске академије друштвених наука
Проф. др Лиу ЗУОКУИ, Институт за европске студије Кинеске академије друштвених наука, Пекинг
Др Хуе ЛИ, Институт за светску економију и политику Кинеске академије друштвених наука, Пекинг
Проф. др Иво ВИСКОВИЋ, Факултет политичких наука Универзитета у Београду
Проф. др Лука БРКИЋ, Факултет политичких знаности Свеучилишта у Загребу
Др Жолтан ХАЈДУ, Мађарска академија наука, Печуј
Др Хрвоје БУТКОВИЋ, Институт за развој и међународне односе, Загреб
Др Бисер БАНЧЕВ, Институт за балканске студије Бугарске академије наука, Софија
Др Марина ЈОВИЋЕВИЋ, Министарство спољних послова Републике Србије
Др Мирослав ГЛИШИЋ, Универзитет одбране Републике Србије
Др Дејан СТОЈКОВИЋ, Универзитет одбране Републике Србије
Др Виолета РАШКОВИЋ-ТАЛОВИЋ, Факултет за међународну политику и безбедност Универзитета Унион „Никола Тесла”, Београд