Пројекти

Србија и изазови у међународним односима 2024. године

Предмет истраживања обухвата феномене и процесе у политичкој, безбедносној, правној и економској равни међународних односа који детерминишу положај Републике Србије у светској политици и привреди у 2024. години, са посебним освртом на околности које су изазвали ратни сукоби на територији Украјине и Блиском истоку. Тежиште научноистраживачког подухвата је на проналажењу практично-политичких одговора на непосредне и средњерочне међународне политичке, безбедносне, правне и економске изазове са којима се суочавају домаћи доносиоци спољнополитичких одлука.

Руководилац пројекта:
др Ивона Лађевац

Пројекат финансира: Министарство науке, технолошког развоја и  иновација Републике Србије.

Евиденциони број Уговора за реализацију пројекта:
451-03-66/2024-03/200041

Детаљан опис пројекта по потпројектима можете преузети овде.

Допринос модерним партнерствима: процена односа Србије са ЕУ и Кином (COMPASS)

Пројекат „Допринос модерним партнерствима: процена односа Србије са ЕУ и Кином“, (COMPASS) одобрен је  у оквиру програма „Призма“ Фонда за науку Републике Србије.

Руководилац пројекта: др Ивона Лађевац

Истраживачки тим: проф. др Бранислав Ђорђевић (ИМПП), др Сања Филиповић (Институт друштвених наука), др Катарина Закић (ИМПП), др Александар Митић (ИМПП), др Ненад Стекић (ИМПП), мср Павле Недић (ИМПП)

Период реализације пројекта: 1. децембар 2023-30. новембар 2025.

Пројекат финансира: Фонд за науку Републике Србије

 

Србија и изазови у међународним односима 2023. године

Предмет истраживања обухвата феномене и процесе у политичкој, безбедносној, правној и економској равни међународних односа који детерминишу положај Републике Србије у светској политици и привреди у 2023. години, са посебним освртом на околности проузроковане пандемијом COVID-19 и ефектима које је изазвао ратни сукоб на територији Украјине. Тежиште научноистраживачког подухвата је на проналажењу практично-политичких одговора на непосредне и средњерочне међународне политичке, безбедносне, правне и економске изазове са којима се суочавају домаћи доносиоци спољнополитичких одлука.

Руководилац пројекта:
др Ивона Лађевац

Пројекат финансира: Министарство науке, технолошког развоја и  иновација Републике Србије.

Евиденциони број Уговора за реализацију пројекта:
451-03-47/2023-01/200041

Детаљан опис пројекта по потпројектима можете преузети овде >>>

 

Односи између Кине, Северне Македоније и Србије у променљивом геополитичком контексту

Пројекат „Односи између Кине, Северне Македоније и Србије у променљивом геополитичком контексту“, по позиву Института Кина-ЦИЕ из Будимпеште,  заједнички су  Филозофски факултет Универзитета „Ћирило и Методије“ из Скопља и Институт за међународну политику и привреду.

Руководилац пројекта: проф. др Тони Милески

Истраживачки тим: др Митко Арнаудов и мср Павле Недић (ИМПП) и мср Катерина Климоска (Филозофски факултет Универзитета Ћирило и Методије из Скопља)

Пројекат финансира: Институт Кина – ЦИЕ, Будимпешта

 

Србија и изазови у међународним односима 2022. године

Предмет истраживања обухвата феномене и процесе у политичкој, безбедносној, правној и економској равни међународних односа који детерминишу положај Републике Србије у светској политици и привреди у 2022. години, са посебним освртом на нове околности проузроковане пандемијом COVID-19. Тежиште научноистраживачког подухвата је на проналажењу практично-политичких одговора на непосредне и средњерочне међународне политичке, безбедносне, правне и економске изазове са којима се суочавају домаћи доносиоци спољнополитичких одлука.

Руководилац пројекта:
др Ивона Лађевац

Пројекат финансира: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Евиденциони број Уговора за реализацију пројекта:
451-03-68/2022-14/200041

Детаљан опис пројекта по потпројектима можете преузети овде   >>>

 

Србија и изазови у међународним односима 2020-2021. године

Предмет истраживања обухвата феномене и процесе у политичкој, безбедносној, правној и економској равни међународних односа који детерминишу положај Републике Србије у светској политици и привреди у 2020. и 2021. години. Тежиште научноистраживачког подухвата је на проналажењу практично-политичких одговора на непосредне и средњерочне међународне политичке, безбедносне, правне и економске изазове са којима се суочавају домаћи доносиоци спољнополитичких одлука.

Руководиоци пројекта:
др Срђан Кораћ (1. јануар  2021 – 31. јул  2021)
др Ивона Лађевац (1. август 2021  – 31. децембар 2021)

Пројекат финансира: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Евиденциони број Уговора за реализацију пројекта:
451-03-68/2020-14/200041
451-03-9/2021-14/200041

 

Србија у савременим међународним односима

Истраживачи Института за међународну политику и привреду спровели су у периоду 2011-2019. пројекат „Србија у савременим међународним односима: стратешки правци развоја и учвршћивања положаја Србије у међународним интегративним процесима – спољнополитички, међународни економски, правни и безбедносни аспекти”.

Истраживања у оквиру овог пројекта била су заснована на претпоставци да се међународна заједница постепено преображава у интегрисани систем управљања глобалним процесима – од очувања међународног мира и безбедности до повезивања националних економија у глобализовани систем и изградње нових правних режима. Предмет истраживања обухвата политичке, правне, војно-безбедносне, економске, технолошке и социјалне појаве које детерминишу спољнополитички, међународноправни, међународни економски и безбедносни положај Србије у савременим међународним односима. Приоритетни истраживачки задатак било је теоријско-емпиријско истраживање стратешких праваца развоја и учвршћивања међународног положаја Србије у савременим међународним интегративним процесима у средњорочном периоду до 2015. године, а дугорочно до 2030. године. Услед разноврсности приступа у проучавању места и улоге Србије у савременим међународним односима, истраживања смо спровели у више тематских области и целина: 1) Србија у савременим међународним односима; 2) Србија у савременом европском окружењу; 3) Србија у савременом безбедносном окружењу; 4) Србија у савременом регионалном окружењу; 5) Србија у савременом економском окружењу; и 6) Србија у савременом међународном правном поретку.

Пројектом је руководио: др Душко Димитријевић

Пројекат финансирало: Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

Евиденциони број пројекта: 179029

 

Утицај политике условљавања ЕУ на права мањина и заштиту у Словачкој и Србији

Институт за међународну политику и привреду спровео је у сарадњи са Универзитетом Комениус из Братиславе пројекат „Утицај политике условљавања ЕУ на права мањина и заштиту у Словачкој и Србији” у раздобљу од јануара 2011. до марта 2013. године.

Основни циљ пројекта био је да се компаративном анализом два случаја, Словачке и Србије, истраже најважнији фактори и институције које мењају унутрашњу мањинску политику у складу са међународним правним инструментима и стандардима. Истраживање је обухватило и ефекте стратегија више међународних организација у односу на транзиционе земље у погледу унапређења изучавања национализма и права мањина. Посебан циљ пројекта је био да се одговори на питање зашто домаћи политички актери (не)поштују међународне норме у области правне заштите мањина и како Европска унија користи мањинска права као део политике условљавања у процесу придруживања. Словачка је узета као један од најважнијих примера успеха ЕУ у примени политике условљавања, али и због тога што су неколико година након њеног приступања права мањина поново постала предмет спорова у домаћем политичком процесу.

Пројекат су водили: проф. др Дарина Малова и др Драган Ђукановић

Пројекат финансирали: Министарство науке Владе Републике Словачке и Министарство просвете и науке Републике Србије у оквиру међудржавне сарадње

 

Расправа о европској будућности Србије: глас цивилног друштва у процесу доношења одлука

Институт за међународну политику и привреду спровео је пројекат „Расправа о европској будућности Србије: глас цивилног друштва у процесу доношења одлука” заједно са Европским институтом из Софије у периоду од јула 2010. до априла 2011. године.

Циљ пројекта је био укључивање удружења грађана у Србији која се баве европским интеграцијама, (она која се залажу за интеграције и она која им се противе), у међусобни дијалог са властима. Активности пројекта обухватиле су јавне дебате и инфосесије у шест градова: Врању, Новом Пазару, Чачку, Зрењанину, Новом Саду и Београду, где је последњом инфосесијом и јавном дебатом „Преговарачки процес у приступању Србије Европској унији” окончана завршна фаза пројекта.

Руководиоци пројекта: Ивона Лађевац и Слободан Јанковић

Пројекат финансирала: Делегација ЕУ у Србији, у оквиру пројеката у области „Јачање дијалога између организација цивилног друштва Србије и ЕУ”.

 

Србија и савремени свет: перспективе и путеви учвршћивања спољнополитичког, безбедносног и спољноекономског положаја

Истраживачи Института за међународну политику и привреду спровели су у раздобљу од 2006. до 2010. године пројекат „Србија и савремени свет: перспективе и путеви учвршћивања спољнополитичког, безбедносног и спољноекономског положаја Србије у савременим процесима у међународној заједници”.

Руководиоци пројекта: др Перо Петровић и др Душко Димитријевић

Пројекат финансирало: Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије

Евиденциони број пројекта: 149002D

 

Западни Балкан: регонални одговор на питање визне либерализације

Истраживачи Института за међународну политику и привреду спровели су пројекат „Западни Балкан: регонални одговор на питање визне либерализације” у сарадњи са Европским покретом у Србији и Групом 484. Пројекат је реализован у првој половини 2006. године.

Циљ пројекта је био подршка реформским процесима држава Западног Балкана у њиховом приближавању стандардима Европске уније, укључујући и „белу” шенгенску листу. Активности пројекта су сe састојале од израде студија и организације неколико скупова са међународним учешћем.

Руководилац пројекта: проф. др Владимир Гречић

Пројекат финансирао: Балкански фонд за демократију

 

Стручно превођење терминологије Европске уније

Институт за међународну политику и привреду био je ангажован на пословима стручног превођења терминологије Европске уније у оквиру програма истраживања о ЕУ. Овај пројекат је обухватио превођење, стручну ревизију и објављивање три публикације: Евроречник (Еurovoc), Eвропојмовник (ЕuroGlossary) и Еврожаргон (Eurojargon).

Евроречник је објављен као издање Института за међународну политику и привреду 2006. године и представља стручни и преводилачки подухват предузет ради стандардизовања превода терминологије Европске уније на српски језик и појмовне обрадe термина из свих области јавне политике Европске уније. Лиценцу ЕУ и право превођења на српски језик и објављивања ове публикације је Институту одобрила Европска комисија. Евроречник је вишејезична публикација у којој термини на српском језику следе термине на пет језика Европске уније на којима је привредни, културни и правни cаобраћај наших грађана, предузећа, банака и државних органа најфреквентнији – енглеском, француском, немачком, италијанском и шпанском.

Европојмовник са Еврожаргоном објављен је 2005. године и садржи више од 250 лексикографски обрађених термина најчешће коришћених у раду органа Европске уније. Публикација је снадбевена индексом на шест европских језика: српском, енглеском, француском, немачком, италијанском и шпанском.

Публикације можете преузети овде    >>>

 

Водич кроз право Европске уније

Водич кроз право Европске уније је објављен 2005. године, а проистекао је из нарасле потребе да се шира јавност и предузећа информишу о захтевима и токовима приближавања законодавства Србије правном наслеђу Европске уније (acquis communautaire) и о смеру даљег развоја комунитарног права.

Пројекат финансирали: Европска агенција за обнову и развој, Канцеларија Савета министара Србије и Црне Горе за ЕУ, Министарство науке Републике Србије и Фонд за отворено друштво

Публикацију можете преузети овде    >>>

 

Стратегијске одреднице транзиције Србије у савременим међународним политичким и економским процесима

Пројекат „Стратегијске одреднице транзиције Србије у савременим међународним политичким и економским процесима” реализован је у периоду од 2001. до 2005. године. Циљ пројекта је био да се идентификују и објасне узроци и последице главних међународних процеса релевантних за међународни положај Србије, њен друштвено-економски преображај и укључивање у међународне токове.

Руководиоци пројекта: проф. др Владимир Гречић (2001–2004) и др Златко Исаковић (2005).

Пројекат финансирало: Министарствао за науку и технолошки развој Републике Србије