Сектор за стручне, административно-техничке и помоћне послове

 

др Милисав Терзић, помоћник директора за стручне, административно-техничке и помоћне послове

Мср Ана Вукићевић, библиотекар

Љиљана Маринковић, административно-финансијски сарадник

Сања Баловић, сарадник за издавачку делатност

Александар Маринковић, сарадник за опште послове

Мирослав Мрђа, портир-курир

Марина Ђурђевић, кафе куварица

Ивана Мићовић, спремачица