МИСИЈА И ВИЗИЈА

Мисија:

У складу са својом 75 година дугом традицијом, Институт за међународну политику и привреду тежи да буде место истраживачке изврсности, конкурентно и на међународном нивоу. Због тога ће окупљати стручњаке из области међународних односа и међународне економије ради  континуираног подизања знања у овим областима. Као такав, Институт за међународну политику и привреду ће ојачати своју улогу независне, експертске институције подједнако важне за српску академску заједницу и креаторе јавне политике.

Визија:

Да постане водећа научноистраживачка организација у региону која разуме превирања у глобализованом свету и, са препознатљивим нивоом међународне изврсности, оснажује креаторе јавне политике са различитим епистемолошким и политичким перспективама да обликују нове међународне хоризонте за добробит грађана.

Институт за међународну политику и привреду је независна јавна научноистраживачка организација која спроводи академска истраживања о политичким, правним, безбедносним и економским димензијама међународних односа.

Тежимо да служимо као центар за интелектуалне, стручне и јавне дебате о политици и економији у југоисточној Европи са погледом на њихов европски и глобални контекст.

Настојимо да Влади Србије, Народној скупштини, невладиним организацијама, регионалним и међународним организацијама пружимо анализу политике и препоруке.

Институт за међународну политику и привреду има за циљ да промовише глобално умрежавање међу научницима, академицима и студентима докторских и постдокторских студија широм света чија се истраживања уклапају у његов тематски оквир.