Home Контакт

Контакт

Институт за међународну политику и привреду

Македонска 25, 11103 Београд
Централа: +381 11 3373.633
iipe@diplomacy.bg.ac.rs 
www.diplomacy.bg.ac.rs

Директор

Проф. др Бранислав Ђорђевић
Телефон: +381 11 3373.824
Телефон/факс: +381 11 3373.825

Заменик директора

Др Ивона Лађевац
Телефон: +381 11 3373.825

Помоћник директора за стручне, административно-техничке и помоћне послове

Др Милисав Терзић
Телефон: +381 11 3373.886

Секретар Института

Милица Вранеш-Илић
Телефон: +381 11 3373.825

Односи с јавношћу

Др Невена Станковић
nevena@diplomacy.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3373.825