Почетна Контакт

Контакт

Институт за међународну политику и привреду

Македонска 25, 11103 Београд
Централа: +381 11 3373.633
e-mail: iipe@diplomacy.bg.ac.rs 
Сајт: www.diplomacy.bg.ac.rs

Директор

проф. др Бранислав Ђорђевић
телефон: +381 11 3373.824
телефон/fax: +381 11 3373.825

Помоћник директора за научноистраживачку делатност

Др Срђан Кораћ
телефон: +381 11 3373.825

Помоћник директора за стручне, административне и техничке послове

Јованка Калембер
телефон: +381 11 3373.886

Секретар Института

Милица Вранеш-Илић
телефон: +381 11 3373.825

Односи с јавношћу

Др Марко Новаковић
e-mail: marko@diplomacy.bg.ac.rs
телефон: +381 11 3373.825
телефон: +381 60 5678118