Јавне набавке

2019

 


 

22. новембар 2019.

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 0501 бр. 1315/1 од 22.11.2019. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге – Услуга штампања…

22. новембар 2019.
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

05. децембар 2019.
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Напомена:
у претходно објављеној Одлуци дошло је до техничке грешке тако да је иста неважећа. У прилогу се налази нова важећа Одлука о додели уговора.

09. децембар 2019.
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

17. децембар 2019.
– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


 

5. новембар 2019.

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 0501 бр. 1228/1 од 5.11.2019. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге – Услуга штампања…

5. новембар 2019.
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

5. новембар 2019.
– ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

15. новембар 2019.
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

21. новембар 2019.
– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


 

4. новембар 2019.
– ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ


 

17. септембар 2019.

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 01 бр. 1025/1 од 17.9.2019. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге – Услуга штампања…

17. септембар 2019.
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

18. септембар 2019.
– ПИТАЊА И ОДГОВОРИ
– ОБАВЕШТЕЊЕ
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

30. септембар 2019.
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

7. октобар 2019.
– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


 

16. септембар 2019.
– ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ


 

12. јун 2019.

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 0501 бр. 728/1 од 12.6.2019. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге – Услуга штампања…

12. јун 2019.
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

24. јун 2019.
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

01. јул 2019.
– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


 

6. мај 2019.

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 0501 бр. 606/1 од 6.5.2019. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге – Услуга штампања…

6. мај 2019.
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

16. мај 2019.
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

22. мај 2019.
– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


 

9. април 2019.

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 0501 бр. 145/1 од 12.2.2019. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге – Услуга штампања…

9. април 2019.
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

19. април 2019.
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

25. април 2019.
– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


 

12. фебруар 2019.

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 0501 бр. 145/1 од 12.2.2019. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге – Услуга штампања…

12. фебруар 2019.
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

25. фебруар 2019.
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

11. март 2019.
– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


 

15. јануар 2019.

– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019


2018

 


 

13. децембар 2018.

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 0501 бр. 1230/1 од 12.12.2018. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге – Услуга штампања часописа…

13. децембар 2018.
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

26. децембар 2018.
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

8. јануар 2019.
– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


 

21. септембар 2018.

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 0501 бр. 823/1 од 23.8.2018. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге – Услуга штампања часописа…

21. септембар 2018.
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

3. октобар 2018.
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

9. октобар 2018.
– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


 

24. август 2018.

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 0501 бр. 823/1 од 23.8.2018. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге – Услуга штампања часописа…

24. август 2018.
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

30. август 2018.
– ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

4. септембар 2018.
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

10. септембар 2018.
– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


 

26. јул 2018.

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 0501 бр. 755/1 од 24.7.2018. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге – Услуга штампања…

26. jul 2018.
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

8. август 2018.
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

14. август 2018.
– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


 

11. мај 2018.

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 0501 бр. 504/1 од 8.5.2018. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге – Услуга штампања…

11. мај 2018.
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

23. мај 2018.
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

30. мај 2018.
– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


 

19. март 2018.

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 0501 бр. 288/1 од 16.3.2018. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге – Услуга штампања…

19. март 2018.
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

30. март 2018.
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

10. април 2018.
– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


 

7. фебруар 2018.

– ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018

 

2017


 

18. децембар 2017.

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 01 бр. 11/2017 од 18.12.2017. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге – Услуга штампања…

18. децембар 2017.
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

28. децембар 2017.
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

03. јануар 2018.
– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


 

20. новембар 2017.

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 01 бр. 10/2017 од 20.11.2017. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге – Услуга штампања издања Института…

20. новембар 2017.
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

01. децембар 2017.
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

07. децембар 2017.
– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


 

16. новембар 2017.

– ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ


 

1. новембар 2017.

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 01 бр. 9/2017 од 1.11.2017. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге – Услуга штампања издања Института…

1. новембар 2017.
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

13. новембар 2017.
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

23. новембар 2017.
– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


 

27. септембар 2017.

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 01 бр. 8/2017 од 27.9.2017. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге штампања – услуга штампања монографије Краљевина Југославија и СССР 1935–1941., аутора др Драгана Петровића.
Набавка ће бити спроведена у поступку јавне набавке мале вредности…

27. септембар 2017.
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

09. октобар 2017.
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

16. октобар 2017.
– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


 

11. септембар 2017.

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 01 бр 7/2017 од 11.09.2017. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге – Услуга штампања часописа. Набавка ће бити спроведена у поступку јавне набавке мале вредности…

11. септембар 2017.
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

15. септембар 2017.
– ПИТАЊА И ОДГОВОРИ ВЕЗАНИ ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

22. септембар 2017.
– ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

28. септембар 2017.
– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ


 

13. март 2017.

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности, 01 бр 3/1 од 10.03.2017. године, Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, упућује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, као Наручилац у смислу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/2015, и 68/2015), (у  даљем тексту: Наручилац) позива Понуђаче да поднесу своју писану понуду за јавну набавку, услуге – Услуга штампања публикација…

ДОКУМЕНТИ:

13. март 2017.
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

17. март 2017.
– ЗАХТЕВ ЗА ПОЈАШЊЕЊЕ
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

20. март 2017.
ЗАХТЕВ ЗА ПОЈАШЊЕЊЕ
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
– ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
– ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

28. март 2017.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

7. април 2017.
Институт за међународну политику и привреду, Београд, Македонска 25, закључио је Уговор јавне набавке мале вредности 01 бр. 321/2 од 06.04.2017. године, са најповољнијим понуђачем Донат Граф доо, из Београда, Вучка Милићевића 29.

– ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ…  >>>

19. јул 2017. 
– ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ

21. август 2017. 
– ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ