ИСТОРИЈА

Институт за међународну политику и привреду (ИМПП) основан је 1947. године у Београду, што га чини једном од најстаријих научних установа у региону посвећених проучавању међународних односа. Од мале групе истраживача која је поставила темеље југословенске науке о међународним односима, ИМПП је временом прерастао у једну од најугледнијих научних институција у тој области у Европи.

Стварајући истраживачку и документациону основу за дефинисање спољнополитичких приоритета земље, ИМПП је деценијама уназад обезбеђивао експертизу државним органима са спољнополитичким надлежностима неопходну за ваљано креирање и формулисање стратегијских праваца у успостављању и развоју политичких и економских односа са иностранством. Током дуге истраживачке праксе, Институт је најтешњу сарадњу остварио са Министарством спољних послова. Већи број дипломата и званичника за дипломатску и неке друге важне службе које се баве међународним односима, потекао је из Института. ИМПП је одувек, непосредно или посредно, учествовао у креирању спољне политике, због чега се значајно разликовао и даље се разликује од других института у земљи. Спровођење основних и примењених истраживања на пољу политичких, економских и правних аспеката међународних односа до данашњих дана чини основу његових активности. ИМПП се бави проучавањем процеса и појава на плану међународне политике и привреде, што такође укључује безбедносне и правне аспекте међународних односа, који су од интереса за положај и спољну политику државе. Богата истраживачка традиција огледа се и у плодној научно-издавачкој делатности: до сада је у издању Института објављено више од 600 књига, монографија, зборника и докумената. Институт данас објављује четири научна часописа који уживају углед у земљи и иностранству:

  • Међународни проблеми/International Problems, – најстарији часопис Института, чији први број је изашао давне 1949. године.
  • Међународна политика – други најстарији часопис се публикује од 1950. године.
  • Тhе Review of International Affairs – некадашње енглеско издање „Међународне политике“ је 2007. годинe преображено у засебан научни часопис.
  • Европско законодавство/European Union Legislation – Институт је 2002. започео са издавањем овог специјализованог научног часописа који се бави европским правом и праксом.

ИМПП поседује једну од највећих специјализованих и депозитарних библиотека у области међународних односа у региону. Реч је о веома обимној званичној документацији УН, ЕУ, НАТО и других глобалних и регионалних међународних организација.

Међународна сарадња од оснивања ИМПП представља веома значајан део његових активности. Институт је успоставио сарадњу са бројним истраживачким, универзитетским и другим научним институтима и истраживачким центрима у региону и свету. Сарадња укључује међународне научне конференције, округле столове, билатералне разговоре, размену посета, студијске боравке, предавања истакнутих гостију из иностранства, курсеве за дипломате и постдипломце, учешће сарадника ИМПП у конференцијама у иностранству, размену радова и публикација итд. Сарадници ИМПП су учествовали као експерти у раду државних и других делегација на бројним међународним конференцијама и састанцима међународних организација као што су Генерална скупштина УН, Специјални комитет Уједињених нација за проучавање принципа међународног права о пријатељским односима, Комисија за међународно право, Асоцијација за међународно право, ECOSOC, GATT, UNESCO, FAO, итд.

ИМПП  остварује тесну сарадњу са својим ресорним министарством – Министарством науке, технолошког развоја и иновација. Истраживачи ИМПП-а тренутно реализују пројекат „Србија и изазови у међународним односима 2023. године“, а од 2011. до 2019. године спроведен је пројекат „Србија у савременим међународним односима: стратешки правци развоја и учвршћивање положаја Србије у међународним интегративним процесима – спољнополитички, међународни економски, правни и безбедносни аспекти” (бр. 179029). Следећи нове трендове и могућности, ИМПП је користио и средства из Инструмента за предприступну помоћ (Instrument for Pre-accession Assistance – IPA). На тај начин, ИМПП је током 2010. и 2011. године заједно са Европским институтом из Софије реализовао пројекат “Debating Serbia’s European Future” (Расправа о европској будућности Србије). Институт је 2017. године постао први регионални центар за спровођење научноистраживачких пројеката у формату сарадње „17+1“ између Народне Републике Кине и земаља Централне и Источне Европе, а на основу уговора потписаног са Институтом за европске студије Кинеске академије друштвених наука из Пекинга. Уверени смо да ће у наредном периоду, у складу са научним стандардима и истраживачком репутацијом коју Институт ужива у земљи и иностранству, наши научни резултати постати саставни део европског истраживачког простора. На тај начин, допринос Института би оптималније био искоришћен у вођењу спољне политике Републике Србије.

Указом председника Републике Србије број КОПР 19 од 9. фебруара 2017. године за нарочите заслуге и допринос у проучавању међународних односа, а поводом 70 година постојања, Институт за међународну политику и привреду одликован је Сретењским орденом.

pdf

Институт је једина научна установа из области друштвено-хуманистичких наука у Србији која је добила Захвалницу Владе Републике Србије због доприноса ефикасној борби наше земље са болешћу Covid-19 узроковане вирусом SARS-Cov-2.

У поводу 75 година од оснивања Института за међународну политику и привреду, Јавно предузеће „Пошта Србије“ објавило је, 2022. године, јубиларну поштанску марку

Институт за међународну политику и привреду добитник је Светосавске награде, најугледнијег друштвеног признања Републике Србије за допринос просвети и науци, за 2022. годину.

Проф. др Бранислав Ђорђевић, директор