Проф. др Бранислав Ђорђевић

Редовни професор

Проф. др Бранислав Ђорђевић директор је Института за међународну политику и привреду од јануара 2015. године. Главна област његовог научног интересовања је међународна безбедност.

Докторску дисертацију Војна мисао модерне српске државе као исходиште савремене ратне вештине одбранио је на Војној академији у Београду (1999), на којој је претходно магистрирао (1991) и дипломирао (1981).

Проф. др Ђорђевић је до 2007. године био у професионалној војној служби, коју је завршио у чину пуковника. Током војне каријере био је начелник (директор) Института за стратегијска истраживања Министарства одбране (некадашњи Институт ратне вештине), радио у Кабинету Начелника Генералштаба, а био је и на трупним дужностима у јединицама ЈНА. Школу националне одбране (генералштабни ниво) завршио је 2000. године. Проф. Ђорђевић био је наставник на предметима из уже научне области „Безбедност” на Факултету за пословне студије и право, директор Центра за стратешке студије и наставник на предметима из уже научне области „Безбедност” на Академији за дипломатију и безбедност, као и директор Института за нове технологије Мегатренд универзитета, Београд.

Професор Ђорђевић је био главни и одговорни уредник Међународних проблема (2015–2019), најстаријег научног часописа у региону посвећеног међународним односима.

Аутор је и коаутор петнаест монографија и стотинак научних радова у водећим научним часописима и зборницима радова. Учествовао је по позиву на више десетина научних скупова у земљи и иностранству. Био је руководилац више научноистраживачких макропројеката. За допринос научноистраживачкој делатности, добитник је друштвених признања Републике Србије „Драгојло Дудић” за 1998. и Златне плакете „Војвода Живојин Мишић” за 2001. годину.

Од јануара 2022. године члан је Матичног научног одбора за право, економију и политичке науке Министарства науке, технолошког развоја и иновација.

bdjordjevic@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0003-0188-0938
https://www.researchgate.net/profile/Branislav-Djordjevic-2
https://scholar.google.com/citations?user=TJwgZjYAAAAJ&hl=sr