Области истраживања

 • Србија у међународним односима

 • Међународни положај Републике Србије у контексту глобалних и регионалних интереса најзначајнијих актера међународних односа;
 • Билатерални и мултилатерални дипломатски односи Србије и њено учешће у раду међународних организација;
 • Спровођење транзиционе реформе у контексту трансатлантских и евроазијских интеграција;
 • Спољна политика и економска политика Србије као одговори на изазове глобализације.
 • Глобални међународни односи и безбедност

 • Развој међународних односа у доба после Хладног рата – политичка, војна и економска димензија;
 • Спољна политика великих и регионалних сила;
 • Нови глобални изазови и претње традиционалној и тзв. мекој безбедности и међународне иницијативе за решавање безбедносних проблема;
 • Развој институционализације међународних односа у 21. веку, са посебним фокусом на реформу Уједињених нација и примену концепта управљања на више нивоа;
 • Међународне војно-политичке организације и остали аранжмани мултилатералне сарадње у овој области;
 • Утицај појединих глобалних проблема, попут нпр. миграција и угрожавања животне средине, на међународне односе и делотворност управљања на више нивоа.
 • Развој међународног права

 • Развој међународног јавног права и његова кодификација од стране Уједињених нација
  и других међународних организација;
 • Правни систем Уједињених нација и других међународних организација;
 • Право Европске уније;
 • Решавање међународних спорова;
 • Међународноправно регулисање заштите животне средине;
 • Развој међународног приватног права.
 • Светска економија

 • Стратешки правци развоја глобалних економских токова и међународних економских односа, као и глобалних трендова у развоју трговине, финансија, технолошког развоја
  и информатике;
 • Регионални економски развој;
 • Односи Север-Југ;
 • Глобална и регионална економска сарадња;
 • Развој међународних финансијских организација
  (ММФ, Светске банке, СТО, ИБРД, ЕБРД итд);
 • Економска дипломатија.
 • Европске студије

 • Политички, економски, друштвени, културни и религијски развој у европским земљама узетим појединачно и у Европи као целини;
 • Паневропски интеграциони процеси, са посебним фокусом на развој институционалног оквира у виду Савета Европе, ОЕБС-а итд;
 • Функционисање политичког система Европске уније и отворена питања даљег проширења и продубљавања наднационалне интеграције;
 • Напредовање Србије ка чланству у Европској унији и усклађивање домаћег правног система са правним наслеђем Уније.
 • Регионална сарадња

 • Билатерални односи Републике Србије са суседним земљама;
 • Политички и економски положај Републике Србије на Балкану;
 • Билатерална и мултилатерална сарадња на Балкану;
 • Мултилатералне иницијативе за сарадњу у југоисточној Европи, Подунављу и црноморском басену;
 • Регионална сарадња на територији бившег СССР-а, у Северној и Јужној Америци, Азији
  и Африци.