Др Душко Димитријевић

Душко Димитријевић je током научноистраживачке каријере посветио нарочиту пажњу истраживањима из области међународног јавног права, међународних односа, међународне политике и међународних организација. До сада је објавио преко сто научних радова у реномираним домаћим и страним часописима, пет монографија и био је уредник у више тематских зборника међународног и водећег националног значаја. Држао је предавања на последипломским студијима Правног факултета и на Дипломатској академији Министарства спољних послова и учествовао је у више наврата у комисијама за оцену и одбрану магистарских теза и докторских дисертација на Правном факултету и Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Члан је Удружења правника Србије и Удружења УН. Активно учествује у раду Удружења за међународно право Србије као огранка светског Удружења за међународно право (International Law Association). Главни је и одговорни уредник научног часописа Европско законодавство.

У периоду од 2006–2007. године, радио је на пословима помоћника директора за научни рад Института. У периоду од 2008. до 2009. године радио је на пословима вршиоца дужности директора, а од 2009-2014. године, обављао је и функцију директора Института. Др Димитријевић је био руководилац и члан више научноистраживачких пројеката. Руководио је Пројекатом Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије бр. 149002Д: Србија и савремени свет—перспективе и путеви учвршћивања спољнополитичког, безбедносног и спољноекономског положаја Србије у савременим процесима у међународној заједници, из програма основних истраживања за период од 2006–2010. године. У име Института за међународну политику и привреду из Београда заједно са Европским институтом из Софије током 2010. године, координирао је пројектом Европске уније: Debating Serbia’s European future – the voice of civil society in decision making. Почев од 2012. године, координира пројектом са Економским институтом из Москве: Проблеми уређења трговинских и инвестиционих веза између Русије и Србије, у оквиру међународне сарадње успостављене између Српске академије наука и уметности и Руске академије наука. Члан је пројектног тима Института за међународну политику и привреду из Београда и Института за међународну економију и политику из Пекинга на пројекту: Економски односи Кине са регионом Југоисточне Европе. Тренутно руководи Пројектом Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије бр. 179029: Србија у савременим међународним односима: Старешки правци развоја и учвршћивања положаја Србије у међународним интегративним процесима – спољнополитички, међународни економски, правни и безбедносни аспекти, из програма основних истраживања.

e-mail:
dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs