Др Душко Димитријевић

Научни саветник

Душко Димитријевић je током научноистраживачке каријере посветио пажњу истраживањима из области међународног јавног права, међународних односа, међународне политике и међународних организација. До сада је објавио преко сто научних радова у реномираним домаћим и страним часописима, пет монографија и био је уредник у више тематских зборника међународног и водећег националног значаја. Држао је предавања на последипломским студијима Правног факултета и на Дипломатској академији Министарства спољних послова и учествовао је у више наврата у комисијама за оцену и одбрану магистарских теза и докторских дисертација на Правном факултету и Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Члан је Удружења правника Србије и Удружења УН. Активно учествује у раду Удружења за међународно право Србије као огранка светског Удружења за међународно право (International Law Association). Др Димитријевић је био главни и одговорни уредник научног часописа Европско законодавство (2007–2018).

У периоду 2006–2007. године радио је на пословима помоћника директора за научни рад Института. У периоду од 2008. до 2009. године радио је на пословима вршиоца дужности директора, а од 2009. до 2014. године обављао је функцију директора Института. Др Димитријевић је био руководилац и члан више научноистраживачких пројеката. Руководио је пројектом Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије бр. 149002Д: “Србија и савремени свет — перспективе и путеви учвршћивања спољнополитичког, безбедносног и спољноекономског положаја Србије у савременим процесима у међународној заједници”, из програма основних истраживања за период 2006–2010. године. Такође, др Димитријевић је руководио пројектом Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије бр. 179029 „Србија у савременим међународним односима: Стратешки правци развоја и учвршћивања положаја Србије у међународним интегративним процесима – спољнополитички, међународни економски, правни и безбедносни аспекти”, из програма основних истраживања. У име Института за међународну политику и привреду, а заједно са Европским институтом из Софије, координирао је 2010. године пројектом Европске уније “Debating Serbia’s European future – the voice of civil society in decision making”. Почев од 2012. године, координирао је пројектом са Економским институтом из Москве  “Проблеми уређења трговинских и инвестиционих веза између Русије и Србије”, у оквиру међународне сарадње успостављене између Српске академије наука и уметности и Руске академије наука. Био је члан пројектног тима Института за међународну политику и привреду из Београда и Института за међународну економију и политику из Пекинга на пројекту “Економски односи Кине са регионом Југоисточне Европе”.

dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0003-3375-7280
https://scholar.google.com/citations?user=_AfGMZsAAAAJ&hl=en
https://www.researchgate.net/profile/Dusko-Dimitrijevic