European Union Legislation 75/2021

SADRŽAJ

Duško DIMITRIJEVIĆ
PRIMENA PRAVNOG OKVIRA EVROPSKE UNIJE ZA PROVERU STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA U VREME PANDEMIJE COVID-19

Irena ARSIĆ BOGDANOVIĆ
USKLAĐIVANjE ZAKONODAVNOG SISTEMA REPUBLIKE SRBIJE SA PRAVOM EVROPSKE UNIJE U OBLASTI CIVILNOG VAZDUHOPLOVSTVA

Saša SIMOVIĆ
PRAVNO REGULISANjE PLATFORMI ZA RAZMENU VIDEO SADRŽAJA U REVIDIRANOJ DIREKTIVI O AUDIOVIZUELNIM MEDIJSKIM USLUGAMA

Dragoljub TODIĆ, Ljubomir TINTOR
DIREKTIVE U PRAVNOM SISTEMU EVROPSKE UNIJE I NjIHOV PRENOS (TRANSPOZICIJA) U UNUTRAŠNjE PRAVNE SISTEME DRŽAVA ČLANICA

Jovana TOŠIĆ
SUD PRAVDE EVROPSKE UNIJE KAO POSLjEDNjA NADA ZA SUNOVRAT VLADAVINE PRAVA U POLjSKOJ – POSEBAN OSVRT NA PRAVOSUDNU REFORMU

Mina KUZMINAC
POLOŽAJ ZAPOSLENIH SA PORODIČNIM DUŽNOSTIMA U EVROPSKOM PRAVU

Marija MILOŠEVIĆ
SLOBODA KRETANjA LjUDI ZA VRIJEME „PRVOG TALASA” PANDEMIJE IZAZVANE VIRUSOM KORONA U DRŽAVAMA ČLANICAMA EVROPSKE UNIJE

Strahinja OBRENOVIĆ
(RE)POZICIONIRANjE EVROPSKE KOMISIJE NA TRŽIŠTU PRIRODNOG GASA: OD NOSIOCA LIBERALIZACIJE ENERGETSKOG TRŽIŠTA DO „EVROPSKOG REGULATORA”?

Jasmina VUKOTIĆ
UREDBA (EU) 910/2014 O ELEKTRONSKOJ IDENTIFIKACIJI I USLUGAMA OD POVERENjA ZA ELEKTRONSKE TRANSAKCIJE

Uroš BAJOVIĆ
PRAVNI ASPEKTI PANDEMIJE COVID-19 I UTICAJ NA POSTUPAK PRED KOŠARKAŠKIM ARBITRAŽNIM TRIBUNALOM (BAT)

PRIKAZI

Nevena ŠEKARIĆ
ASPEKTI ENERGETSKE UNIJE

Jovana BLEŠIĆ
EVROPSKO KRIVIČNO PRAVO – MIT ILI REALNOST?

European Legislation is an IIPE′s specialised peer-reviewed journal that covers the fields of European Union law, jurisprudence of the European Court of Justice and European Court of Human Rights, and the legislation of countries candidates for membership in the European Union in the context of its harmonisation with the acquis communautaire. From 2021 European Legislation is a semi-annual journal.

Editorial Policy >>>

Submission Guidelines >>>

Editor-In-Chief

Dr Mihajlo VUČIĆ
mihajlo@diplomacy.bg.ac.rs

Deputy Editor-In-Chief

Dr Marko NOVAKOVIĆ
marko@diplomacy.bg.ac.rs

Secretary

Vanja PAVIĆEVIĆ, MA
vanja.pavicevic@diplomacy.bg.ac.rs

Editorial Board

Dr Duško DIMITRIJEVIĆ, Institute of International Politics and Economics, Belgrade
Prof. Vladimir ČOLOVIĆ, Institute of Comparative Law, Belgrade
Prof. Dragoljub TODIĆ, Institute of International Politics and Economics, Belgrade
Prof. Pero PETROVIĆ, Institute of International Politics and Economics, Belgrade
Dr Dobrica VESIĆ, Institute of International Politics and Economics, Belgrade
Dr Jovan ĆIRIĆ, Judge of the Constitutional Court of the Republic of Serbia
Dr Miloš JONČIĆ, Institute of International Politics and Economics, Belgrade
Prof. Branko RAKIĆ, University of Belgrade Faculty of Law
Prof. Tatjana JEVREMOVIĆ-PETROVIĆ, University of Belgrade Faculty of Law
Dr Jelena KOSTIĆ, Institute of Comparative Law, Belgrade
Dr Anđela ĐUKANOVIĆ, Institute of Criminological and Sociological Research, Belgrade
Dr Nenad VASIĆ, Institute of International Politics and Economics, Belgrade

Editorial Council

Prof. Philipe CLARET, Université Montesquieu, Bordeaux
Dr Chang WEIDONG, Institut of European Studies of the Chinese Academy for Social Sciences
Dr Andraš G. INOTAJ, Univerzitet Matije Korvina, Budimpešta
Prof. Slobodan SAMARDŽIĆ, University of Belgrade, Faculty of Political Sciences
Prof. Maja STANIVUKOVIĆ, University of Novi Sad Faculty of Law
Prof. Maja KOSTIĆ, University of Montenegro Faculty of Law, Podgorica
Prof. Svetomir ŠKARIĆ, Faculty of Law Iustinian I, Skopje
Prof. Gordana ILIĆ-GASMI, Institute of Comparative Law, Belgrade
Prof. Zlatko STEFANOVIĆ, Union University Faculty of Law, Belgrade
Dr Malinka RISTEVSKA JORDANOVA, European Policy Institute, Skopje
Dr Dan LAZEA, New Europe College, Institute for Advanced Study, Bucharest
Dr Irineuš BIL, Amicus Europae, Warsaw
Ljubov PANAJOTOVA, European Institute, Sofia