European Union Legislation 80/2022

SADRŽAJ

PREDGOVOR

OPŠTA PITANJA

Ratomir ANTONOVIĆ
KONCEPT „E-DEMOKRATIJE” KAO SAVREMENI OBLIK VLADAVINE PRAVA

Nikola STANKOVIĆ
IMUNITETI POSLANIKA EVROPSKOG PARLAMENTA

Birsena NUMANOVIĆ DULJEVIĆ
SPECIFIČNOSTI EVROPSKIH INTEGRACIJA REPUBLIKE TURSKE

ZAKONODAVSTVO

Nikola PAUNOVIĆ
KRIVIČNA DELA POVEZANA SA TERORISTIČKIM AKTIVNOSTIMA I ZAŠTITA ŽRTAVA OD VIKTIMIZACIJE U PRAVU EVROPSKE UNIJE

Vesna ĆORIĆ, Milica V. MATIJEVIĆ, Ana KNEŽEVIĆ BOJOVIĆ
ELEKTRONSKO FAKTURISANJE U EVROPSKOJ UNIJI

EKONOMIJA, KONKURENCIJA, PREDUZETNIŠTVO

Duško DIMITRIJEVIĆ
SVEOBUHVATNI SPORAZUM O INVESTICIJAMA IZMEĐU EVROPSKE UNIJE I KINE

Filip MIRIĆ, Jelena MLADENOVIĆ
EVROPSKI PRAVNI OKVIR O OGRANIČAVANJU REKLAMIRANJA DUVANSKIH PROIZVODA

FINANSIJE

Nevenka VOJVODIĆ MILjKOVIĆ, Milica STOJKOVIĆ
BANKOOSIGURANJE U KOMUNITARNOM PRAVU

Petar MATIĆ, Slavko VUKŠA
KOMPARATIVNA ANALIZA PORESKIH SISTEMA

SAOBRAĆAJ

Iris BJELICA VLAJIĆ
OBUKA POMORACA PREMA ZAKONODAVSTVU EVROPSKE UNIJE

POLJOPRIVREDA

Dušan DABOVIĆ

STRATEGIJA EVROPSKE UNIJE „OD NJIVE DO TRPEZE”

BEZBEDNOSNA POLITIKA

Jelena ŠULEIĆ, Hatidža BERIŠA, Sandra BOŽIĆ
VOJNA NEUTRALNOST SRBIJE – DILEMA ZA EVROPSKU UNIJU?

Slobodan NEŠKOVIĆ
GEOPOLITIČKI I GEOBEZBEDNOSNI ZNAČAJ VODE KAO ESENCIJALNOG RESURSA 21. VEKA

OBRAZOVANjE I KULTURA

Ljiljana MUDRINIĆ

ZNANJE I OBRAZOVANJE – POKRETAČ TEHNOLOŠKOG, DRUŠTVENOG I EKONOMSKOG NAPRETKA

Jelena TUCAKOVIĆ
ZNAČAJ I ULOGA MEDIJA U PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

SUDSKA PRAKSA

Žaklina NOVIČIĆ
EVROPSKE INTEGRACIJE U DOKTRINI NEMAČKOG USTAVNOG SUDA: ČIJA REČ JE POSLEDNJA?

Nikola DRAGOJLOVIĆ
PRINCIPI NEPOSREDNOG PRAVNOG DEJSTVA I SUPREMATIJE PRAVA EVROPSKE UNIJE U PRAKSI SUDA PRAVDE EVROPSKE UNIJE

PRIKAZI

Milena MITROVIĆ
DIGITAL FINANCE IN EUROPE: LAW, REGULATION, AND GOVERNANCE

European Legislation is an IIPE′s specialised peer-reviewed journal that covers the fields of European Union law, jurisprudence of the European Court of Justice and European Court of Human Rights, and the legislation of countries candidates for membership in the European Union in the context of its harmonisation with the acquis communautaire. From 2022 journal European Legislation will be published in 4 issues per year.

Editorial Policy >>>

Submission Guidelines >>>

Authors’ Statement >>>

Editor-In-Chief:

Dr. Duško Dimitrijević
dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs

Deputy Editor-In-Chief:

Dr. Jelica Gordanić
jelica@diplomacy.bg.ac.rs

Secretary:

Jovana Blešić, MA
jovana.blesic@diplomacy.bg.ac.rs

Contact:

ez@diplomacy.bg.ac.rs

 

Editorial Board

Prof. Dr. Branko RAKIĆ, Full professor, Faculty of Law, University of Belgrade
Prof. Dr. Rodoljub ETINSKI, Full professor, Faculty of Law, University of Novi SAD, Faculty of law sciences, University of Donja Gorica, Podgorica, Montenegro
Academic prof. Dr. Radovan VUKADINOVIĆ, Faculty of Law, University of Banja Luka, Bosnia and Herczegovina
Academic prof. Dr. Boris KRIVOKAPIĆ, Faculty of Business and Law, Univesity MB, Belgrade, Faculty of Law, Samar National University „S. P. Koroljev“, Russian Federation
Prof. Dr. Bojan MILISAVLJEVIĆ, Full professor, Faculty of Law, University of Belgrade
Prof. Dr. Nebojša RAIČEVIĆ, Full professor, Faculty of Law, University of Niš
Prof. Dr. Sanja ĐAJIĆ, Full professor, Faculty of Law, University of Novi Sad
Prof. Dr. Maja LUKIĆ RADOVIĆ, Associate professor, Faculty of Law, University of Belgrade
Prof. Dr. Svetomir ŠKARIĆ, Full professor, Faculty of Law Justinian First, University Ss Cirilo and Metodije, Skopje, North Macedonia
Prof. Xenophon CONTIADES, Full professor, Panteion University, Athens, Greece
Prof. Tamás SZEMLÉR, Associate professor, Faculty of Public Governance and International Studies, University of Public Service, Budapest, Hungary
Prof. Hana KOVÁČIKOVÁ, Associate professor, Institute of European Law, Faculty of Law, Comenius University, Bratislava, Slovakia
Prof. Mariana TIAN, Associate professor, Institute for the State and the Law of the Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
Prof. Dr. Dejan JOVIĆ, Full professor, Faculty of Political Sciences, Croatia
Prof. Dr. Milan JAZBEC, Full professor, NOVA University of Ljubljana, Slovenia
Prof. Aleksandra ČAVOŠKI, Full professor, Faculty of Law, University of Birmingham, United Kingdom
Dr. Jelena KOSTIĆ, Senior Research Fellow, Institute of Comparative Law, Belgrade
Dr. Andrijana MIŠOVIĆ, Assistant, Faculty of Law, University of Vienna, Austria
Prof. Dr. Slobodan ZEČEVIĆ, Full professor, Institute of European Studies, Belgrade
Prof. Dr. Vladimir ČOLOVIĆ, Full professor, Institute of Comparative Law, Belgrade
Prof. Dr. Dragoljub TODIĆ, Full professor, Institute of International Politics and Economics, Belgrade
Prof. Dr. Matej SAVIĆ, Associate professor, Faculty of Political Sciences, University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
Prof. Dr. Senad GANIĆ, Associate professor, Department of legal studies, State University Novi Pazar
Dr. Goran NIKOLIĆ, Principal Research Fellow, Institute of European Studies, Belgrade
Dr. Mihajlo VUČIĆ, Senior Research Fellow, Institute of International Politics and Economics, Belgrade
Dr. Marko NOVAKOVIĆ, Senior Research Fellow, Institute of International Politics and Economics, Belgrade
Dr. Sanja KREŠTALICA, Assistant professor, Faculty of Law, University of East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Dr. Nenad VASIĆ, Research Fellow, Institute of International Politics and Economics, Belgrade
Dr. Nevena STANKOVIĆ, Research Fellow, Institute of International Politics and Economics, Belgrade
Dr. Milan Krstić, Assistant professor, Faculty of Political Sciences, University of Belgrade, Belgrade

Editorial Council

Prof. Dr. Marijana DUKIĆ MIJATOVIĆ, Associate professor, Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad, Chairperson
Prof. Andras INOTAI, Full professor, Institute of International Economics of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, Hungary
Prof. Phillipe CLARET, Full professor, Faculty of Law and Political Science, University of Bordeaux, France
Prof. Joachim BECKER, Full professor, Institute for International Economics and Development, University of Economics and Business, Vienna, Austria
Prof. Igor PELLICCIARI, Full professor, University of Urbino Carlo Bo, Italy
Prof. Lucia Mokrá, Faculty of Social and Economic Sciences, Comenius University Bratislava, Slovakia
Prof. Ekrem YAŞAR AKÇAY, Associate professor, Hakkari University, Hakkari, Turkey
Prof. Cheng WEIDONG, Full professor, Institute of European Studies of the Chinese Academy of Social Sciences, Beijing, China
Dr. Arno TRÜLTZSCH, Political analyst and researcher, Institute for Global and European Studies, University of Leipzig, Germany
Dr. Nina MARKOVIĆ KHAZE, Assistant professor, Security Studies and Criminology, Macquarie University, Sydney, Australia
MSc. Lubov PANAYOTOVA, Lecturer, European Institute, University for National and World Economy, Sofia, Bulgaria
Prof. Dr. Blagoje BABIĆ, Full professor, Institute of International Politics and Economic, Belgrade
Prof. Dr. Maja STANIVUKOVIĆ, Full professor, Faculty of Law, University of Novi Sad
Prof. Dr. Tatjana JEVREMOVIĆ-PETROVIĆ, Full professor, Faculty of Law, University of Belgrade
Prof. Dr. Zlatko STEFANOVIĆ, Full professor, Faculty of Law, University Union, Belgrade
Prof. Dr. Slobodan SAMARDŽIĆ, Full professor, Faculty of Political Sciences, University of Belgrade
Prof. Dr. Maja KOSTIĆ-MANDIĆ, Full professor, Faculty of Law, University of Montenegro, Podgorica, Montenegro
Prof. Dr. Gordana ILIĆ-GASMI, Full professor, Institute of Comparative law, Belgrade
Prof. Dr. Mladen MILOŠEVIĆ, Associate professor, Faculty of Security Studies, University of Belgrade
Dr. Neven CVETIĆANIN, Senior Research Fellow, Institute of Social Sciences, Belgrade