Др Владимир Трапара

Виши научни сарадник

Владимир Трапара запослен је у Институту за међународну политику и привреду од 2011. године. Титулу доктора политичких наука стекао је на катедри за међународне и европске студије Факултета политичких наука у Београду 2015. године. Од 2017. године обавља функцију начелника Центра за евроатлантске студије и главног и одговорног уредника научног часописа Међународна политика. Организатор је редовне Зимске школе међународних односа Института за међународну политику и привреду. Главно поље његовог академског интересовања су спољне политике и односи Русије и Сједињених Држава. Поред тога, бави се и низом других значајних међународних тема, као и теоријама међународних односа и спољном политиком Србије. Објавио је две научне монографије – Време „ресетовања“: односи Русије и Сједињених Држава у периоду од 2009. до 2012. године и Ратови Русије 1999-2019. – као и преко 40 научних чланака у часописима и зборницима.

vtrapara@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0001-9975-6446
https://scholar.google.com/citations?user=ZDgPkIMAAAAJ&hl=en