Др Владимир Трапара

Владимир Трапара ради у Институту за међународну политику и привреду од 2011. године. Године 2006. дипломирао је међународне студије на Факултету политичких наука у Београду, где је 2015. и докторирао. Главна поља његовог академског интересовања су: односи Русије и Сједињених Држава, спољна политика Србије и теорије међународних односа. Објавио је преко 30 научних радова у научним часописима и зборницима, као и монографију Време „ресетовања”: односи Русије и Сједињених Држава у периоду од 2009. до 2012. године, која представља његову прерађену докторску дисертацију. Од 2017. године је главни и одговорни уредник часописа Међународна политика, као и начелник Центра за евроатлантске студије у оквиру Института.

e-mail:
vtrapara@diplomacy.bg.ac.rs