Др Александра Тошовић-Стевановић

Научни сарадник

Александра Тошовић-Стевановић је запослена на Институту од септембра 2021. године. Главне области њеног интересовања су савремени међународни економски односи, међународно пословање, међународна трговина, регионална економска сарадња, конкурентске предности и иновације.

Основне, магистарске и докторске студије завршила је на Факултету за пословне студије, где је стекла и сва наставна звања од сарадника у настави до ванредног професора. Током наставне каријере била је Продекан за први степен студија на Факултету за пословне студије, оснивач и Директор Центра за развој каријере и саветовање студената Мегатренд универзитета, док је на Високој школи за пословну економију и предузетништво у Београду била Директор Центра за међународну сарадњу и члан Центра за пројекте.

Др Тошовић-Стевановић је била координатор пројекта за Србију на међунaродном пројекту „The role of small farms in sustainable development of food sector in the Central and East Europe countries“, сарадник на пројекту Министарства државне управе и локалне самоуправе „Локална самоуправа за 21. век“, истраживач на пројекту Министарства за науку и образовање Републике Србије, под називом „Национална стратегија прилива страног капитала у циљу реинтеграције Србије у светске економске токове“, као и учесник на Темпусовом пројекту „CareerS – Development of career guidance aimed at improving higher education in Serbia.”

Била је гостујући професор na Vienna International University у Аустрији, као и гостујући професор кроз програм мобилности Еразмус+ на универзитету Stanislaw Staszic University of Applied Sciences у Пољској, West University of Timisoara у Румунији, Technical University of the Middle East у Турској и на колеџу „Povislanski“ у Пољској.

Аутор је више од 50 научних радова, укључујући једну књигу и две монографије, коуредник је зборника радова са међународног научног скупa, рецезент и члан у неколико научних часописа, као и члан међународних научних одбора.

aleksandra@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0003-0281-0579
https://scholar.google.com/citations?user=Q1FE1pYAAAAJ&hl=sr
https://www.researchgate.net/profile/Aleksandra-Tosovic-Stevanovic-2