Др Михајло Вучић

Виши научни сарадник

Михајло Вучић је запослен у Институту од 2011. године, а основне области његовог истраживачког интересовања су међународни судови и арбитраже, међународно кривично право и употреба силе, заштита животне средине, међународно инвестиционо право. Михајло је заменик главног и одговорног уредника часописа Европско законодавство, где је претходно био главни и одговорни уредник. Обављао је дужност заменика главног и одговорног уредника часописа The Review of International Affairs и координатора “Амбасадорског форума” од 2015. до 2019. године. По образовању је доктор правних наука, a докторирао je 2015. године на теми међународног права заштите и управљања водним добрима на Правном факултету Универзитета у Београду. Мастер права европских интеграција стекао је 2009. године одбранивши рад на тему Правни оквир спољне и безбедносне политике Европске уније на истом факултету, где је завршио и основне студије. Мастер међународног јавног права стекао је 2008. године на Универзитету у Кембриџу. Усавршавао се на Хашкој академији за међународно право (2018). Ангажован је као доцент на Факултету за дипломатију и безбедност Универзитета Унион-Никола Тесла на предметима Европске интеграције и Међународно јавно право. Говори енглески, француски и немачки језик.

mihajlo@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0002-0064-4987
https://scholar.google.com/citations?user=GM4vA-wAAAAJ&hl=en