Др Драгана Дабић

Истраживач сарадник

Драгана Дабић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2016. године. Основне области њеног академског интересовања су особености политичког и институционалног система Европске уније, теорије европске интеграције, као и однос Европске уније и Уједињеног Краљевства. Драгана је студенткиња докторских студија (смер Међународне и европске студије) на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. На истом факултету је завршила и основне студије међународних односа и мастер студије из европских интеграција. Тема њеног мастер рада је Могућност управљања институционалном кризом Европске уније. Ауторка је неколико чланака објављених у научним часописима о актуелним проблемима са којима се суочава Европска унија, попут кризе у Еврозони и улоге ЕУ у Украјинској кризи.

ddabic@diplomacy.bg.ac.rs

https://scholar.google.com/citations?user=gWlt2KYAAAAJ&hl=en
https://orcid.org/0000-0001-6427-4244