Др Милош Петровић

Научни сарадник

Милош Петровић ради у Институту за међународну политику и привреду од новембра 2019. године. Области његовог академског интересовања су студије Европске уније (посебно интегративни процеси у оквиру европске политике суседства и проширења), теорије међународних односа и савремена политика и историја Средње и Источне Европе. Милош је докторско истраживање реализовао на Факултету друштвених наука Масарик универзитета у Брну (Чешка), а докторску дисертацију одбранио на Факултету политичких наука Универзитета у Београду на тему Непотпуна интеграција као препрека политичком развоју Источног партнерства Европске уније. Мастер диплому из домена Европских интеграција стекао је на Европском институту Универзитета Сарланд, Сарбрикен (Немачка), а основне студије је завршио на Факултету политичких наука Универзитета у Београду (смер Међународне студије). Аутор је научне монографије Настанак украјинске кризе: од политичке илузије Европске уније до битке за постсовјетску Европу у издању Института за међународну политику и привреду, поглавља “Belgrade Toponyms along the Bosphorus: From the Belgrade Forest to the Belgrade Gate” у међународном тематском зборнику Constantinople as Center and Crossroad (у издању Шведског истраживачког института у Истанбулу), као и бројних радова из научних области које су предмет његовог академског интересовања.

milos.petrovic@diplomacy.bg.ac.rs