Др Милош Петровић

Научни сарадник

Милош Петровић запослен je у Институту за међународну политику и привреду (ИМПП) од новембра 2019. године. Области његовог академског интересовања обухватају студије Европске уније (посебно интегративни процеси у оквиру европских политика суседства и проширења) и савремену источноевропску политику и историју. Милош је докторско истраживање реализовао на Факултету друштвених наука Масарик универзитета у Брну (Чешка), а докторску дисертацију одбранио на Факултету политичких наука Универзитета у Београду на тему Непотпуна интеграција као препрека политичком развоју Источног партнерства Европске уније. Мастер диплому из домена европских интеграција стекао је на Европском институту Универзитета Сарланд, Сарбрикен (Немачка), а основне студије је завршио на Факултету политичких наука Универзитета у Београду (смер Међународне студије). Током свих нивоа студија био је носилац бројних стипендија. Аутор је две научне монографије и бројних радова. Монографија Настанак украјинске кризе: од политичке илузије Европске уније до битке за постсовјетску Европу објављена је у издању Института за међународну политику и привреду. Др Петровић је секретар научног часописа Међународни проблеми у издању ИМПП-а и гостујући је предавач на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Преглед његових објављених истраживања доступан је овде.

milos.petrovic@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0002-5696-5595
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=O2iSM-8AAAAJ