Др Марко Новаковић

Виши научни сарадник

Др Марко Новаковић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2009. године. У области његовог научног рада спадају дипломатско и конзуларно право, људскa права и теорија међународног права. Марко је био главни и одговорни уредник научног часописа Европско законодавство, у издању Института за међународну политику и привреду. Основне и мастер студије је завршио на Правном факултету Универзитета у Београду. На истом факултету, са одликом је одбранио докторску дисертацију под називом Правни положај међународних службеника.  Објавио је велики број чланака из наведених области. Био је уредник неколико зборника међу којима се истиче Basic Concepts of Public International Law – Monism & Dualism, чији је рецезент био проф. Детлев Вагтс са Универзитета Харвард. Марко је генерални секретар Српског удружења за међународно право, чији је и суоснивач. Члан је неколико међународних удружења и одбора, међу којима се истичу чланство у извршном одбору International Law Association из Лондона и у Associazione degli Studiosi di Diritto Internazionale ed Europeo из Рима. Од 2013. године је дописни уредник часописа International Legal Materials који издаје Америчко удружење за међународно право, као и члан уређивачког одбора Архива за правне и друштвене науке. Провео је месец дана као гостујући истраживач на Правном факултету у Минхену (LMU), на катедри за међународно право, а добитник је и стипендије Хашке академије за међународно право. Ради и као предавач и координатор Регионалне Академије Уједињених Нација из Беча.

marko@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0002-7753-7506
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=hBkoX74AAAAJ
https://www.researchgate.net/profile/Marko-Novakovic