Др Марко Новаковић

Марко Новаковић запослен је у Институту за међународну политику и привреду од 2009. године. Основне и мастер студије је завршио на Правном факултету Универзитета у Београду. На истом факултету, са одликом је одбранио докторску дисертацију под називом „Правни положај међународних службеника“. У области његовог научног рада спадају дипломатско и конзуларно право, људскa права и теорија међународног права. Објавио је велики број чланака из наведених области. Био је уредник неколико зобрника међу којима се истиче „Basic Concepts of Public International Law – Monism & Dualism” чији је рецезент био проф. Детлев Вагтс са Универзитета Харвард. Марко је генерални секретар Српског удружења за међународно право, чији је и суоснивач. Члан је неколико међународних удружења и одбора, међу којима се истичу чланство у извршном одбору International Law Association, London и чланство у Associazione degli Studiosi di Diritto Internazionale ed Europeo из Рима. Од 2013. године је дописни уредник часописа International Legal Materials који издаје Америчко удружење за међународно право као и члан уређивачког одбора Архива за правне и друштвене науке. Провео је месец дана као гостујући истраживач на Правном факултету у Минхену – LMU, на катедри за међународно право, а добитник је и стипендије Хашке академије за међународно право. Ради и као предавач и координатор Регионалне Академије Уједињених Нација из Беча.

e-mail:
marko.novakovic@aol.com