Др Небојша Вуковић

Научни сарадник

Небојша Вуковић ради у Институту за међународну политику и привреду од августа 2016. године. Основне области његовог интересовања су геополитика, геостратегија, политичка географија, америчка глобална стратегија, сукоби на Балкану и спољна политика Руске Федерације. Вуковић је докторску дисертацију о теоријским правцима у руској геополитичкој мисли одбранио 2011. године на Географском факултету Универзитета у Београду, а магистрирао је 2006. године на Одељењу за међународне односе Факултета политичких наука Универзитета у Београду на теоријама америчког геополитичара Николаса Спајкмана. Небојша је дипломирао 1998. године на смеру за филозофију Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. До 2016. године је радио као професор филозофије у више средњих школа. Вуковић је аутор монографске студије Логика империје: Николас Спајкман и савремена америчка геополитика и више научних радова из поменутих области.

nebojsa@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0002-9692-9062
https://scholar.google.com/citations?user=zo1YPCgAAAAJ&hl=sr