Мср Стефан Бошковић

Истраживач приправник

Стефан Бошковић ради у Институту за међународну политику и привреду од јула 2022. године. Домени његовог интересовања јесу међудржавни односи на Западном Балкану, мањинска политика ових држава и њихови односи са великим силама. Уже поље интересовања јесу унутрашња друштвено-политичка збивања у Републици Албанији и њена спољнополитичка делатност у постхладноратовском периоду. Истраживање спољнополитичке дјелатности држава на Јужном Кавказу и односа ових држава са њиховим великим сусједима такође чине Стефанов предмет истраживања.

Стефан је тренутно студент докторских академских студија међународне и европске политике на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. На истом факултету је завршио основне студије међународних односа и дипломатије, као и мастер студије међународне политике.

Аутор је више чланака, научних радова и учестовао је на разноврсним конференцијама и семинарима.

Стефан је секретар научног часописа Међународна политика.

stefan@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0003-1475-5677
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=C8l87YUAAAAJ