Мср Стефан Бошковић

Истраживач приправник

Стефан Бошковић ради у Институту за међународну политику и привреду од јула 2022. године. Примарни домени његовог интересовања јесу међудржавни билатерални односи на Западном Балкану, мањинска политика држава поменутог региона и њихови односи са великим силама. Уже поље интересовања јесу унутрашња друштвено-политичка збивања у Републици Албанији и њена спољнополитичка делатност у постхладноратовском периоду.

Стефан је тренутно студент докторских академских студија међународне и европске политике на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. На истом факултету је завршио основне студије међународних односа и дипломатије, као и мастер студије међународне политике са темом мастер рада: Процес проширења НАТО након 1999. године и утицај на геостратешки положај Републике Србије.

Аутор је неколико чланака, научних радова и учестовао је на разноврсним конференцијама и семинарима.

stefan@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0003-1475-5677
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=C8l87YUAAAAJ