Др Александар Јазић

Научни сарадник

Александар Јазић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2011. године. Његове главне области интересовања су локална самоуправа, цивилна заштита, пропаганда, тероризам, међународне организације и јавна дипломатија. Александар је докторирао 2012. године на тему Систем локалне самоуправе у државама Вишеградске групе на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Магистарски рад Пропаганда у спољној политици из Међународних студија одбранио је на истом факултету, где је дипломирао на смеру Политикологија.

Јазић је био заменик координатора билатератлног пројекта „Утицај политике условљавања ЕУ на права и заштиту мањина у Словачкој и Србији“ (2012-2014) који су реализовали ИМПП и Универзитет Комениус (Comenius University) из Братиславе, Словачка. Такође, Александар је учествовао на пројекту Вишеградске групе (2011) чији је крајњи резултат била књига Две деценије вишеградске сарадње – одабрана В4 библиографија.

Аутор је више десетина стручних чланака посвећених темама локалне самоуправе, цивилне заштите, пропаганде, међународних организација, тероризма и јавне дипломатије. Поред тога, аутор је три монографије. Александар је био главни уредник зборника радова Србија и Европска унија – припреме за преговоре о поглављима 23 и 24 и коуредник зборника радова Србија, регион и Европска унија.

Јазић је члан Уређивачког одбора Међународне политике, научног часописа који издаје ИМПП.

jazic@diplomacy.bg.ac.rs

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=sr&authuser=1&user=-RbV768AAAAJ