Др Александар Јазић

Александар Јазић је научни сарадник у Институту за међународну политику и привреду (ИМПП). Запослен је у Институту од 2011. године. Његове главне области интересовања су локална самоуправа, цивилна заштита, пропаганда, тероризам, међународне организације и јавна дипломатија.

Александар је докторирао на тему Систем локалне самоуправе у државама Вишеградске групе на Факултету политичких наука Универзитета у Београду 2012. године. Магистарски рад Пропаганда у спољној политици из Међународних студија одбранио је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. Дипломирао је политичке науке на смеру Политикологија на Факултету политичких наука Универзитета у Београду.

Јазић је био заменик координатора билатератлног пројекта „Утицај политике условљавања ЕУ на права и заштиту мањина у Словачкој и Србији“ (2012-2014) који су реализовали ИМПП и Универзитет Комениус (Comenius University) из Братиславе, Словачка. Такође, Александар је учествовао на пројекту Вишеградске групе (2011) чији је крајњи резултат била књига под називом Две деценије вишеградске сарадње – одабрана В4 библиографија.

Аутор је више десетина стручних чланака посвећених темама локалне самоуправе, цивилне заштите, пропаганде, међународних организација, тероризма и јавне дипломатије. Поред тога, аутор је три монографије.

Александар је био главни уредник зборника радова под насловом Србија и Европска унија – припреме за преговоре о поглављима 23 и 24 и ко-уредник зборника радова под насловом Србија, регион и Европска унија.

Јазић је члан Уређивачког одбора Међународне политике, стручног часописа који издаје ИМПП.

e-mail:
jazic@diplomacy.bg.ac.rs