Др Жаклина Новичић

Научни сарадник

Жаклина Новичић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2001. године. У центру њеног интересовања налазе се теорије међународне политике. Одбранила је докторат на тему либералних теорија о рату и миру на Факултету политичких наука у Београду, на којем је претходно дипломирала и магистрирала са темом о неореализму као теорији међународних односа. Превела је на српски језик књигу Теорија међународне политике Кенета Волца. Објавила је више књига и бројне научне и стручне радове о теоријским, као и о актуелним међународним питањима. Учесник је бројних међународних конференција, других скупова и пројеката у земљи и иностранству. Добитник је награде Министарства науке Србије за научни допринос у 2003–2004. години.

zaklina@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0003-2808-259X
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=qdIPAN4AAAAJ