Др Жаклина Новичић

Жаклина Новичић ради као истраживач у Институту за међународну политику и привреду од 2001. године. У центру њеног интересовања налазе се теорије међународне политике.

Одбранила је докторат на тему либералних теорија о рату и миру на Факултету политичких наука у Београду, на којем је претходно дипломирала и магистрирала са темом о неореализму као теорији међународних односа.

Превела је на српски језик књигу “Теорија међународне политике” Кенеата Волца. Објавила је више књига и бројне научне и стручне радове о теоријским, као и о актуелним међународним питањима.

Учесник је бројних међународних конференција, других скупова и пројеката у земљи и иностранству.

Добитник је награде Министарства науке Србије за научни допринос у 2003/4. години.

e-mail:
zaklina@diplomacy.bg.ac.rs