Др Слободан Јанковић

Слободан Јанковић је научни сарадник, начелник Центра за суседне земље и Средоземље у Институту за међународну политику и привреду (ИМПП). Запослен је у Институту од 2006. године. Његове главне области интересовања су блискоисточна политика, односи између великих сила и земаља Блиског истока и Северне Африке, блискоисточни мировни процес, италијанска политичка историја као и питање граница на Балкану.

Јанковић је одржао предавања на теме Балканске политике, историје теорија Међународних односа и Мировних студија на Факултету политичких наука Дошиша Универзитета у Кјоту, Јапан и на Универзитету Комениус (Comenius University) у Братислави, Словачка. Држи гостујућа предавања на тему Блискоисточне и балканске историје на мастерима при Одељењу политичких наука Универзитета La Sapienza, у Риму, и на мастеру при Катедри за оријенталистику Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Слободан је докторирао на тему Препреке мировном процесу: анализа мировног процеса од 2007. до данас на Факултету политичких наука Универзитета у Београду 2014. године. Магистарски рад Радикални ислам у Турској из студија Геополитике и глобалне безбедности одбранио је на Факултету политичких наука Универзитета Ла сапиенца (La Sapienza) у Риму. Дипломирао је историју на одсеку за историју Факултета књижевности Универзитета Рома Тре (Roma TRE) у Риму.

Он је завршио курс за међународног службеника у организацији Италијанског друштва за међународне организације (SIOI — Societa` Italiana per l’Organizzazione Internazionale), као и више семинара и обука: Летњу школу Конфликт менаџмента и преговарања, курс ЛФА метода, те семинаре о Радним миграцијама на подручју Западног Балкана и о писању предлога пројеката за ЕУ научне пројекте.

Слободан је био ко-координатор ИПА пројекта „Дебата о европској будућности Србије: глас цивилног друштва у процесу доношења одлука“ (2010-2011) који су реализовали ИМПП и Европски институт из Софије.

Аутор је више десетина стручних чланака посвећених теми блискоисточне политике, односа на Балкану, миграција и савремене италијанске историје. Објавио је и низ чланака у штампаним и електронским медијима на теме међународних односа, популарне културе, спољне и унутрашње политике Србије, Италије и Европске уније.

Јанковић је заменик уредника Међународне политике, стручног часописа који издаје ИМПП Био је ко-уредник зборника радова Елементи стратегије спољне политике Србије (2008). Члан је редакције српског месечника Геополитика од 2008. Слободан је члан удружења грађана Српски научни центар и Центра за конзервативне студије.

e-mail:
slobodan@diplomacy.bg.ac.rs