Др Иван Дујић

Научни сарадник

Иван Дујић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2004. године. Његовa подручја интересовања су глобализација, процес националних и (под)регионалних интеграција држава Новога света, посебно Латинске Америке, и упоређивање процеса интеграција у Европи и Србији. Докторску дисертацију Идеје Симона Боливара о латиноамеричкој интеграцији кроз призму савремених међународних односа Дујић је одбранио на Факултету политичких наука Универзитета у Београду 2014. године. Академско звање мастер из области латиноамеричких студија стекао је 2012. године на Факултету друштвених наука (Катедра за политику и међународне односе) Универзитета у Абердину, Велика Британија, а академско звање магистра правних наука 2008. године, на Правном факултету Универзитета у Београду (Катедра за међународно јавно право и међународне односе). Аутор је научних радова објављених у и изван ИМПП-а, као и монографија Србија и Панамски канал као кључ за светски поредак од 1850. до 2000. године (2010) и Нови свет и Европа: од почетка процеса глобализације до глобалне финансијске и миграционе кризе (2017). Дујић је члан уређивачког одбора часописа Међународна политика.

ivan@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0002-3240-9930
https://scholar.google.co.uk/citations?user=t6lgfr8AAAAJ&hl=en