Др Невена Шекарић Стојановић

Истраживач сарадник

Невена Шекарић Стојановић ради у Институту за међународну политику и привреду од јула 2018. године. Тренутно пише докторску дисертацију на Факултету безбедности Универзитета у Београду, где је завршила основне и мастер академске студије безбедности. Основне области њеног академског интересовања су енергетска безбедност, регионална безбедност, теорије међународних односа и квалитативна методологија истраживања безбедносних појава. Током мастер и докторских академских студија на Факултету безбедности Универзитета у Београду била је ангажована као студент-демонстратор на наставним предметима Основи безбедности, Системи безбедности и Корпоративна безбедност. Обављала је дужности секретара научног часописа European Journal of Human Security у издању Центра за људску безбедност и Факултета безбедности Универзитета у Београду (2019-2020), а тренутно је секретар научног часописа The Review of International Affairs у издању Института за међународну политику и привреду. Невена је ауторка више од двадесет научних радова и неколико приказа књига објављених у научним публикацијама. Носилац је неколико стипендија, од којих су најзначајније стипендија града Смедерева, Доситеја стипендија Фонда за младе таленте Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и стипендије Мисије ОЕБС-а у Србији и Фондације Конрад Аденауер. Невена је током својих студија била и стажисткиња Програма Уједињених нација за развој (УНДП) и Београдског центра за безбедносну политику (БЦБП). Поред бројних семинара, курсева и других студијских усавршавања у земљи и иностранству, Невена је излагала и на неколико домаћих и међународних научних конференција.

nevena.sekaric@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0002-4514-6498
https://scholar.google.com/citations?user=h4jAFg0AAAAJ&hl=sr&oi=ao