Др Марина Костић Шулејић

Научни сарадник

Др Марина Костић Шулејић је професионално ангажовање у Институту за међународну политику и привреду започела априла 2018. године. Области њеног научноистраживачког интересовања су светски поредак у 21. веку, одбрамбена и безбедносна политика. Марина је била секретар научног часописа Међународни проблеми у периоду 2018-2021. година. Докторирала је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на смеру Међународне и европске студије (које је завршила са оценом 10) одбранивши дисертацију “Концепције светског поретка у политикама безбедности Сједињених Америчких Држава, Руске Федерације и Европске уније на почетку XXI века”. Претходно је завршила специјалистичке академске студије Међународне политике (са просечном оценом 9,9) на тему „Место и улога међународних установа у стварању светског поретка“ и дипломирани је политиколог за међународне послове (са просечном оценом 9,4) на истом факултету. Марина је радила у Министарству одбране Републике Србије (међународна војна сарадња), Привредној комори Београда (економски односи са иностранством) и Народној скупштини Републике Србије (Одбор за односе са Србима изван Србије). Била је члан је Управног одбора Института за политичке студије у мандату 2014–2018. године. Током студирања била је стипендисткиња Фондације Конрад Аденауер (КАС) и Организације за европску безбедност и сарадњу (ОЕБС). Марина је 2020. године завршила е-курс ЕУ за непролиферацију и разоружање који спроводи Конзорцијум ЕУ за непролиферацију и разоружање и поседује „Свеобухватни сертификат“. Има више објављених радова из области међународних институција и светског поретка, контроле стратешког и нуклеарног и непролиферације, билатералних и регионалних односа на Западном Балкану, безбедносне ситуације у Србији и њене војне неутралности, као и проширења Европске уније. Учесница је бројних домаћих и међународних конференција, семинара, школа и курсева.

marina@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0002-1342-7332
https://scholar.google.com/citations?user=DYNZhR8AAAAJ&hl=en