Мср Вук Лазић

Истраживач сарадник

Вук Лазић ради у Институту за међународну политику и привреду од априла 2018. године. Основне области његовог академског истраживања су спољна политика Србије и савремени балкански односи, са фокусом на политичке процесе у Босни и Херцеговини и политику Турске на простору Балкана. Вук је тренутно студент докторских студија на смеру Међународних и европских студија на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. На истом факултету завршио је основне студије политикологије и мастер Међународне студије (модул Међународна политика). Тема његовог мастер рада је Геополитички значај источне Босне за Републику Српску. Аутор је научног рада „Политички, економски и културни аспекти присуства Турске у Босни и Херцеговини након 2003. године”, израђеног на основу истраживања спроведеног у оквиру Програма краткорочног волонтирања Института за међународну политику и привреду, чији је полазник био у периоду мај–јун 2017. године.

vuk.lazic@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0001-7211-4013
https://scholar.google.com/citations?user=ye-Zy5MAAAAJ