Мср Исидора Поп-Лазић

Истраживач сарадник

Мср Исидора Поп-Лазић ради у Институту за међународну политику и привреду од јануара 2019. године. Основне области њеног научноистраживачког интересовања су међународни односи, међународне организације, савремени балкански односи, историја балканских односа и европске интеграције. Исидора  је студенткиња Докторских академских међународних и европских студија на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, где је са највишом оценом одбранила мастер тезу Улога Уједињених нација у борби против тероризма током сиријске кризе, где је претходно завршила основне студије међународне политике и специјалистичке студије „Тероризам и организовани криминал”. Исидора је завршила Програм краткорочног волонтирања Института за међународну политику и привреду, а њен завршни рад објављен је у часопису Међународна политика. Учествовала је у раду више стручних семинара, конференција и радионица. Исидора је била стипендиста Министарства науке, Града Београда и Удружења новинара Србије.

isidora@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0002-3845-6535
https://scholar.google.com/citations?user=qhgC9lAAAAAJ&hl=en