Др Ненад Стекић

Научни сарадник

Ненад Стекић ради у Институту за међународну политику и привреду од јула 2018. године, а од јануара 2020. у оквиру Центра за студије „Појаса и пута“. Његова научна истраживања усмерена су на проучавање безбедносне политике НР Кине, регионалне безбедносне динамике на простору југоисточне Азије, као и на испитивање ефеката међудржавних оружаних сукоба на постојеће безбедносне аранжмане и политичке режиме.

Током мастер академских студија на Факултету безбедности Универзитета у Београду, био је ангажован као демонстратор на наставним предметима Међународни односи и Политички систем. Као студент докторских студија био је ангажован у својству екстерног консултанта на позив института „Варијетети демократије“ (Универзитет у Гетеборгу), у оквиру ког је био евалуатор квалитета типа политичких режима за потребе пројекта V-Dem Data (2021-2022).

Ненад је објавио више од двадесет научних чланака и приказа књига и скупова у академским часописима и зборницима, а коуредник је неколико тематских зборника. Поред бројних семинара и студијских усавршавања у земљи и иностранству, излагао је на више националних и међународних научних конференција.

Докторирао је на Факултету безбедности Универзитета у Београду, одбранивши дисертацију под називом „Војне интервенције и постконфликтна изградња државе у ери униполарности: случај Савезне Републике Југославије, Авганистана и Ирака“.

Говори енглески и учи кинески језик.

Преглед његових објављених истраживања доступан је овде.

nenad.stekic@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0001-9066-0480
https://www.researchgate.net/profile/Nenad-Stekic
https://scholar.google.com/citations?user=Bq2hxxMAAAAJ&hl=sr