Др Јелица Горданић

Научни сарадник

Јелица Горданић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2014. године. Области њеног академског интересовања су право међународних организација и људска права. Јелица је координаторка „Амбасадорског форума“. Обављала је дужност секретара часописа The Review of International Affairs (2015–2019). Докторирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 2017. године са темом Потребе и могућности реформисања надлежности и положаја Генералне скупштине у институционалној структури Уједињених нација. На истом факултету је 2011. године стекла диплому мастера права, а дипломирала 2010. године. Објавила је десетак научних радова и приказа, и учествовала у организацији више научних конференција.

jelica@diplomacy.bg.ac.rs