Др Јелица Горданић

Јелица Горданић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2014. године. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 2010. године. На истом факултету је 2011. године стекла диплому мастера права. Области њеног академског интересовања су право међународних организација и људска права. Члан је редакције и секретар часописа Review of International Affairs и асистент координатора Амбасадорског форума. Објавила је десетак научних радова и приказа, и учествовала у организацији више научних конференција. Докторирала је на Правном факултету Универзитета у Београду 2017. године са темом „Потребе и могућности реформисања надежности и положаја Генералне скупштине у институционалној структури Уједињених нација“.

e-mail:
jelica@diplomacy.bg.ac.rs