Др Данило Бабић

Истраживач сарадник

Данило Бабић ради у Институту за међународну политику и привреду од децембра 2019. године. Основне области његовог академског истраживања су студије Подсахарске Африке и постколонијалне студије, са фокусом на деловање Кине и Индије у подсахарском региону. Данило се такође бави међународним односима на Балкану посматрајући их из угла постколонијалне критике. Данило је докторирао на Факултету политичких наука Универзитета у Београду септембра 2022. на тему „Стратегије развоја Подсахарске Афрке: улога старих и нових глобалних актера“. На истом факултету је завршио и мастер студије. Основне студије завршио је на Економском факултету Универзитета у Новом Саду. Током 2017. и 2018. године, учествовао је на истраживачком пројекту Београдског форума за свет равноправних под окриљем Канцеларије за Косово и Метохију Владе Републике Србије. Објавио је више научних радова у домаћим публикацијама и био излагач на CEEISA-ISA 2019 међународној конференцији у Београду. Тренутно је ангажован на међународном пројекту  COST action CA19129 – Decolonising Development: Research, Teaching, and Practice.

danilo.babic@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0003-3646-0896
https://scholar.google.com/citations?hl=sr&user=-PbqDtAAAAAJ