Мср Павле Недић

Истраживач приправник

Павле Недић ради у Институту за међународну политику и привреду од марта 2021. године. Основне области његовог интересовања су теорије међународних односа, међународна безбедност и односи великих сила.  Студент је међународних и европских докторских студија на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. На истом факултету је завршио основне академске студије међународне политике и мастер студије на модулу Међународна безбедност. Тема његовог мастер рада је Уравнотежавање америчке моћи после Украјинске кризе: студија случаја односи Руске Федерације и Народне Републике Кине. Павле је аутор неколико чланака објављених у научним часописима и учествовао је на бројним научним конференцијама, скуповима и семинарима.

pavle.nedic@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0002-7055-0628
https://scholar.google.com/citations?user=HdUuovYAAAAJ&hl=sr