Др Ана Јовић-Лазић

Виши научни сарадник

Ана Јовић-Лазић ради у Институту за међународну политику и привреду oд новембра 2002. године. Главне области Аниног истраживања су сви аспекти односа између Европске уније и земаља у окружењу, посебно односи са Русијом, „замрзнути конфликти” у Јужном Кавказу и Молдавији и заштита културног наслеђа. Ана је заменик главног и одговорног уредника научног часописа Међународна политика. Ана је дипломирала октобра 2002. на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. На истом факултету је магистрирала и докторирала. Магистарску тезу под називом Европска унија и суседне земље одбранила је марта 2008. године. Четири године касније одбранила је докторску дисертацију под насловом Односи Европске уније и Руске Федерације. Објављивала је у земљи и иностранству и учествовала је на домаћим и међународним конференцијама и округлим столовима. Члан је Европског покрета у Србији.

anajovic@diplomacy.bg.ac.rs