Др Ана Јовић-Лазић

Ана Јовић-Лазић је дипломирала октобра 2002. на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. На истом факултету је магистрирала и докторирала. Магистарску тезу под називом: „Европска унија и суседне земље” одбранила је марта 2008. Четири године касније одбранила је докторску дисертацију под насловом: „Односи Европске уније и Руске Федерације”.

Од новембра 2002. Ана Јовић-Лазић ради у Институту за међународну политику и привреду. Њени главни истраживачки интереси су сви аспекти односа између Европске уније и земаља у окружењу, посебно односи са Русијом, „замрзнути конфликти” у Јужном Кавказу и Молдавији, заштита културног наслеђа, и тако даље. Објављивала је у земљи и иностранству и учествовала је на домаћим и међународним конференцијама и округлим столовима. Члан је Европског покрета у Србији и Уређивачког одбора часописа Међународна политика.

e-mail:
anajovic@diplomacy.bg.ac.rs