Др Ана Јовић-Лазић

Виши научни сарадник

Ана Јовић-Лазић је дипломирала, магистрирала и докторирала на Факултету политичких наука Универзитета у Београду. У Институту за међународну политику и привреду запослила се 2002. године. Њена истраживачка интересовања обухватају положај Србије у савременим међународним односима, при чему се посебно интересује за односе са Европском унијом и Русијом. Такође је заинтересована за геополитику источне Европе и јужног Кавказа. Пажњу посвећује и унутрашњој и спољној политици и „замрзнутим сукобима” земаља постсовјетског простора, које се налазе између ЕУ и Русије. Објављивала је у земљи и иностранству и учествовала на домаћим и међународним конференцијама и округлим столовима.

Ана је главни и одговорни уредник научног часописа Међународна политика у издању ИМПП. Претходно је била заменик главног и одговорног уредника и члан уређивачког одбора истог часописа. Такође, председница је Научног већа и представница ИМПП-а у Скупштини Заједнице института Србије (ЗИС-а). Чланица је Форума за међународне односе Европског покрета у Србији, а била је и заменица председника истог форума. Такође, чланица је Удружења за међународне студије и Удружења за проучавање националности.

anajovic@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0002-4155-2042
https://scholar.google.com/citations?user=o3cHtbQAAAAJ