Др Ивона Лађевац

Научни сарадник

Др Ивона Лађевац је заменик директора у Институту за међународну политику и привреду и руководилац пројекта „Србија и изазови у међународним односима 2022. године“, који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Др Лађевац је запослена у Институту од 2001. године, од 2008. године координира међународном сарадњом Института, а Центром за студије Појаса и пута је руководила од септембра 2017 – јула 2021. године.  Главни и одговорни уредник  је научног часописа „Међународни проблеми“.

Основне и магистарске студије завршила је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду (одсек за међународне односе), а докторирала је на Факултету безбедности одбранивши дисертацију „Стратешко партнерство Руске Федерације и Народне Републике Кине у контексту глобалне безбедности“.

Завршила је специјализацију из области европских студија и похађала семинаре о јачању капацитета јавне управе, радним миграцијама на Балкану, јачању капацитета прекограничне сарадње, изради предлога за научне пројекте ЕУ, као и летњу школу Уједињених нација посвећену изазовима светском миру и безбедности у новом миленијуму.

Др Лађевац је била ко-кординатор ИПА пројекта „Дебата о европској будућности Србије: глас цивилног друштва у процесу доношења одлука“ који су 2010/2011. године реализовали Европски институт из Софије и Институт за међународну политику и привреду. Тренутно руководи билатералним пројектом мобилности „Иницијатива Појаса и пута: домети и ограничења“, који финансирају министарства науке НР Кине и Републике Србије.

Учествовала је на по позиву на више међународних скупова. Аутор је више десетина научних радова, укључујући две монографије, коуредник и уредник је неколико тематских и зборника радова са међународних научних скупова.

Сарадник је China Daily, China Watch Think Tank Platform и Кинеског радија интернационал. Представник је Института у мрежи за сарадњу  невладиних организација у оквиру Пута свиле – SIRONET.

Главне области њеног интересовања су савремени међународни односи са тежиштем на односима Кине и Русије, иницијативи Појаса и пута, као и сарадњи Кине и земаља ЦИЕ.

Од јула 2022. године, Ивона је члан  Управног одбора Међународног центра за истраживање и обуку у области науке и технологије (CISTRAT) при Кинеској академији наука и технологије.

Говори енглески, служи се француским и учи кинески језик.

ivona@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0003-4052-4426
https://www.researchgate.net/profile/Ivona-Ladevac
https://scholar.google.com/citations?user=KURksOAAAAAJ&hl=en