Др Сања Јелисавац Трошић

Виши научни сарадник

Сања Јелисавац Трошић ради у Институту за међународну политику и привреду од 2001. године. Основне области њеног академског интересовања су међународни економски односи, међународна трговина, регионална економска сарадња (Западни Балкан), интелектуална својина, Светска трговинска организација и приступање Србије ЕУ. Докторат на тему Анализа модалитета рунди преговора у систему ГАТТ/СТО одбранила је 2013. године на Факултету за међународну економију на Мегатренд универзитету у Београду. На Економском факултету Универзитета у Београду стекла је титулу магистра економских наука на смеру међународна економија, а дипломирала на смеру спољна и унутрашња трговина. Сања је завршила специјализацију „Висока администрација и компаративна управа” (Corso di Specializzazione in Alta Administrazione E Comparative Governance) Универзитета у Барију и „Дипломатија и Интернет” на Дипломатској академији на Малти. Сања је била главни и одговорни уредник часописа The Review of International Affairs од 2015. до 2019. године. Аутор је монографија Преговори у оквиру ГАТТ и СТО и Интелектуална својина – међународна трговина правима интелектуалне својине и коаутор монографије Савремена међународна трговина. Објавила је више од 100 радова у домаћим и међународним часописима, тематским зборницима и зборницима са конференција.

sanja@diplomacy.bg.ac.rs

https://orcid.org/0000-0003-0949-7052
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=upYsY7IAAAAJ
https://www.researchgate.net/profile/Sanja-Jelisavac-Trosic