Међународна политика

2011

Међународна политика бр. 1144, октобар – децембар 2011.

У ФОКУСУ

Душко Лопандић
„Еврокриза” и будућност Европске уније

Горан Николић
Корупција: промене глобалне позиције Србије у последњој деценији

Марко Николић, Мина Зиројевић
Културна и информативна дипломатија: поглед из српске перспективе

Срђан Петканић
Истраживања јавног мњења према Европској унији у Србији – тенденције и перспективе

АНАЛИЗЕ

Дејан Павловић
Доктрине Европског суда за људска права

Иван Виг, Перо Петровић
Имплементација и консолидација Траде поинт програма UNCTADA

Славен Савић
Административни проблеми имплементације пореза на додату вредност у федерално уређеним државама са аспекта његовог прикупљања и редистрибуције

Ивона Лађевац, Срђан Кораћ
Унутрашња организација савремене европске дипломатије

ЈУБИЛЕЈИ

Угљеша Звекић
Деведесет година мултилатералне дипломатије у Женеви (1921–2011) – историјска белешка

ПРИКАЗИ КЊИГА

Godfrey Hodgson
The Myth of American Exceptionalism, Yale University Press, New Haven and London, 2009 (paperback 2010)

Чедомир Штрбац
Записи из Индије 1997–2002, Алтера, Академија за дипломатију и безбедност, Београд 2011.

Daniel W. Drezner
Theories of International Politics and Zombies, Princeton University Press, Princeton, 2011.

КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Дунавска стратегија: стратешки значај за Србију

ДОКУМЕНТИ

Говор председника Србије Бориса Тадића на 22. сесији Игманске иницијативе

Међународна политика бр. 1143, јул - септембар 2011.

У ФОКУСУ

Милош Хрњаз
Овлашћења Савета безбедности Уједињених нација по глави ВИИ Повеље УН – случај Либија

Петар Петковић
Деловање демохришћана на припреми терена за прихватање идеје европских интеграција

Реља Божић
Европска политика (заједничког) суседства

АНАЛИЗЕ

Слободан Зечевић
Европски савет као изведени међудржавни орган Европске уније

Милован Радаковић
Теорије интеграције

Тијана Шурлан
О потенцијалу тероризма за статус међународног кривичног дела

Жаклина Новичић, Анђела Стојановић, Милош Јончић
Савет УН за људска права: структура, механизми и пракса

Стеван Рапаић
Утицај светске финансијске кризе на међународну робну трговину и стране директне инвестиције

ПРИКАЗИ КЊИГА

Џозеф Штиглиц, Жак Атали
Од кризе финансијског „балона” до кризе јавних дугова

Вида Чок
Споне међународног и упоредног права – Примери из области људских права

Драган Петровић
Русија и Европа

ДОКУМЕНТИ

Говор Бориса Тадића, председника Србије, на Форуму Србија – Европска унија

Међународна политика бр. 1142, април - јун 2011.

СРБИЈА И СВЕТ

Жарко Пауновић
Цивилно друштво, социјални капитал и европеизација Србије

У ФОКУСУ

Даи Бингуо
Истрајати на путу мирног развоја

Слободан Јанковић
Либијска криза и њене последице

Милан Липовац, Данијела Спасић, Желимир Кешетовић
Концепт социјеталне безбедности и теорија секуритизације као оквири за анализу процеса пријема Турске у Европску унију ..

Маја Сахаџић
Трансформацијска дипломација у примјени: нова дипломација за ново доба? Архитектура пријелазне стратегије

АНАЛИЗЕ

Бојан Милисављевић
Развој института дипломатске заштите у међународном праву

Драгана Марковић, Срђан Фуртула
Развој и перспективе монетарних интеграција у свету

ПРИКАЗИ КЊИГА

Борис Кривокапић
Речник међународног права

Спољна политика Србије: стратегије и документа

Раденко Мутавџић
Партнерство у безбедности

ДОКУМЕНТИ

Заједничка изјава министара одбране процеса сарадње Југоисточне Европе

Међународна политика бр. 1141, јануар - март 2011.

У ФОКУСУ

Игор НОВАКОВИЋ
Концепт неутралне државе

Милан ШАХОВИЋ
Повеља Уједињених нација и еволуција међународног права

Маја КОВАЧЕВИЋ
COREPER – врх леденог брега комитета и радних група Савета Европске уније

Драгана М. РАДИЧИЋ
Економска криза: поуке и закључци

АНАЛИЗЕ

Ратомир МИЛИКИЋ
Шест деценија од Хашког конгреса: велика очекивања и непотпуна остварења – југословенски допринос

Сергеј УЉАНОВ, Звонимир ИВАНОВИЋ
Утицај глобалних стратешких међународних односа на трендове организованих кримининалних активности

Нада РАДУШКИ
Демографски развој и положај мањина у Србији као фактор стабилности и међународне сарадње

ПРИКАЗИ

Живојин ЈАЗИЋ
Мој поглед на дипломатију (1957-2005)

Дезмон ДИНАН
Мењање Европе – историја Европске уније

Блажо РАДОВИЋ
Моћ и немоћ преговарања

ДОКУМЕНТИ

Иступање Вука Јеремића, министра спољних послова Републике Србије, у Центру Денис Хастерт за економију, државну и јавну политику на Витон колеџу