Међународни проблеми

2012

Међународни проблеми бр. 4/2012

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Огњен ПРИБИЋЕВИЋ и Брано МИЉУШ,
Изазови и перспективе немачке спољне политике

Мирољуб ЈЕВТИЋ,
Источна православна црква и савремени религијски процеси у свету

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ, Ивона ЛАЂЕВАЦ и Михајло ВУЧИЋ,
Анализа предузетихактивности у оквиру система УН у вези са решавањем питања Косова и Метохије

Мирослав АНТЕВСКИ,
Кина: токови и ефекти страних директних инвестиција

Јелена СТОЈШИЋ, 
Повреде људских права – одговорност међународне организације или држава чланица

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми бр. 3/2012

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Владимир ТРАПАРА и Милош ЈОНЧИЋ,
Пут за решавање сукоба – упоредна анализа замрзнутих сукоба на простору ОЕБС

Ана ЈОВИЋ ЛАЗИЋ,
Односи у троуглу САД–ЕУ–Русија и њихов утицај на глобалне међународне односе

Иван ДУЈИЋ,
Глобализација као неизбежан процес?

Стеван РАПАЈИЋ,
Одрживи развој као фактор енергетске зависности Европске уније

Предраг БЈЕЛИЋ и Ивана ПОПОВИЋ ПЕТРОВИЋ,
Програм помоћи за развој међународне трговине

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми бр. 2/2012

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Михаела БРАТУ,
Предвиђање инфлације у Румунији у циљу унапређења монетарне политике(на енглеском)

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ,
Сукцесија међународних уговора у савременој пракси

Владан ЈОНЧИЋ и Милош ПЕТРОВИЋ,
Војна потреба у Женевским конвенцијама из 1949. године

Владимир ГРЕЧИЋ и Срђан КОРАЋ,
Политички дискурс екстремне деснице у Западној Европи: питање имиграције

Милован РАДАКОВИЋ,
Геополитички положај Рога Африке

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми бр. 1/2012

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Владимир РУКАВИШНИКОВ,
Медвед и свет: пројекција руске политике после Путиновог повратка у Кремљ 2012 (на енглеском)

Александар ФАТИЋ и Александра БУЛАТОВИЋ,
Проблем истине у суђењима за ратне злочине (на енглеском)

Драган ЂУКАНОВИЋ и Дејан ГАЈИЋ,,
Евроазијске безбедносне интеграције и безбедност Балкана и Србије

Ивана БОЖИЋ МИЉКОВИЋ,
Конкурентност балканских земаља у спољној трговини у условима глобализације

Самир МАНИЋ,
Одговорност за штету због несавесног вођења преговора – упоредно-правни приказ

ПРИКАЗИ КЊИГА