Међународна политика

2021

Међународна политика, год. LXXII, бр. 1182, мај – август 2021.

САДРЖАЈ

Небојша Вуковић
У кинеској сенци – војностратегијско партнерство Индије и Јапана

Стефан Бошковић
Ska shteti, ska ligj! (Нема државе, нема закона!) Унутрашњи политички изазови и транзиционе потешкоће у албанији 1990–1997

Милош Срзентић
Структурне промене у привредама САД и ЕУ проузроковане ширењем кластера

Јелена Лопичић Јанчић
Међународноправни аспект института почасног конзула

Александар Јазић
Политика европске уније у области заштите од ванредних ситуација и катастрофа: јачање припремљености и спремност за деловање у трећим државама

ПРИКАЗИ

Јованка Кувекаловић-Стаматовић
Владимир Цветковић: Науке безбедности: врсте и облици

Невена Станковић
Горан Николић, Предраг Петровић: Полускривени економски феномени

Међународна политика бр. 1181, јануар – април 2021.

САДРЖАЈ

Лиу Зуокуи
„Сарадња Кине и земаља ЦИЕ“ у току великих промена

Слађана Ћурчић
Супротстављање хибридним претњама у безбедносној политици Европске уније

Нада М. Радушки
Српско-македонски односи и мањинско питање у процесу европских интеграција

Зоран Дабетић, Мира Шоровић
ЕУ и Нр Кина – политички и економски аспект сарадње

Данило Бабић
Хидрополитика на Нилу: између конфликта и „Ренесансе“

PRIKAZI

Давид Ђ. Дашић
Срећко Ђукић: Косовски записи: кад нам је време стало

Богдан Стојановић
Џон Миршајмер: Велика заблуда: либерални снови и међународна реалност