Међународна политика

2021

Међународна политика бр. 1181, јануар – април 2021.

САДРЖАЈ

Лиу Зуокуи
„Сарадња Кине и земаља ЦИЕ“ у току великих промена

Слађана Ћурчић
Супротстављање хибридним претњама у безбедносној политици Европске уније

Нада М. Радушки
Српско-македонски односи и мањинско питање у процесу европских интеграција

Зоран Дабетић, Мира Шоровић
ЕУ и Нр Кина – политички и економски аспект сарадње

Данило Бабић
Хидрополитика на Нилу: између конфликта и „Ренесансе“

PRIKAZI

Давид Ђ. Дашић
Срећко Ђукић: Косовски записи: кад нам је време стало

Богдан Стојановић
Џон Миршајмер: Велика заблуда: либерални снови и међународна реалност