Међународна политика

2021

Међународна политика, год. LXXII, бр. 1183, септембар–децембар 2021.

САДРЖАЈ

Александар Јаковљевић
Effects of Public Policy Measures on Combating Migration Challenges in Serbia

Богдан Стојановић
Страх од таргетирања као главни узрок стопирања либијског програма нуклеарног наоружања

Исидора Поп-Лазић
Специфичности и ток приступних преговора Србије и Хрватске за чланство у Европској унији

Милош Јончић
Међународноправна регулисаност аутономних и аутоматизованих борбених Система у савременим оружаним сукобима

Иван Дујић
Валидност истраживања Слободана Јовановића за државе Латинске Америке у дигиталној ери

Зоран Обрадовић, Александар Живановић
Мигрантска криза, илегалне миграције и трговина људима као безбедносни проблеми: студија случаја Аустрије и Мађарске

Татјана Вујић Тубић
ОПЕК у посткорона геополитичком сценарију

ПРИКАЗИ

Владимир Трапара
Angela Stent: Putin’s World: Russia against the West and with the Rest

Међународна политика, год. LXXII, бр. 1182, мај – август 2021.

САДРЖАЈ

Небојша Вуковић
У кинеској сенци – војностратегијско партнерство Индије и Јапана

Стефан Бошковић
Ska shteti, ska ligj! (Нема државе, нема закона!) Унутрашњи политички изазови и транзиционе потешкоће у албанији 1990–1997

Милош Срзентић
Структурне промене у привредама САД и ЕУ проузроковане ширењем кластера

Јелена Лопичић Јанчић
Међународноправни аспект института почасног конзула

Александар Јазић
Политика европске уније у области заштите од ванредних ситуација и катастрофа: јачање припремљености и спремност за деловање у трећим државама

ПРИКАЗИ

Јованка Кувекаловић-Стаматовић
Владимир Цветковић: Науке безбедности: врсте и облици

Невена Станковић
Горан Николић, Предраг Петровић: Полускривени економски феномени

Међународна политика бр. 1181, јануар – април 2021.

САДРЖАЈ

Лиу Зуокуи
„Сарадња Кине и земаља ЦИЕ“ у току великих промена

Слађана Ћурчић
Супротстављање хибридним претњама у безбедносној политици Европске уније

Нада М. Радушки
Српско-македонски односи и мањинско питање у процесу европских интеграција

Зоран Дабетић, Мира Шоровић
ЕУ и Нр Кина – политички и економски аспект сарадње

Данило Бабић
Хидрополитика на Нилу: између конфликта и „Ренесансе“

PRIKAZI

Давид Ђ. Дашић
Срећко Ђукић: Косовски записи: кад нам је време стало

Богдан Стојановић
Џон Миршајмер: Велика заблуда: либерални снови и међународна реалност