Међународна политика

2019

Међународна политика бр. 1176, октобар – децембар 2019.

САДРЖАЈ

Владимир Трапара
Концепт недвосмислене победе Џона Дејвида Луиса

Невена Станковић
Хетерономни међународни поредак (одбацивање анархије) – Николас Онуф

Срђан Кораћ
Војник-киборг као ослонац америчких дисциплинских ратова у 21. веку

Невена Шекарић
Секуритизација енергетских односа између Европске уније и Русије: европска перспектива

ПРИКАЗИ

Вук Лазић
Caitlin E. Schindler, The Origins of Public Diplomacy in US Statecraft Uncovering a Forgotten Tradition

Невена Шекарић
Kacper Szulecki (ed.), Energy Security in Europe: Divergent Perceptions and Policy Challenges

Богдан Стојановић
Драган Петровић, Краљевина Југославија и СССР 1929-1935.

Међународна политика бр. 1175, јул - септембар 2019.

САДРЖАЈ

Јелица Горданић
Пад мултикултурализма као фактор јачања националног идентитета држава чланица ЕУ

Иван Дујић
(Не)основаност хегемонистичког маскулинитета: кратка упоредна анализа

Предраг Марић, Иван Барас, Милош Миленковић
Улога међународних теренских вежби у подизању националних капацитета републике Србије у области управљања ванредним ситуацијама

Љубица Васић
Културно наслеђе Србије и дијаспора као елементи дипломатије

ПРИКАЗИ

Ненад Стекић
Борис Кршев, Securitas Res Publica

Алекса Николић
Борис Кривокапић, Међународно јавно право

Јована Блешић
Сања Јелисавац Трошић, Драгољуб Тодић, Милорад Стаменовић, Светска трговинска организација

Међународна политика бр. 1174, април - јун 2019.

САДРЖАЈ

Нада М. Радушки
Националне мањине у билатералним споразумима Србије са земљама у региону

Ивана Божић Миљковић
Економски односи Републике Србије и Републике Италије

Стефан Бошковић
Први кораци у консолидацији односа СР Југославије са државама насталим из СФР Југославије у периоду од 1995. до 2000. године

Александар Недовић
Анализа арбитражног спора између Хрватске и Словеније

ПРИКАЗИ

Ненад Стекић
Срђан Т. Кораћ, Дисциплинско ратовање у доба дронова и робота

Вук Лазић
Небојша Катић, Сурови нови свет

Међународна политика бр. 1173, јануар – март 2019.

САДРЖАЈ

Зоран Ковачевић
Холокауст и креирање државе Израел

Мирела Лончар
Питање хришћанске традиције у идентитету Европске уније

Рајко Ч. Петровић
Политички и економски односи Републике Србије и Краљевине Шпаније у XXI веку

Јована Блешић
Конзуларна заштита у пракси међународног суда правде

ПРИКАЗИ

Гордана Бекчић Пјешчић, Ђорђе Лопичић и Јелена Лопичић Јанчић:
Међународно јавно право и међународни односи: библиографија 1834–2016

Исидора Поп-Лазић
„Creating territorial cooperation: the impact of intercultural dialogue and migration flows in South-East Europe“