Међународна политика

2019

Међународна политика бр. 1174, април - јун 2019.

САДРЖАЈ

Нада М. Радушки
Националне мањине у билатералним споразумима Србије са земљама у региону

Ивана Божић Миљковић
Економски односи Републике Србије и Републике Италије

Стефан Бошковић
Први кораци у консолидацији односа СР Југославије са државама насталим из СФР Југославије у периоду од 1995. до 2000. године

Александар Недовић
Анализа арбитражног спора између Хрватске и Словеније

ПРИКАЗИ

Ненад Стекић
Срђан Т. Кораћ, Дисциплинско ратовање у доба дронова и робота

Вук Лазић
Небојша Катић, Сурови нови свет

Међународна политика бр. 1173, јануар – март 2019.

САДРЖАЈ

Зоран Ковачевић
Холокауст и креирање државе Израел

Мирела Лончар
Питање хришћанске традиције у идентитету Европске уније

Рајко Ч. Петровић
Политички и економски односи Републике Србије и Краљевине Шпаније у XXI веку

Јована Блешић
Конзуларна заштита у пракси међународног суда правде

ПРИКАЗИ

Гордана Бекчић Пјешчић, Ђорђе Лопичић и Јелена Лопичић Јанчић:
Међународно јавно право и међународни односи: библиографија 1834–2016

Исидора Поп-Лазић
„Creating territorial cooperation: the impact of intercultural dialogue and migration flows in South-East Europe“