Међународни проблеми

2020

Међународни проблеми бр. 1/2020

 

САДРЖАЈ

Небојша ВУКОВИЋ
Да ли нам је потребна ревизија кључних геополитичких парадигми?

Владимир ТРАПАРА
Улазак у „неомахановски“ свет: савремено поморско ривалство Кине и Сједињених Држава

Михајло КОПАЊА
Геополитичка мисао Сола Бернарда Коена: између превазиђености и недовољне искоришћености

Слободан ЈАНКОВИЋ
Геополитичка мисао апенинског полуострва: учитељи и ученици

Nuno MORGADO
Neoclassical geopolitics: Preliminary theoretical principles and methodological guidelines

Marta ZORKO, Dario SRŠEN
From a critique to self-evolving (inter)discipline: Critical geopolitics vs. popular geopolitics

Срђан Т. КОРАЋ
Феминистичка геополитика: оспорени бунтовни изданак геополитичког знања

Ненад СТЕКИЋ
Нова парадигма квантификације геополитичких појава: интерпретације, методи и извори података

Bohumil DOBOŠ
Astropolitics: Yes, that’s really a thing

Душан ПРОРОКОВИЋ
Геополитички контекст енергетске безбедности

ПРИКАЗИ