Међународни проблеми

2020

Међународни проблеми бр. 4/2020

САДРЖАЈ

Богдан СТОЈАНОВИЋ
Америчке свемирске снаге у геополитичком контексту: мирољубив развој или наоружавање свемира?

Марина Т. КОСТИЋ
Стратешка стабилност и могућности укључиванја Кине у преговоре о контроли стратешког наоружанја

Филип ОТОВИЋ ВИШЊИЋ
Тероризам као вид политичког комуницирања: употреба пропаганде насилном акцијом у борби око хегемоније

Иван ДУЈИЋ
Политичка (не)стабилност држава Средње Америке

ПРИКАЗИ

Међународни проблеми бр. 3/2020

САДРЖАЈ

Драгољуб ТОДИЋ
„Климатска правда” и Париски споразум о клими у светлу циљева смањења емисија гасова са ефектом стаклене баште

Маја КОВАЧЕВИЋ, Дејана М. ВУКАСОВИЋ
Француска и концепт европског суверенизма на раскршћу интеграције

Милош ПЕТРОВИЋ
Брегзит као исход амбивалентне британске политике према европској интеграцији

Стеван РАПАИЋ
„Мали Шенген” као могућност нове регионалне економске интеграције

Драган ЂУКАНОВИЋ, Бранислав ЂОРЂЕВИЋ
„Мали Шенген” – концепт, имплементација и контроверзе

ПРИКАЗИ

Међународни проблеми бр. 2/2020

САДРЖАЈ

ИНИЦИЈАТИВА ПОЈАСА И ПУТА У ЕВРОПИ

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ, Никола ЈОКАНОВИЋ
CeeC’s-China Mechanism of Cooperation and the Belt and road initiative: From idea to institutionalisation – Six Years Later

Михајло ВУЧИЋ
European Union integration and the Belt and road initiative: a Curious case of Serbia

Невена ШЕКАРИЋ
China’s 21st Century Geopolitics and Geo-economics: an evidence from the Western Balkans

ЧЛАНЦИ

Милош ХРЊАЗ
Twenty Years after the NATO armed intervention: The Kosovo case and remedial Secession

Ана ЈОВИЋ-ЛАЗИЋ
Иницијатива европске уније за сарадњу са суседима у источној европи и Јужном Кавказу: циљеви, ограничења и изазови политике интеграције без чланства

ПРИКАЗИ

In memoriam: др Брана Марковић

Међународни проблеми бр. 1/2020

САДРЖАЈ

Небојша ВУКОВИЋ
Да ли нам је потребна ревизија кључних геополитичких парадигми?

Владимир ТРАПАРА
Улазак у „неомахановски“ свет: савремено поморско ривалство Кине и Сједињених Држава

Михајло КОПАЊА
Геополитичка мисао Сола Бернарда Коена: између превазиђености и недовољне искоришћености

Слободан ЈАНКОВИЋ
Геополитичка мисао апенинског полуострва: учитељи и ученици

Nuno MORGADO
Neoclassical geopolitics: Preliminary theoretical principles and methodological guidelines

Marta ZORKO, Dario SRŠEN
From a critique to self-evolving (inter)discipline: Critical geopolitics vs. popular geopolitics

Срђан Т. КОРАЋ
Феминистичка геополитика: оспорени бунтовни изданак геополитичког знања

Ненад СТЕКИЋ
Нова парадигма квантификације геополитичких појава: интерпретације, методи и извори података

Bohumil DOBOŠ
Astropolitics: Yes, that’s really a thing

Душан ПРОРОКОВИЋ
Геополитички контекст енергетске безбедности

ПРИКАЗИ