Међународни проблеми

2015

Међународни проблеми бр. 4/2015

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Marina GLAMOTCHAK
Енергетска зависност Западне Европе: успон и пад

Марко ФИЛИЈОВИЋ
„Трка за ресурсима” у астро-простору: шта нам доноси будућност?

Никола СТОЈАНОВИЋ
Криза у медитеранском суседству: тест за миграциону политику Европске уније

Драган ЂУКАНОВИЋ
Западни Балкан: стални усуд европске периферије

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
Осврт на конференцију о безбедности и сарадњи у Европи: 40 година након Хелсинкија

Перо ПЕТРОВИЋ, Душко КОСТИЋ
Утицај Светске економске кризе на глобални валутни рат

ПРИКАЗИ КОНФЕРЕНЦИЈА И КЊИГА

Међународни проблеми бр. 2-3/2015

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Kong TIANPING
Оквир за сарадњу „16+1”: настанак, обележја и перспектива (на енглеском)

Liu ZUOKUI
Улога средње и источне Европе у градњи економског појаса пута свиле (на енглеском)

Јасминка СИМИЋ
Економски појас Новог пута свиле: кинески продор на Запад или одговор на азијске изазове

Катарина ЗАКИЋ
Могу ли српски и кинески менаџери успешно да сарађују: критички осврт

Ивона ЛАЂЕВАЦ
Стратешко партнерство Русије и Кине

ОСВРТИ

Благоје БАБИЋ
Улога Кине у геоекономским интеграцијама Азије и Европе (на енглеском)

ПРИКАЗИ КОНФЕРЕНЦИЈА И КЊИГА

Међународни проблеми бр. 1/2015

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Михајло ВУЧИЋ, Марко НОВАКОВИЋ
Пресуда за геноцид у спору Хрватске и Србије пред Међународним судом правде – правна анализа и значај по међусобне односе

Жаклина НОВИЧИЋ
Глобоскептицизам класичних либерала

Александар ЈАЗИЋ
Нови приступ систему цивилне заштите у Европској унији

Сандра СТОЈАДИНОВИЋ ЈОВАНОВИЋ
Савремени трендови у глобалним токовима страних директних инвестиција

Перо ПЕТРОВИЋ, Добрица ВЕСИЋ
Утицај светске економске кризе на привредни развој Србије

Сања ЈЕЛИСАВАЦ-ТРОШИЋ, Стеван РАПАИЋ
Стање и перспективе приступања Србије Светској трговинској организацији

ПРИКАЗИ КЊИГА