Међународни проблеми

2013

Међународни проблеми бр. 4/2013

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Мирослав АНТЕВСКИ,
Основе и одрживост новог модела раста кинеске економије

Невенка ЈЕФТИЋ ШАРЧЕВИЋ и Едита СТОЈИЋ КАРАНОВИЋ,
Енергенти – један од стубова геополитичке моћи Русије

Мирољуб ЈЕВТИЋ,
Хришћански ционизам као чинилац политике САД

Анђела ЂУКАНОВИЋ,
Заштита људских права тражилаца азила и илегалних миграната –
пракса Европског суда за људска права

Дијана ЈАНКОВИЋ,
Међународна заштита права интелектуалне својине

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми бр. 3/2013

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Владимир РУКАВИШНИКОВ,
Русија која стари, могућности суштинских револуционарних промена
и релевантни проблеми младих(на енглеском)

Драган ЈОВАШЕВИЋ,
Кршење правила међународно хуманитарног права и систем кривичних санкција

Стеван РАПАИЋ и Драгана ДАБИЋ,
Спољнотрговински аспект приступања Републике Србије Европској унији

Драган ЂУКАНОВИЋ,
Односи између Београда и Приштине: од техничког до политичког дијалога

Мина ЗИРОЈЕВИЋ ФАТИЋ и Срђан КОРАЋ,
НАТО повлачење из Авганистана: успешно окончање мисије?

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми бр. 2/2013

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Жаклина СПАЛЕВИЋ, Жељко БЈЕЛАЈАЦ и Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ,
Трговина оружјем као глобални међународни проблем

Перо ПЕТРОВИЋ и Жељко ЈОВИЋ,
Утицај глобалне економске кризе на међународне финансијске институције: потреба њиховог реформисања

Љиљана ФИЈАТ,
Проблематика прања новца – одговорност финансијских институција

Драгољуб ТОДИЋ,
Место и улога животне средине у спољној политици Републике Србије

Александар ЈАЗИЋ,
Успон и пад левичарског тероризма

ПРИКАЗИ КЊИГА

Међународни проблеми бр. 1/2013

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Љубивоје АЋИМОВИЋ,
ОЕБС на почетку XXИ века – место, улога и домети

Предраг СИМИЋ,
Светска политика, глобализација и криза

Драган ЈОВАШЕВИЋ,
Међународно кривично право – између права и политике

Слободан ЦВЕТАНОВИЋ и Владимир НЕДИЋ,
Анализа иновационих перформанси земаља Западног Балкана и изабраних економија Европске уније

Оливер Александар АНДОНОВ,
Очување и реализација националних интереса и безбедносна политика Европске уније

ПРИКАЗИ КЊИГА