Међународна политика

2018

Међународна политика бр. 1172, октобар – децембар 2018.

САДРЖАЈ

Наталија Савић
Нормализација односа Србије и Албаније од 2008. године до данас: изазови и перспективе

Ана Јовић-Лазић, Ивона Лађевац
Развој и последице украјинске кризе

Ненад Стекић
Република Казахстан: нова сила средњег домета

Небојша Вуковић
Геостратегијско надметање између Кине и Индије у Јужној Азији

Невена Шекарић
Кашмирски конфликт као детерминанта индијско-пакистанских односа

Сања Станковић
Тајван, де фацто држава или заоставштина Хладног рата – између независности и „једне Кине“

Душан Пророковић
Радикални ислам као фактор дестабилизације Југоисточне Азије

ПРИКАЗИ

Невена Шекарић, Дејан Јовић:
Рат и мит: политика идентитета у сувременој Хрватској

Међународна политика бр. 1171, јул - септембар 2018.

САДРЖАЈ

Слободан Поповић
Утицај дискурса мирољубивог развоја на кинеско (ре)позиционирање у међународном поретку

Бојан С. Марић
Немачки хегемонизам у Европској унији: мит или стварност?

Александра М. Пећинар
Етничка интеграција у Југоисточној Европи и на Блиском истоку(Краљевина СХС и Краљевина Сирија)

Алекса Николић, Стефан Јојић
Привилегије и имунитети шефа државе: случај Пиноче

Марина Комад
Однос балканизације и евроинтеграција кроз процес разградње бикултурних идентитета на простору бивше Југославије

Маја Црнић, Андреј Стефановић
Брикс у савременим глобалним економским односима: историја, постигнућа и изазови

ПРИКАЗИ

Душан Пророковић, Винко Пандуревић: 
Нови хладни рат и Србија

IN MEMORIAM
др Милован Радаковић

Међународна политика бр. 1170, април - јун 2018.

САДРЖАЈ

Данило Бабић
Појмовни оквир и психолошки аспекти колонијализма

Сања Војводић
Однос САД према јединству СФРЈ на почетку југословенске кризе

Владан Станковић
Геополитика Свете столице и Западни Балкан

Стефан Јојић
Снажење позиције Турске на Западном Балкану: узроци и последице

Александар Милосављевић
Политички активизам савремених европских синдиката: узроци и домети

Милош Срзентић
Утицај кластера на структуру привреда Европске уније и Руске Федерације

ПРИКАЗИ

Слободан Јанковић: 
Валид Фарес, Рат идеја: Џихадизам против демократије

Међународна политика бр. 1169, јануар – март 2018.

САДРЖАЈ

Иво Висковић
Детерминанте спољне политике Србије: теоријски модел и његова примена, изворни научни рад, 25.1.2018.

Марко Бабић
Изазови геополитичких концепција на Балкану: случај Србије, прегледни чланак, 23.10.2017.

Урош Ђаковић
Политика Грчке према државама Балкана – да ли је економска и избегличка криза произвела губитак интереса Грчке за регион?, изворни научни рад, 4.10.2017.

Јелена Костић
Национална економија као детерминанта спољне политике Србије у контексту приступања Европској унији, прегледни чланак, 25.1.2018.

Слободан Прошић
Залазак ере мултилатерализма као детерминанта спољне политике Србије, коментар, 29.12.2017.

Милан С. Шојић
Важније демографске промене у Републици Србији и земљама у окружењу на почетку 21. века, коментар, 29.12.2017.

ПРИКАЗИ

Владимир Трапара: 
Дејан Мировић, Русофобија код Срба 1878–2017

Алекса Николић: 
Бојан Милисављевић, Међународно обичајно право