Међународни проблеми

2019

Међународни проблеми бр. 3/2019

САДРЖАЈ

Драган Р. СИМИЋ, Драган ЖИВОЈИНОВИЋ
Како одлучује Доналд Трамп?

Владимир АЈЗЕНХАМЕР
Улога међународног ауторитета у Лејковој хијерархизованој „схеми” светске политике

Драган ЂУКАНОВИЋ
Босна и Херцеговина на неизвесном путу ка чланству у НАТО

Дејана М. ВУКАСОВИЋ
Европска поморска војна индустрија: од фрагментисаности ка европеизацији?

ПРИКАЗИ

Међународни проблеми бр. 2/2019

САДРЖАЈ

Огњен ПРИБИЋЕВИЋ
Британска дипломатија новца и трговине

Жаклина НОВИЧИЋ
Евроскептицизам и Европски парламент:
парадокс узајамне легитимизације

Драгана ДАБИЋ
Криза демократије у Источној Европи:
(не)успешна политичка интеграција нових чланица?

Владимир ТРАПАРА, Невена ШЕКАРИЋ
Сарадња као (не)очекиван ефекат енергетске безбедносне дилеме:
студија случаја Бугарске, Грчке и Југославије

Марко НОВАКОВИЋ
Корени идеје хуманитарне интервенције у делу De Iure Belli ac Pacis Huga Grocijusa

ПРИКАЗИ

Међународни проблеми бр. 1/2019

САДРЖАЈ

Ивана РАДИЋ МИЛОСАВЉЕВИЋ
Проблеми односа европске уније и држава кандидата за чланство и флексибилно приступање као могућ начин оживљавања политике проширења

Маја КОВАЧЕВИЋ
Ограничења трансформативне моћи европске уније и Западни Балкан

Милош ПЕТРОВИЋ
Измењена политика проширења: изазови и концентрични кругови интеграције

Јелена ТОДОРОВИЋ ЛАЗИЋ
Изазови политике проширења у светлу трансформације европске уније – да ли је пораст евроскептицизма у Србији неизбежан?

ПРИКАЗИ