Међународни проблеми

2016

Међународни проблеми бр. 4/2016

ЧЛАНЦИ

Синиша ТАТАЛОВИЋ, Дарио МАЛНАР
Миграцијска и избјегличка криза у Еуропи: државе балканског миграцијског правца између секуритизације и хуманитаризма

Иван ДУЈИЋ
Климатске избеглице као следећа фаза глобализације и основа за поновно планирање светског (не)реда

Драгана ДАБИЋ
(Не)ограничени утицај Немачке у еврозони: опстанак заједничке валуте из угла историјског институционализма

Владимир ТРАПАРА
Финландизација као модел неутралности малих држава

Тања МИШЧЕВИЋ
Утицај одлука појединих типичних међународних организација на развој међународног права: случај Уједињених нација

Ненад СТЕКИЋ
Испитивање дијадичке варијанте теорије демократског мира на примерима сукоба од 2010. до 2014. године

Међународни проблеми бр. 2-3/2016

ЧЛАНЦИ

Станислав СТОЈАНОВИЋ, Горан МАНДИЋ
Безбедност света између краја и повратка историје

Божидар БАНОВИЋ
Организовани криминал као актуелна безбедносна претња

Ивица Љ. ЂОРЂЕВИЋ, Зоран ЈЕФТИЋ
Промена финансијског положаја државе као безбедносни проблем

Бранислав МИЛОСАВЉЕВИЋ
Организовани криминал: превентивни приступ

Вања РОКВИЋ
Секуритизација здравља: да ли је јавно здравље питање националне безбедности у Републици Србији?

Елизабета РИСТАНОВИЋ
Од епидемија до тероризма: инфективни агенси као специфичан безбедносни ризик савременог света

ПОЛЕМИКА

Сергеј Алексејевич КАЧАНОВ, Олег Сергејевич ВОЛКОВ, Мирослав МЛАДЕНОВИЋ
Нове руске технологије за побољшање безбедности објеката повишеног ризика

Миодраг РАДУНОВИЋ, Татјана РАДУНОВИЋ, Ленка РАДУНОВИЋ
Здравствени систем Црне Горе у ванредним ситуацијама

Међународни проблеми бр. 1/2016

РАСПРАВЕ И ЧЛАНЦИ

Слободан ЈАНКОВИЋ
Правци турске спољне политике: шта је остало од стратегије за 2023. годину? (на енглеском)

Владимир АЈЗЕНХАМЕР
Како „читати” савремене америчко-турске односе: аналитички осврт на академску и стручну литературу

Жељко БЈЕЛАЈАЦ
Исламска држава: између мита и стварности

Михајло ВУЧИЋ
Процена утицаја на животну средину у пракси Међународног суда правде

Марко НОВАКОВИЋ
Употреба географских карата као доказа у пракси Међународног суда правде

Дејан ТАДИЋ
Примена концепта меке моћи у руској спољној политици у 21. веку

ПРИКАЗИ КОНФЕРЕНЦИЈА И КЊИГА