Међународна политика

2013

Међународна политика бр. 1152, октобар – децембар 2013.

У ФОКУСУ

Драгољуб Тодић
Међународни уговори и (могуће) слабости процеса потврђивања

Драган Петровић
Бриселски споразум

Мирослав Антевски, Сања Јелисавац Трошић, Стеван Рапаић
Економски односи Кине и Европске уније

Ана Јовић Лазић, Ивона Лађевац
Замрзнути сукоби и преговарачки процеси у региону Јужног Кавказа

Слободан Јанковић
Арапско пролеће и могућност прекрајања постојећих граница у арапском свету

Огњен Гогић
Палестина након Резолуције 67/19

Игор Шћепановић
Источни Тимор: остварење државности упркос и уз помоћ спољних и унутрашњих актера

АНАЛИЗЕ

Ђорђе Н. Лопичић
Аташе за штампу

Небојша Праћа
Глобализација и регионализација као савремени процеси светске привреде

Јелена Матијашевић, Сања Војнић
Улога и значај тужилачке функције у Сједињеним Америчким Државама, с посебним освртом на сузбијање криминалитета

Дарко Марковић
Кривичноправна заштита рањеника, болесника и ратних заробљеника у кривичном законику Републике Србије

Мина Николић
Одговорност међународних организација у светлу рада Комисије за међународно право УН

РЕГИОН

Љубинко Дедовић
Контроверзе црногорске саобраћајне политике

ПРИКАЗИ КЊИГА

Ернест Сатоу
Дипломатска пракса

Давид Ђ. Дашић
Дипломатија: савремена и економска

ДОКУМЕНТИ

Заједнички радни план Швајцарске и Србије у вези са председавањем организацијом за Европску безбедност и сарадњу

Међународна политика бр. 1151, јули - септембар 2013.

У ФОКУСУ

Драган Јовашевић
Злочин против човечности у међународном и националном кривичном праву

Нада Радушки
Српска национална заједница на простору Хрватске у другој половини XX
и почетком XXI века

Милован Радаковић
Снага Немачке

Владимир Трапара
Односи Сједињених Држава и Русије у Обамином другом мандату

Мохедин Ахмад Алмадани
Спољна политика Европске уније према Судану

АНАЛИЗЕ

Перо Петровић, Добрица Весић
Примена политике организационе културе и климе у савременој организацији

Зоран Голубовић
Управљање информацијама и комуницирањем у економској дипломатији

Ана Јовашевић,
Савремене тенденције европске културне политике

Младен Стојановић
Појам, значај и функције инфраструктуре за мир – зашто је неопходан (не)институционални ослонац трансформације сукоба?

ПРИКАЗИ

Светлана Ђурђевић-Лукић
Глобална политика Сједињених Америчких Држава 2001–2012

Александар Фатић, Срђан Кораћ, Александра Булатовић
Етика криминалистичко-обавештајног рада

ДОКУМЕНТИ

Обраћање председника Републике Србије Томислава Николића на 68. заседању Генералне скупштине Уједињених нација

Међународна политика бр. 1150, април - јун 2013.

У ФОКУСУ

Владимир Првуловић
Вештина преговарања у међународним односима (студија случаја: преговори Београда и Приштине под окриљем ЕУ)

Марија Урошевић
Придруживање Србије ЕУ у светлу политичких прилика у земљи и проблема у Европској унији

Душан Пророковић
Вишеградска група: разлози удруживања и перспективе интеграције

Марија Недељковић–Правдић
Нова источна политика Савезне Републике Немачке као модел за решавање сукоба

АНАЛИЗЕ

Ђорђе Н. Лопичић
Бечка конвенција о конзуларним односима из 1963. године – кратак осврт поводом 50 година од ступања на снагу

Драгољуб Тодић
Глобална политика у области климатских промена и политика држава највећих емитера гасова са ефектом стаклене баште

Жељко Јовић
Савремена еколошка криза: настанак, генеза и последице

КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Изазови и перспективе придруживања земаља Западног Балкана Европској унији
Искуства Србије и Словачке у вези са заштитом етничких мањина – контекст ЕУ

ПРИКАЗИ КЊИГА

Чедомир Штрбац
Афрички записи, Алтера, Београд, 2013.

ДОКУМЕНТИ

Саопштење Савета министра ЕУ о Србији
Извештај ЕК о Србији

Међународна политика бр. 1149, јануар - март 2013.

У ФОКУСУ

Кристијан Лекен
Да ли Европска унија располаже правом спољном политиком?

Жељко Јовић
Мировне мисије Уједињених нација и савремени изазови

Бранислав Р. Срдановић
Екстрадиција између права и политике

Добрица Весић
Улога корпоративног управљања у енергетским предузећима региона Југоисточне Европе

Милован Радаковић
Инциденти и сукоби ниског интензитета, као рефлекс некадашњих европских империјалних сила

АНАЛИЗЕ

Момчило Сакан
Појам, карактеристике и вредности мира

Љиљана Никшић
Супремација великих сила из угла политичке теорије и рад УН

Слободан Нешковић
Средства међународне политике са посебним освртом на економске ресурсе

Горан Николић
Агенција за борбу против озбиљног и организованог криминала

Предраг Горановић
Осигурање за случај незапослености у земљама региона

Владимир Његомир, Рајко Тепавац, Почуча Милан
Капацитет међународног сектора осигурања и реосигурања: импликације катастрофалних штета

ПРИКАЗИ КЊИГА

Јован Ћирић (прир.)
Хашки трибунал између права и политике

Мирослав Антевски и Добрица Весић (прир.)
Energy Security of Europe: The Position of Serbia

ДОКУМЕНТИ

Први споразум о главним принципима нормализације