Европско законодавство

2021

Европско законодавство бр. 76

САДРЖАЈ

Милош ЈОВАНОВИЋ
ПОЈАМ „ЕВРОПСКИХ ВРЕДНОСТИ”: ИЗМЕЂУ СНАЖНЕ ПРОКЛАМАЦИЈЕ И СУШТИНСКЕ НЕОДРЕЂЕНОСТИ

Марко НОВАКОВИЋ
ЕУПАН И ЦАФ КАО СМЕРНИЦЕ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ У СРБИЈИ

Драган МАРКОВИЋ, Данило КОВАЧ
ЗАШТИТА ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ИНТЕРЕСА НА УПОРЕДНОМ ПРИМЕРУ БИВШИХ РЕПУБЛИКА СФРЈ

Александар ЈАЗИЋ
ОДЛУКА КОМИСИЈЕ О СПРОВОЂЕЊУ (ЕУ) 2019/1310 ОД 31. ЈУЛА 2019. КОЈОМ СЕ УТВРЂУЈУ ПРАВИЛА О РАДУ ЕВРОПСКОГ ФОНДА ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ И Реск ЕУ

Мања ЂУРИЋ ЏАКИЋ
КОДЕКС ДОБРОГ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОНАШАЊА ЗА СЛУЖБЕНИКЕ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ У ЊИХОВИМ ОДНОСИМА СА ЈАВНОШЋУ

Милијана БУХА
СМЕТЊЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЕВРОПСКОГ НАЛОГА ЗА ХАПШЕЊЕ И ПРЕДАЈУ

Милена МИТРОВИЋ
ОБАВЕШТАВАЊЕ О СТИЦАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ ЗНАЧАЈНИМ УЧЕШЋЕМ

Вања ПАВИЋЕВИЋ, Михајло ВУЧИЋ
ЗАШТИТА НАЦИОНАЛНОГ БЛАГА КАО ИЗУЗЕТАК ОД СЛОБОДЕ КРЕТАЊА РОБЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

ПРИКАЗИ

Драгана ДАБИЋ
ЕВРОПА И МИГРАНТСКО ПИТАЊЕ 2014–2020

Сандра ДАВИДОВИЋ
ПУТЕВИ ДИФЕРЕНЦИЈАЦИЈЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ

Европско законодавство бр. 75

САДРЖАЈ

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
ПРИМЕНА ПРАВНОГ ОКВИРА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА ПРОВЕРУ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ ЦОВИД-19

Ирена АРСИЋ БОГДАНОВИЋ
УСКЛАЂИВАЊЕ ЗАКОНОДАВНОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ПРАВОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ОБЛАСТИ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА

Саша СИМОВИЋ
ПРАВНО РЕГУЛИСАЊЕ ПЛАТФОРМИ ЗА РАЗМЕНУ ВИДЕО САДРЖАЈА У РЕВИДИРАНОЈ ДИРЕКТИВИ О АУДИОВИЗУЕЛНИМ МЕДИЈСКИМ УСЛУГАМА

Драгољуб ТОДИЋ, Љубомир ТИНТОР
ДИРЕКТИВЕ У ПРАВНОМ СИСТЕМУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ЊИХОВ ПРЕНОС (ТРАНСПОЗИЦИЈА) У УНУТРАШЊЕ ПРАВНЕ СИСТЕМЕ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА

Јована ТОШИЋ
СУД ПРАВДЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ КАО ПОСЉЕДЊА НАДА ЗА СУНОВРАТ ВЛАДАВИНЕ ПРАВА У ПОЉСКОЈ – ПОСЕБАН ОСВРТ НА ПРАВОСУДНУ РЕФОРМУ

Мина КУЗМИНАЦ
ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ СА ПОРОДИЧНИМ ДУЖНОСТИМА У ЕВРОПСКОМ ПРАВУ

Марија МИЛОШЕВИЋ
СЛОБОДА КРЕТАЊА ЉУДИ ЗА ВРИЈЕМЕ „ПРВОГ ТАЛАСА” ПАНДЕМИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ КОРОНА У ДРЖАВАМА ЧЛАНИЦАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Страхиња ОБРЕНОВИЋ
(РЕ)ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ НА ТРЖИШТУ ПРИРОДНОГ ГАСА: ОД НОСИОЦА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ТРЖИШТА ДО „ЕВРОПСКОГ РЕГУЛАТОРА”?

Јасмина ВУКОТИЋ
УРЕДБА (ЕУ) 910/2014 О ЕЛЕКТРОНСКОЈ ИДЕНТИФИКАЦИЈИ И УСЛУГАМА ОД ПОВЕРЕЊА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ ТРАНСАКЦИЈЕ

Урош БАЈОВИЋ
ПРАВНИ АСПЕКТИ ПАНДЕМИЈЕ ЦОВИД-19 И УТИЦАЈ НА ПОСТУПАК ПРЕД КОШАРКАШКИМ АРБИТРАЖНИМ ТРИБУНАЛОМ (БАТ)

ПРИКАЗИ

Невена ШЕКАРИЋ
АСПЕКТИ ЕНЕРГЕТСКЕ УНИЈЕ

Јована БЛЕШИЋ
ЕВРОПСКО КРИВИЧНО ПРАВО – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ?