Европско законодавство

2021

Европско законодавство бр. 75

САДРЖАЈ

Душко ДИМИТРИЈЕВИЋ
ПРИМЕНА ПРАВНОГ ОКВИРА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА ПРОВЕРУ СТРАНИХ ДИРЕКТНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ ЦОВИД-19

Ирена АРСИЋ БОГДАНОВИЋ
УСКЛАЂИВАЊЕ ЗАКОНОДАВНОГ СИСТЕМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СА ПРАВОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ У ОБЛАСТИ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА

Саша СИМОВИЋ
ПРАВНО РЕГУЛИСАЊЕ ПЛАТФОРМИ ЗА РАЗМЕНУ ВИДЕО САДРЖАЈА У РЕВИДИРАНОЈ ДИРЕКТИВИ О АУДИОВИЗУЕЛНИМ МЕДИЈСКИМ УСЛУГАМА

Драгољуб ТОДИЋ, Љубомир ТИНТОР
ДИРЕКТИВЕ У ПРАВНОМ СИСТЕМУ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И ЊИХОВ ПРЕНОС (ТРАНСПОЗИЦИЈА) У УНУТРАШЊЕ ПРАВНЕ СИСТЕМЕ ДРЖАВА ЧЛАНИЦА

Јована ТОШИЋ
СУД ПРАВДЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ КАО ПОСЉЕДЊА НАДА ЗА СУНОВРАТ ВЛАДАВИНЕ ПРАВА У ПОЉСКОЈ – ПОСЕБАН ОСВРТ НА ПРАВОСУДНУ РЕФОРМУ

Мина КУЗМИНАЦ
ПОЛОЖАЈ ЗАПОСЛЕНИХ СА ПОРОДИЧНИМ ДУЖНОСТИМА У ЕВРОПСКОМ ПРАВУ

Марија МИЛОШЕВИЋ
СЛОБОДА КРЕТАЊА ЉУДИ ЗА ВРИЈЕМЕ „ПРВОГ ТАЛАСА” ПАНДЕМИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ КОРОНА У ДРЖАВАМА ЧЛАНИЦАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Страхиња ОБРЕНОВИЋ
(РЕ)ПОЗИЦИОНИРАЊЕ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ НА ТРЖИШТУ ПРИРОДНОГ ГАСА: ОД НОСИОЦА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈЕ ЕНЕРГЕТСКОГ ТРЖИШТА ДО „ЕВРОПСКОГ РЕГУЛАТОРА”?

Јасмина ВУКОТИЋ
УРЕДБА (ЕУ) 910/2014 О ЕЛЕКТРОНСКОЈ ИДЕНТИФИКАЦИЈИ И УСЛУГАМА ОД ПОВЕРЕЊА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ ТРАНСАКЦИЈЕ

Урош БАЈОВИЋ
ПРАВНИ АСПЕКТИ ПАНДЕМИЈЕ ЦОВИД-19 И УТИЦАЈ НА ПОСТУПАК ПРЕД КОШАРКАШКИМ АРБИТРАЖНИМ ТРИБУНАЛОМ (БАТ)

ПРИКАЗИ

Невена ШЕКАРИЋ
АСПЕКТИ ЕНЕРГЕТСКЕ УНИЈЕ

Јована БЛЕШИЋ
ЕВРОПСКО КРИВИЧНО ПРАВО – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ?